Profesyonel Proje Yönetimi Eğitimi — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

Profesyonel Proje Yönetimi Eğitimi

Profesyonel Proje Yönetimi Eğitimi ile proje yönetimi dünyasına adım atarken, PMP sertifikasyonuna giden yolda kendinizi donanımlı hissedeceksiniz. Agile ve Scrum gibi çağdaş yöntemlerle projelerinizi nasıl daha esnek ve etkin yöneteceğinizi öğrenirken, PMBOK Version 7'nin getirdiği yenilikleri keşfedeceksiniz.

Gerçek hayattan örneklerle zenginleştirilmiş bu eğitim, sizlere proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi ve uygulama becerisi kazandıracak.

Projelerinizi başarıyla yönlendirme, riskleri yönetme ve etkili bir ekip lideri olma yolculuğuna hazır mısınız?
PMP sınavı için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazanarak, sertifikanızı almanın kapısını aralayın.
Projenizin her aşamasını sorunsuz bir şekilde bütünleştirmeyi öğrenin.
Üst düzey kalite standartlarını belirleme ve bu standartlara ulaşma yollarını keşfedin.
Proje yaşam döngüsü kategorisine göre hangi proje yönetim metodolojisinin seçileceğine karar verme yetkinliği kazanın.
Gerekli kaynak ve hizmetleri etkili bir şekilde elde etme ve yönetme teknikleri edinin.
Güçlü bir ekip dinamiği oluşturma ve takım üyelerini motive etme yöntemlerini keşfedin.
Eğitmen:
Hilal Koman Acar, PMP
Project Portfolio Manager - Ex-DeFacto
Eski Borusan Otomotiv - Proje Portföy Yöneticisi
Eski Aygaz A.Ş. - Proje Yönetimi ve Ar-Ge Teşvikleri Uzmanı
Eski Hayat Kimya - Proje Koordinatörü ve Ar-Ge Teşvikleri Uzmanı
Eski Hyundai Assan - Proje Temelli Eğitim Uzmanı
Laba, bu kurs için PMI tarafından 36 iletişim saati ve PDU (Profesyonel Gelişim Birimleri) verme konusunda onay almıştır.
12 yıl boyunca proje, program ve portföy yönetimi alanlarında çalışmalar yürütmüştür.
DeFacto ve Aygaz gibi önde gelen şirketlerde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi projeleri yönetmiş, 8 Ar-Ge Merkezi'nin kurulmasını yönetmiştir.
Otomotiv, FMCG, perakende, bankacılık ve LPG sektörlerinde proje yönetimi deneyimine sahiptir.
Agile Koç, Scrum Master, Transformasyon Koçu ve OKR Koç olarak şirketine değer katmaya devam etmektedir.
Kurduğu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, şirketlere %43 oranında EBITDA’ya etki eden tasarruf sağlamıştır.
40'a yakın TÜBİTAK Ar-Ge projesi yönetmiştir.
PMP sınavına katılmak için ön hazırlık yapabilecek, kendinizi bu alan için hazırlayabileceksiniz!
3 ayın sonunda proje yönetimi konusunda çok daha iyi ve profesyonel bir kariyeriniz olacak!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Agile Yaklaşımlar
Eski metodolojilerle vakit kaybetmek yok; Agile ile projelerinize hız ve esneklik katın. Scrum ve Kanban'ı keşfedin, değişikliklere anında adapte olun.
İletişim Yönetimi
Proje içi iletişim karmaşası mı yaşanıyor? Etkili iletişim planları ve çatışma yönetimi teknikleri ile tüm takım aynı dili konuşsun.
Kapsam, Zaman, Maliyet Yönetimi
Kapsam kaymaları, zaman ve bütçe aşımı kabusunuz olmasın. İş Kırılım Yapısı ile projelerinizi kontrol altında tutmayı öğrenin.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
23 Temmuz 2024
KURSUN SÜRESİ:
24 Canlı Ders
12 Uygulama Temelli Ödev
3 Ay
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde profesyonel bir proje yöneticisi olacaksınız!
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Proje Yönetimine Giriş
 • - Proje ve proje yönetimi nedir?
 • - Proje kavramının ve modern proje yönetiminin doğuşu
 • - Proje yönetimi süreç grupları ve yaşam döngüsüne genel bakış
  • - Başlatma (Initiating)
  • - Planlama (Planning)
  • - Uygulama (Executing)
  • - İzleme ve Kontrol (Monitoring and Controlling)
  • - Kapanış (Closing)
 • - Proje yönetimi bilgi alanları
2. Ders
PMBOK Version 7’ye Göre Proje Yönetimi Standartları ve Prensipleri
 • - PMBOK’a genel bakış
 • - Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) neler sunuyor?
 • - PMBOK 7 içeriği ve kullanımı
 • - PMBOK 6 ve PMBOK 7 karşılaştırması
 • - PMBOK version 7'nin getirdiği değişiklikler, güncellemeler ve projeye uygulanması
3. Ders
Proje Yönetimi Genel Bakış: Roller, Ofis Türleri, Şirket Yetkileri ve Yaşam Döngüsü Kategorileri
 • - Proje yönetiminde roller
 • - Proje yönetim ofisi türleri
 • - Proje yöneticisi yetkilerine göre şirketlerin türleri
 • - Proje yaşam döngüsü kategorileri
4. Ders
Proje Başlangıç Aşaması
 • - Proje başlatma süreci ve aşamaları
 • - Proje başlatma belgesi (project charter)
 • - Proje başlatma belgesi oluşturmaya yönelik iyi uygulamalar
 • - Proje paydaşlarının belirlenmesi
 • - Projenin çıktıları, sonuçları ve faydaları
5. Ders
Proje Planlama ve Uygulama Aşaması
 • - Proje planlama adımları
 • - Planın projenin durumunu değerlendirmedeki rolü
 • - Risk, değişiklik, kalite, zaman ve İletişim yönetimi
 • - Proje faaliyetlerinin yürütülmesi
 • - Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü
6. Ders
Proje İzleme ve Kontrol Aşaması & Kapanış Aşaması
 • - Proje ilerleme izleme, raporlama ve paydaşlarla paylaşılması
 • - Proje finans ve bütçe
 • - Proje kapatma belgeleri
 • - Final proje raporu
 • - Teslimatların teslimi ve projenin kapatılması
 • - Kapatılmamış projelerin olası sonuçları
7. Ders
Proje Portföy Yönetimi
 • - Proje, program ve portföy yönetimi ve birbirinden ayıran farklar
 • - Projelerin önceliklendirilmesi
 • - Birden fazla projeyi aynı anda yönetme
 • - Master plan süreci
 • - Proje önceliğine göre kaynak durumu göz önünde bulundurularak master plan sürecinin yönetimi
8. Ders
Proje Kapsam Yönetimi
 • - Gereksinimlerin belirlenmesi ve kapsamın tanımlanması
 • - İş kırılım yapısı (WBS - IKY) oluşturma
 • - Projenin kapsam yönetimi planı ve kapsamı doğru bir şekilde yönetmek
 • - Kapsam kontrolü ve değişiklik yönetimi süreci
 • - Kapsamın etkin yönetimi için kullanılan araçlar ve teknikler
9. Ders
Proje Zaman Yönetimi
 • - Proje takvim planlama ve projelerde takvimi verimli kullanmanın önemi
 • - Zaman yönetimi süreci ve aşamaları
 • - Aktivite tanımlama, sıralama ve süre tahmini
 • - Zaman çizelgesi oluşturulması ve projenin zaman çizelgesine uygulanması
 • - Zaman çizelgesi geliştirme araçları
 • - Ağ diyagramları ve zaman planlaması
10. Ders
Proje Maliyet Yönetimi
 • - Maliyet planlama
 • - Maliyet tahmini ve bütçeleme
 • - Maliyetlerin kontrolü
 • - Maliyet performans analizi ve raporlaması
 • - Maliyet performansını izlenmesi ve değerlendirilmesi
11. Ders
Proje Risk Yönetimi
 • - Risklerin tanımlanması
 • - Risklerin niceliksel ve niteliksel analizi ve önceliklendirilmesi
 • - Risklere verilen yanıtlar ve sorumluluk dağılımı
 • - Risklerin kontrol edilmesi ve yönetim planı güncellenmesi
12. Ders
Proje Kalite Yönetimi
 • - Kalite yönetim planlaması
 • - Kalite gereksinimlerinin belirlenmesi
 • - Kalite kontrol süreçleri
 • - Kalite ölçütleri
 • - Kalite kontrol teknikleri ve araçları
13. Ders
Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Liderlik ve Ekip Oluşturma
 • - İnsan kaynakları yönetimi süreci
 • - Kaynak kontrolü ve yönetimi
 • - Proje kaynak planlaması
 • - İnsan kaynakları performans yönetimi
 • - Liderlik türleri ve proje başarısı üzerindeki etkisi
 • - Proje ekibinin oluşturulması
14. Ders
Proje İletişim Yönetimi
 • - İletişim planları ve stratejilerinin geliştirilmesi
 • - Proje paydaşları arasında etkili iletişimi nasıl sağlarız?
 • - Ekip içinde ve paydaşlarla olan çatışmaların ve iletişim sorunlarının yönetilmesi
 • - İletişimin izlenmesi
15. Ders
Proje Entegrasyon Yönetimi ve Süreç Boyunca Yapılması Gerekenler
 • - Proje entegrasyon yönetim süreçleri
 • - Proje başlatma belgesi oluşturulması ve projenin onaylanma süreci
 • - Proje yönetim planının hazırlanması
 • - İş paydaşlarının analizi ve beklentilerin tespiti
 • - Projelerde değişikliklerin kontrolü
16. Ders
Proje Paydaş Katılımı Yönetimi
 • - PMI'a göre paydaş katılımı yönetimi
 • - Paydaşların belirlenmesi, analizi ve katılımı
 • - Proje yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç ve beklentilerinin karşılandığından nasıl emin olabiliriz?
 • - Etki çemberimizi belirlemek
17. Ders
Proje Tedarik Yönetimi
 • - Tedarik stratejisi ve yönetim süreci
 • - Tedarik yönetimi planlaması
 • - Sözleşme türleri
 • - Sözleşme hazırlama ve yönetimi
 • - Tedarik yürütülmesi
 • - Tedarik takibi ve kontrolü
18. Ders
Proje Fayda Yönetim Sistemi
 • - Proje hedeflerini belirleme ve tanımlama
 • - Projelerin stratejilerle hizalanması
 • - Proje performansını anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) kullanarak ölçme
 • - Projenin yarattığı değerin ölçülmesinin önemi
19. Ders
Çevik (Agile) Proje Yönetimi ve Yeni Yaklaşımlar
 • - Agile Manifesto ve ana prensipleri
 • - Proje yönetiminde Agile’ın rolü
 • - Agile çalışmanın sağladığı katkılar
20. Ders
Scrum ve Kanban Çerçeveleri
 • - Scrum metodolojisi
 • - Kanban metodolojisi
 • - Kanban ya da scrum seçimi yapılırken dikkat edilecek unsurlar
 • - Scrum ritüelleri
 • - Kanban’da WIP Limits
21. Ders
Proje Yönetiminde Kullanılan Araçlar
 • - Proje planlaması araçlarının tanıtımı, avantajları ve dezavantajları
 • - Delphi Tekniği ile Uzman Görüşü
 • - Proje yönetimi araçları ve uygulamaları
  • - Odak Grup Çalışmaları
  • - Pareto Analizi
  • - Zihin Haritalama
  • - SWOT Analizi
  • - Kök Neden Analizi
22. Ders
PMP Sınavları ve Sertifikasyonu: İçerik, Stratejiler ve Kaynaklar
 • - PMI ve PMP nedir?
 • - PMP sınavının güncel içeriği ve sertifikasyon süreci
 • - PMP sınavına etkili bir şekilde hazırlanmak için kullanılabilecek kaynaklar, materyaller ve stratejiler
 • - PMP dışında PMI tarafından sunulan diğer proje yönetimi sertifikasyonları
 • - PMP etik ve mesleki davranış kuralları
23. Ders
PMP Soru Örnekleri, Çözümleri ve Geri Bildirim Oturumu
 • - Proje yönetimi süreçleri için geri bildirim sağlanması
 • - Proje yönetiminde sertifikasyonlar için geri bildirim sağlanması
 • - PMP sınavı örnek sorular
 • - Soru çözümleri
 • - Taktik ve stratejiler
24. Ders
PMP Soru Örnekleri, Çözümleri
 • - PMP sınavı örnek sorular
 • - Soru çözümleri
 • - Taktik ve stratejiler
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum