Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü - Size, kurumsal kültürün anlamını, özelliklerini ve değerlerini öğreteceğiz | Laba Uluslarası Eğitim Platformu

Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü

BAŞLANGIÇ TARİHİ:
20.12.2023 - 22.01.2024
KURSUN SÜRESİ:
10 Ders 5 Hafta
Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim
Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim
Canan Emgen Photo
Canan Emgen İnsan Kaynakları
ve Yetenek Çekme Direktörü
Kurum geleceğinde başrolü oynayan faktörlerden birisi de insan kaynaklarıdır. Bu yüzden, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları alanında gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmak, şirketinizin yüksek performansına etki edecektir.
Kurum kültürü, işe alım stratejisi, performans yönetimi ve değişim yönetimi gibi konularda uzmanlaşmanızı sağlayacak olan bu kurs, İK yöneticileri, işletme sahipleri/startup kurucuları ve bölüm/departman yöneticileri için özel olarak tasarlanmıştır.
Kurum kültürünüzün anlamı, özellikleri, değişimi, yaratılması ve değeri hakkında bilgi sahibi olacağınız, sürdürülebilir bir kurum kültürü yaratmanın yollarını keşfedeceğiniz bu kursun sonunda şunları öğreneceksiniz.
 • Kurum kültürünün stratejik önemini anlayacak ve organizasyonel gelişimin temel döngüsü ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Öğrenen, değişen ve gelişen organizasyonlar için stratejik yönetim modelleri ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.
 • Performans odaklı kurum kültürü yaratmanın, yetkin ve becerilere sahip çalışan kültürü oluşturmanın, performans sistemi kurgusunu anlamanın yollarını keşfedeceksiniz.
 • Çalışan bağlılığının ne olduğunu anlayacak, çalışan bağlılık anketleri, araçları, sorulması ve kaçınılması gereken sorular hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • İşveren markasının kurum kültürü için değerini anlayacak ve aday deneyiminden çalışan deneyimine geçiş sürecinin kurgulanması ile çalışan deneyimine dönüşümünün yönetimini öğreneceksiniz.
 • Göreve uygun profilleri bulabilecek, hedef bazlı görev tanımları oluşturabilecek ve ilgili iş birimlerini yönlendirebileceksiniz.

Uygulama temelli dersler ve eğitmenin yorumu ile öğrencilerin organizasyonel gelişim ve kurum kültürüne hakim olmasını sağlıyoruz.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kurum Kültürü ve Özellikleri
Günümüzde uygulanan kurum kültürü çeşitleri, kurum kültüründe başarılı şirketlerin karakteristik özellikleri, sürdürülebilir kurum kültüründe olması gereken uygulamalar ve İK'nın kurum kültürü oluşmasında ve organizasyonel değişimde rolü hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Yetenek Çekme
Yetkinlik ve yetkinlik bazlı mülakat nedir? Performans kriterlerini anlamaya yönelik 4 önemli metot, yetkinlik bazlı mülakatlar için SMART yöntemi ile aday beceri ve performansını anlamaya yönelik 8 önemli temel soru gibi bilgileri öğreneceksiniz.
İşveren Markası ve Kültür İlişkisi
İşveren markası oluşturmak için işlevsel ve duygusal faydalar, işveren markası kapsamı ve paydaşları, işveren markası için değer ve kültür yaratma, adaylara markalandırma sürecinde verilecek mesajlar ve çalışan tavsiye programları hakkında bilgi edineceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
20 Aralık 2023
KURSUN SÜRESİ:
10 Ders
5 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde organizasyonel gelişim ve kurum kültürünü daha iyi kavrayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Kurum Kültürü ve Özellikleri
 • - Kurumsal kültürün anlamı, özellikleri nelerdir? Neden önemlidir?
 • - Geçmişten günümüzde kurum kültürü nasıl değişti?
 • - Kültür değişimi yaratan firmalara örnekler. Doğru kodları yaratmak için ihtiyaç olan: Vizyon, misyon, temel ve kapsayıcı değerler.
 • - Güçlü kurum kültürü yaratmak için gerekli olan kodlar nelerdir? Temel değer önermeleri ve zayıf kurum kültürü yapısının kuvvetlendirilmesi
 • - Hedeflere dayalı bir kurum kültürü yaratmak için en öncelikli 7 tanımlayıcı özellik
 • - Kültür oluşturmak için yol haritası oluşturmak
2. Ders
Kurum Kültürü ve Çalışan İlişkisi
 • - Günümüzde uygulanan kurum kültürü çeşitleri
 • - Kurum kültüründe başarılı şirketlerin karakteristik özellikleri
 • - Kültürün 4K’sı nedir?
 • - 8 farklı kültür tarzı
 • - Sürdürülebilir kurum kültüründe olması gereken uygulamalar ve İK’nın kurum kültürü oluşmasında ve organizasyonel değişimde rolü
 • - İnsan Kaynaklarının takım odaklı çalışma ortamı yaratmasındaki rolü ve örnek şirket uygulamaları
3. Ders
Değişim Yönetimi ve Değişim Kabulü Kültürü Oluşturmak
 • - Kurum kültürü çalışanlar tarafından nasıl değerlendirilir?
 • - Kurum kültüründe değişim ne zaman gerekli olur? Değişimi anlamak için 4 gösterge
 • - Çalışan bağlılığının şirketlere ve aynı zamanda kurum kültürüne katkısı nedir?
 • - Çalışan bağlılığının değerlendirilmesi: Çalışan bağlılık anketleri
 • - Çalışan bağlılık anketlerinde sorular nasıl oluşturulur? Anket sonuçları nasıl yorumlanır ve paylaşılır?
 • - Organizasyonel değişim için çalışanların desteği ve değerlendirmesi
 • - Değişim kabulü için 6 kültür bileşeni
 • - Değişim sürecinde çalışanların duygusal zekasına hitap etme önerileri
4. Ders
Kurum Kültürü İçin En Önemli Sermaye: İnsan / Kaynak Oluşturma
 • - Yetenek Kültürü oluşturacak POWER Modeli: Güçlü bir işe alım stratejisi kurmak için 20 adım
 • - İşe alım stratejisi kurduktan sonra en iyi adaylara nasıl ve nereden ulaşılır
 • - Adayları cezbeden platform ve kanallar: Uygun mecraya göre içerik oluşturulması
 • - İşe Alım için kaynak oluşturma: İş ilanları, sosyal mecra yönetimi, referral programları, şirket web sitesi vb
 • - SMART objektiflerin iş profiline uygunluğunu anlamak
 • - Seçim sürecinin belirlenmesi, özgeçmiş değerlendirmesi, mülakat türlerinin belirlenmesi: (1-1 Mülakat, Grup Görüşmeleri (AC), çevrimiçi ve çevrimdışı mülakatlar, Vaka çalışmalarının farkı)
5. Ders
Yetenek Çekme
 • - Yetkinlik nedir? Yetkinlik bazlı mülakat nedir?
 • - Performans kriterlerini anlamaya yönelik 4 önemli metot
 • - Temel başarı kriterlerini anlamaya ve gerçeği bulma (fact-finding) yöntemi
 • - Yetkinlik bazlı mülakatlar için SMART yöntemi
 • - Aday beceri ve performansını anlamaya yönelik 8 en önemli temel soru
6. Ders
İşveren Markası ve Kültür İlişkisi
 • - İşveren markası oluşturmak: İşlevsel ve duygusal faydalar
 • - İşveren markası kapsamı ve paydaşları
 • - Gerçek olaylara uygun ve efektif bir işe alım stratejisi seçmeye yönelik işveren markası çalışması
 • - İşveren markası için değer ve kültür yaratma: Sorulması gereken sorular
 • - İşveren markası çalışmaları: sosyal mecralar, üniversite iş birlikleri, kurumsal web sitesi
 • - Adaylara markalandırma sürecinde verilecek mesaj, çalışan tavsiye programları
7. Ders
Öğrenen Organizasyon Olmak
 • - Öğrenen organizasyonun temelleri nasıl oluşturulur?
 • - Öğrenen organizasyonda temel ilk adım: Geribildirim
 • - Geribildirim kültürü nasıl oluşturulur?
 • - Geribildirim nedir? Etkin geri bildirim vermenin önemi ve yöntemleri
 • - Geribildirim odaklı performans yönetimine giriş
8. Ders
Öğrenen ve Gelişen Organizasyonlarda Performans Yönetimi
 • - Yetkinlik nedir? Yetkinlik neden önemlidir? Yetkinlik kullanım alanları nelerdir?
 • - Yetkinlik modelinde davranış göstergeleri ve seviyelendirmesi nasıl uygulanır?
 • - Öğrenen organizasyonlarda 360 derece yetkinlik değerlendirme
 • - Performans sistemi kurgulamanın aşamaları
 • - İşletmeler için uygulanabilir 7 performans sistemi örneği
 • - OKR anlatılabilir mi
9. Ders
Liderlik ve Kurum Kültürü: Etkin Strateji Yönetimi
 • - Lider kime denir?
 • - İz bırakan liderlik stilleri, davranış modelleri ve güç kaynakları
 • - Kurum kültüründe ve değişim zamanlarında insanlara liderlik etmenin önemi: Değişim odaklı liderlik
 • - Geleceğin liderlik stili: Sürdürülebilir Liderlik ve 7 önemli özelliği
10. Ders
Dönüşüm Yaratan Kurumlar
 • - Çalışan deneyimi haritası (EX) ve kurum kültüründeki payı
 • - Çalışan motivasyonu teorisi (Herzberg)
 • - Çalışan motivasyonunu sağlamak ve geliştirmek için 6 stratejik yöntem
 • - Kurum içerisinde çalışan yolculuğu ve iç iletişim yöntemleri ve programlarına örnekler
 • - Dönüşüm yaratan kurumlarda “Kurum içi girişimcilik ve inovasyon”
 • - Sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum