Bütçe Hazırlama ve Kontrol Yönetimi kursunda — paranın gücünü kendi avantajınız için kullanmayı öğreteceğiz | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

Bütçe Hazırlama
ve Kontrol
Yönetimi

Bu kurs sadece finansal tabloları okumanıza değil, onları stratejik kararlarınızın temeli olarak kullanmanıza yardımcı olacak.
 • Bütçe ve tahmin modüllerinin kurulumu ile finansal hedeflerinize ulaşın.
 • İlgili iş birimleri için hedef belirleme sırasında finansal verileri etkili kullanın.
 • Makroekonomik parametrelerin şirket bilançonuz üzerindeki etkilerini analiz edin.
 • Finansal tabloların derinlemesine analizi ile şirketinizin finansal durumunu değerlendirin.
Tarihler: 28 Mart – 12 Mayıs 2024
Süre: 6 Hafta 12 Ders
Bütçeleme Ustalığıyla Finansal Hedeflerinizi Belirleyin

Ali Çağlar Turan'ın rehberliğinde, bütçe ve raporlamayı stratejik birer araç olarak nasıl kullanacağınızı keşfedin. Her bir modül, finansal hedeflerinize erişmek için somut beceriler kazandırırken, sizlere iş dünyasında bilinçli kararlar alma gücü verecek. Finansal liderlik ve stratejik düşünme yetkinliklerinizi geliştirin, iş dünyasındaki yerinizi sağlamlaştırın.

Eğitmeninizle tanışın:

 photo
Ali Çağlar Turan
Budget and Reporting Department Manager
 
 • Halkbank’ta 2016 yılından itibaren Bütçe ve Raporlama, Performans Yönetimi Daire Başkanlıklarında görev almıştır ve halen görevini sürdürmektedir.

 • 2012-2014 yılları arasında Garanti BBVA’da Krediler bölümünde görev almıştır.

 • 2010-2012 yılları arasında İspanya’da telekomünikasyon ve dijital pazarlama sektöründe yer alan NVIA firmasının Türkiye ofisinin kurulmasında rol almış, yeni servislerin test edilmesi, müşteri analitiği konularında çalışmıştır.

 • Aras Kargo’da 2015-2016 yılları arasında Bütçe ve Planlama bölümünde görev almıştır.

Aşağıdaki kişilere bu kursu öneririz:

 • Finans Uzmanları
 • Yöneticiler
 • Muhasebeciler
 • İşletme Sahipleri ve Girişimciler

Kurs programı:

12 Ders
Uygulama temelli ödevler
 • Ödevler ile ilgili Eğitmenden kişisel yorumlar
Bilgi İstiyorum

Müfredat

 • Ders
  İşletmede Bütçeleme Kavramı ve Amacı
  • Planlama kavramı ve amacı
  • İşletme yönetim sisteminde bütçeleme yeri ve strateji ile bağlantısı
  • Şirket planlama sistemi
  • Temel kavramlar, bütçelerin yararları, amaçları, fonksiyonları ve limitasyonları
  • Karar almada bütçenin önemi
  • Bütçelemenin temel prensipleri
  • İşletme bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Ders
  İşletme Bütçe Modelleri
  • Stratejik kararların bütçeye dönüştürülmesi
  • İşletme yapısının özellikleri ve bütçe modeline yansıması
  • İşletme bütçelerinin amacı
  • Departman bütçeleri oluşturma
   • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bütçeleme
 • Ders
  Stratejik Hedeflere Ulaşmaya Odaklanan Organizasyoda Bütçe Geliştirilmesi
  • Bütçelerin sınıflandırılması ve türleri (Genel bütçe, mali ve işletme bütçeleri, satın alma bütçesi, üretim bütçesi, satış bütçesi)
  • Nakit akışı bütçesi: Derleme ve kullanım
   • Kaynakların muhasebesi ve kontrolü
   • Nakit akış tablosunun yapısı ve şekli
  • Gelir ve gider bütçesi: Maliyet yapısı ve kar türleri
 • Ders
  İşletme Bütçeleme Oluşturma
  • Satış bütçesi
  • Envanter ve üretim planı
  • Temel malzemeler için maliyet bütçesi
  • Kilit personelin maaşlarının maliyeti için bütçe
  • İdari ve pazarlama bütçesi
  • Ar-Ge bütçesi
  • Sermaye bütçesi
  • Genel bütçe
  • Maliyet bütçesi
  • Planlanan gelir tablosu
  • Nakit akış bütçesi
 • Ders
  Bütçelerde Revizyon ve Sapma
  • Bütçe denetimi ve sapma analizleri
  • Satış gelirleri sapmalarının analizleri
  • İşletme karlılığında sapma ve analizleri
  • Bütçe senaryoları hazırlama
 • Ders
  Workshop: Ana Bütçe Oluşturma
  • Bir şirketin bütçesinin adım adım geliştirilmesi
  • Gruplar halinde bütçe türlerinin tartışması
  • Hazırlanan bütçelerin değerlendirilmesi
 • Ders
  Bütçe Uygulamasının Plan-Gerçek Karşılaştırması ve Faktör Analizi
  • Bütçe türleri ve metodlar
  • Planın uygulanmasının analizi (plan-gerçek analizi)
  • Çeşitli faktörlerin işletmenin verimliliği üzerindeki etkisinin analizi
  • Problem çözme
 • Ders
  İşletmelerde Yönetim Fonksiyonları ve Kontrol
  • İşletmelerdeki yönetim fonksiyonları nelerdir?
  • Kontrol sürecinin evreleri ve kontrol türleri
  • İşletmede bir navigasyon işlevi olarak kontrol
  • Kim bir kontrol sistemine ihtiyaç duyar ve neden? Ana işlevler ve görevler
  • Etkili bir kontrol sisteminin gereklilikleri nelerdir?
 • Ders
  Bütçelerin Uygulanması Üzerinde Kontrol
  • Bütçe uygulamasının izlenmesi için yöntemler
  • Sapmaların kontrolü, analizi ve bütçe ayarlamaları
   • Ortaya çıkan sapmaların analizi
  • Esnek bütçelerin kontrolü
  • Dinamik ve statik bütçelerin kontrolü
  • Şirketin departmanlarının faaliyetlerinin bütçelenmesi ve kontrolü
 • Ders
  Bütçe Sürecine Farklı Yaklaşımlar ve Gelişimi
  • Planlama süreci ve yeni yaklaşımlar
  • Geleneksel yöntem ve bu yöntemin kısıtları
  • Bütçesiz yönetim ilkeleri
  • Geleneksel bütçeleme ve bütçesiz yönetim yaklaşımı arasındaki temel farklılıklar
 • Ders
  Bütçesiz Yönetim (Beyond Budgeting)
  • Senaryo bütçesi (Scenario planning)
  • Süreç bütçelemesi (Activity based budgeting)
  • Sıfır tabanlı bütçeleme (Zero based budgeting)
  • Değişken bütçe ve tahmin (Rolling budgeting)
 • Ders
  İşletmelerde Bütçe Belirleme Sorunları
  • Bütçelemenin uygulanmasında ortaya çıkan temel sorunlar
  • Bütçeleme sisteminin tanıtımına ilişkin projenin uygulama aşamaları
  • Küçük işletmeler hangi bütçeleme zorluklarıyla karşı karşıya?
  • Bütçeleme hatalarından kaçınmak için püf noktalar

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bilgi İstiyorum