Bilgi Çağında Online Eğitim Devrimi | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Bilgi Çağında Online Eğitim Devrimi

Bu makalemizde, online eğitim ve kursların çağdaş öğrenme ortamlarında sunduğu devrim niteliğindeki esneklik, erişilebilirlik ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

cover-43-6581a27328736650937751-min-6596cfd010eb6667795089.jpg

Online eğitim ve kursların geliştiği günümüzün "bilgi çağı" olarak adlandırılan bu döneminde, bilginin ulaşılabilirliği gitgide artmaktadır. Bilgiye olan talep artarken, insanlardan, öğrenci ve çalışanlardan, öğrenme süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için daha fazla bilgi edinmeleri ve kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Son yıllarda, internet çalışma şeklimizi devrim niteliğinde değiştirmiş ve şimdi de eğitimi dönüştürmeye hazır hale gelmiştir. Çağımızın eğitim anlayışını yeniden şekillendiren pek çok eğitim platformu, online eğitimin sunduğu sınırsız imkanlara giderek daha fazla yönelmektedir. Bu yeni eğitim modeli, yaşamın her evresindeki bireylere ve her sosyal kesimden insanlara, zaman ve mekan kısıtlamalarını aşarak, güncel ve erişilebilir eğitim fırsatları sunma potansiyeli ile dikkat çekmektedir. Gelişime açık bir alan olması ve öğrenmeyi kolaylaştırması fikri eşliğinde, bilim insanları, online eğitimin bir öğrenme aracı olarak büyük potansiyelini fark etmişlerdir. Gelin online eğitim ve kursların kanıtlanmış pozitif etkilerini beraber inceleyelim.

Online Eğitimde Engelleri Aşma ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme Fırsatları

Elango ve arkadaşları (2008), internetin eğitimde eşitsizlik engellerini aşmanın, insanlara gerçek anlamda 21. yüzyıl öğrencileri olma fırsatını sunmanın ve onların kendi öğrenme ihtiyaçları ve yöntemlerine uygun şekillerde öğrenmelerini sağlamanın tek yolu olduğunu savunmuşlardır. Bunu başarabilmek için, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak öğrencilere her yerde ve her zaman herhangi bir şeyi öğrenebilme imkanı sunmaları hayati öneme sahiptir.

Yaşam boyu öğrenmenin artan önemiyle birlikte, online eğitim ve kurslar 21. yüzyıl öğrencileri tarafından popüler bir araç haline gelmiştir. Kasworm (2011), online eğitimin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğrenme ve materyallere erişimde esneklik sağladığını, daha etkileşimli materyaller sunduğunu, bu materyallerin bilgiye kolay erişim ve öğrencilerden geri bildirim almayı mümkün kıldığını kabul etmiştir

Online Eğitimde Materyal Erişimi ve Etkileşimi

Öğrencilerle yapılan anketlere dayanarak, online eğitim ve kursların avantajlarından birinin, materyal indirme özellikleri sayesinde öğrencilerin materyalleri daha kolay ve açık bir şekilde elde edebilmeleri olduğu belirtilmiştir. Bu durum, Fang (2007) tarafından belirtilen e-öğrenmenin faydalarıyla uyumludur. Fang'a göre online eğitim, öğrencilerle öğrenme materyalleri arasındaki etkileşim süresini basitleştirebilir ve artırabilir, ayrıca öğrenme materyallerinin iyileştirilmesini ve saklanmasını kolaylaştırabilir. Oliver (2014) ise online eğitim ve kursların faydalarına dair görüşünde, öğrencilerin bilgi paylaşımı yapabilmelerini ve öğretim materyallerine istedikleri zaman ve tekrar tekrar erişebilmelerini vurgulamıştır. Böyle bir durumda, öğrenciler öğrenme materyallerine olan hakimiyetlerini daha da güçlendirebilirler.

Online Eğitimin Etkililiği: Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Karşılaştırmaları

Daha önce de belirtildiği gibi, online eğitim ve kurslar, içeriğe herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden daha esnek erişim sağlama potansiyeli nedeniyle popüler hale gelmiştir. Sıklıkla odaklanılan noktalar şunlardır: (a) geleneksel yüz yüze eğitimlere katılamayan veya katılmak istemeyen öğrenciler için öğrenme deneyimlerinin kullanılabilirliğini artırmak, (b) eğitim içeriğini maliyeti daha uygun bir şekilde toplamak ve yaymak, (c) eğitmenlerin, karşılaştırılabilir yüz yüze eğitimle eş değer öğrenme kalitesini korurken daha fazla öğrenciye ulaşmalarını sağlamaktır.

Başka bir varsayım, asenkron tartışmanın, yani uzaktan eğitim sistemlerinin, doğası gereği kendine dönük olduğu ve bu nedenle senkron tartışmaya göre derin öğrenmeyi teşvik ettiğidir.

Öte yandan, bazı bilimsel araştırmaların ve online eğitim literatürünün diğer incelemelerinin sonuçları, online eğitim ile yüz yüze eğitim arasında etkililik açısından önemli bir fark olmadığını göstermektedir. Ancak bu durum, uzaktan eğitimin, tek seçenek olduğunda, yüz yüze eğitimin başarıyla yerine geçebileceğini doğrular niteliktedir.

İş ile ilgili kursları web tabanlı ve sınıf tabanlı öğrenme ile karşılaştıran yakın tarihli bir meta-analizin bulguları daha da olumludur. Araştırmacılar, online öğrenmenin, beyan edilen bilgi sonuçları açısından sınıf içi eğitimden üstün olduğunu bulmuşlardır.

online eğitim

Dijital Çağda Online Eğitim: Kariyerde Esneklik ve Kalite Arayışı

Toplumun dijitalleşmesi, çalışanların kariyerleri boyunca becerilerine yönelik taleplerin artmasına veya değişmesine neden olmaktadır. İş piyasasında yüksek nitelikli çalışanlara duyulan ihtiyacı karşılamak için, öğrenmenin daha geniş kesimlere erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, eğitim kurumlarının, bireylerin değişen ihtiyaçlarına ve hayat evrelerine uyum sağlayabilen, esnek ve kişiselleştirilmiş öğrenme süreçleri sunmaları beklenmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi döneminde, online öğrenme unsurlarının sınıf eğitimini belli ölçülerde yerine geçirebilmesi ve eğitim kalitesini korurken esneklik sağlaması önemli bir durum haline gelmiştir.

İş disiplinlerindeki araştırmacılar, Muhasebe, Ekonomi, Finans, Bilgi Sistemleri, Yönetim, Pazarlama ve Operasyon/Tedarik Zinciri Yönetimi gibi alanlardan araştırmaları incelediler. Son yıllarda online ve karma iş eğitimi alanında araştırma hacmi ve kalitesinin önemli ölçüde arttığını buldular. Karşılaştırmalı çalışmaların sonuçları genel olarak, online kursların, istenen öğrenme sonuçlarını elde etmede en az sınıf içi kurslar kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Online öğrenme, iş gücü gelişimine yardımcı olabilir. Yetişkinlerin günlük rutinlerine sığmayacak şekilde okula geri dönüp ek eğitim tamamlamalarını destekler. 1,731 makalenin incelendiği bir meta-analiz, araştırmaların çoğunlukla online eğitimin daha faydalı olduğunu ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu bulgular, online eğitimin sadece akademik başarıda değil, aynı zamanda iş dünyası ve yetişkin eğitiminde de etkili olduğunu gösteren güçlü kanıtlar sunmaktadır.

Online Eğitimde Öğrenci Bağımsızlığı ve Etkileşim

Online eğitim, meşgul insanlar için uygun bir esnek öğrenme ortamı sunar. Öğrencilere, öğrenme zamanlarını belirleme özgürlüğü verir. Eğitim kurumları, online öğrenme sınıflarında öğrenme etkileşimini sürdürmek için eğitmenlere aktif olmaları konusunda erken dönemde bilgilendirme yapmalıdır. Eğitmenler, tartışmaların sürekliliği ve öğrencilere geri bildirimde bulunma kültürü dahil olmak üzere, sınıfın öğrenme etkileşimini korumada aktif rol almalıdır.

Önerilen gönderi:

preview-47-65803233ab8a3488636907.jpg

Markaların Yükselişinde Pazarlama Stratejilerinin Rolü

Okuyun

Eğitmenlerin Rolü ve Öğretim Yöntemleri

Online sınıf söz konusu olduğunda, eğitmenin öğretim tarzını, online sınıf ortamında etkili bir şekilde uygulanabilecek şekilde uyarlaması gerekir. Uygun öğretim tarzı, öğrencilerin ders materyalini anlamaları üzerinde de olumlu bir etki yaratır. Online öğrenme ortamındaki eğitmenler, aktif ve duyarlı olmalıdır. Eğitim esnasında başlatılan her tartışma, öğrencilerin tartışmanın ana noktalarını alabilmesi için devam ettirilmelidir.

Teknolojinin Öğrenci Katılımı Üzerindeki Etkileri

Teknolojinin, öğrenci katılımı üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair bazı çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, bir çalışma, asenkron teknoloji araçlarının kullanımının, yüksek düzeyde düşünmeye yol açan yansıtmayı teşvik ettiğini göstermiştir. Diğer çalışmalar, online kursların, öğrencilerin iş birlikçi çalışma ihtiyacını artırdığını ve online tartışma yoluyla daha fazla etkileşim ve katılımın, daha yüksek kurs performansı ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Online ve Yüz Yüze Eğitimin Etkililiği: Bir Değerlendirme

Kimi araştırmalar, online ve yüz yüze eğitimin hangisinin daha iyi olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşamamıştır. Üniversite seviyesindeki öğrenciler, eğitim ortamını değerlendirirken sosyalleşme ve yaşıtlarıyla vakit geçirme gibi gibi kişisel önceliklere de önem vermektedirler. Araştırmalar, ev ortamında öğrencilerin dikkatinin daha fazla dağılabileceğini göstermiştir. Ancak yetişkinler ve kariyeri, ailesi veya diğer önemli işleri olan kişiler için bu faktörler daha az etkili olabilmektedir. Online eğitimde de, yüz yüze eğitimde olduğu gibi, "bir gruba ait olma" hissi yaşandığı çalışmalar tarafından belirtilmiştir.

Yetişkin bireyler için, teknoloji devrimlerinden maksimum faydalanmak, kariyer odaklı düşünürken önem kazanıyor. Bu kişiler, zamandan tasarruf ederek, kişisel gelişim ve öğrenme serüvenlerine daha kolay erişim sağlayabiliyorlar. Online eğitimin başarısının anahtarlarından biri, öğrencilerin yüksek dijital okuryazarlık seviyelerine, öz yeterliliğe ve öğrenme faaliyetlerine verimli bir şekilde katılmak için uygun motivasyona sahip olmalarıdır. Bu özelliklerin yetişkin bireylerde daha baskın olduğu ve bu grubun daha kararlı olduğu belirtilmektedir.

Etkili bir online eğitim platformu sunmanın, online eğitimin başarısı için önemli olduğunu da unutmamak gerekir. Bu bağlamda, Laba Uluslararası Eğitim Platformu, kariyerinizdeki başarıyı hedeflerken, sadece en kaliteli ve uygun yöntemleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zengin ve interaktif bir sınıf ortamı sağlıyor. Platform, öğrencilere alanlarının en uzman kişilerinden görsel ve bilimsel yöntemlerle hazırlanmış materyallerle öğrenme fırsatı sunuyor. Bu, öğrencilerin kendi networklerini oluşturmalarına ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyan, dinamik bir ortam yaratıyor. Laba'da öğrenim, workshoplar, ödevler ve düzenli kontrollerle pekiştirilerek, öğrencilere bilgiyi uygulamalı ve etkileşimli bir şekilde öğrenme imkanı sunuluyor. Böylece, öğrenciler teorik bilgilerini geliştirirken pratik becerilerini artırarak kariyer hedeflerine ulaşmaları için gereken desteği alıyorlar. Bu kapsamlı ve bütünsel yaklaşımı yakından tanımak için kurslarımıza göz atmayı unutmayın!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz