Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü — Şirketinizde güçlü ve sürdürülebilir bir kurum kültürü yaratın | Laba İşletme Okulu

Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü

BAŞLANGIÇ TARİHİ:
16 Nisan – 21 Mayıs 2024
KURSUN SÜRESİ:
10 Ders 5 Hafta
Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim
Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim
Canan Emgen Photo
Canan Emgen İnsan Kaynakları ve
Yetenek Çekme Direktörü
- MAVİ
İş dünyasında bir adım öne çıkmak mı istiyorsunuz?
İş dünyasında sürdürülebilir başarı güçlü bir kurum kültürü ile başlar. Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü, şirketinizi geleceğe taşımak için gereken stratejileri, araçları ve uygulamaları sunuyor.

Bu eğitimle, kurum içi dinamiklerinizi dönüştürecek, çalışanlarınızla derinlemesine bağ kuracak ve işveren markanızı güçlendirecek bilgilere erişeceksiniz.

5 haftanın sonunda:
 • Güçlü ve zayıf yönleri analiz ederek stratejik iyileştirmeler yapın.
 • Nabız Anketleri, eNPS, Zoho Surveys gibi etkili araçlarla çalışan bağlılığını ölçün ve sonuçları değerlendirin.
 • Şirket içi iletişim sistemini, kurumsal hedefler doğrultusunda tasarlayıp uygulayın.
 • Maddi ve maddi olmayan motivasyon stratejileriyle çalışanları motive edin.
 • Farklı pozisyonlar için etkileyici aday profilleri hazırlayın.
 • Adayları şirketin kültür değerlerine göre değerlendirin.

İşveren markasının oluşumu için önümüzdeki 6 ayı kapsayan bir planla parlayın!
Eğitmen:
Canan Emgen
İnsan Kaynakları ve Yetenek Çekme Direktörü
- MAVİ
Bu eğitim, HR Certification Institute’s (HRCI) kriterlerini karşıladığı için resmi olarak onaylanmıştır. Bu kursla 15 yeniden sertifikalandırma kredisi kazanabilir ve bu kredilerinizi HRCI hesabınıza tanımlayabilirsiniz.

HRCI® tarafından edindiğiniz sertifikanızın geçerliliğini uzatmak ve aktif kalmasını sağlamak için İK ile ilgili faaliyetlere veya sürekli eğitim programlarına katılarak her üç yılda bir yeniden sertifikalandırma gereksinimlerini tamamlamalısınız.
20 yılı aşkın süredir İnsan Kaynakları alanında faaliyet gösteriyor.
İşe alım, yetenek çekme ve tutundurma ile işveren markası çalışmalarına odaklanmıştır.
Danışman olarak başladığı kariyerinde birçok sektörde orta ve üst düzey seçme değerlendirme projelerinde yer almıştır.
PwC yeni mezun ve deneyimli profesyonellerin işe alımı, işe alım süreç kurgusu ve yönetimi, performans sistemi yönetimi konularında deneyim kazanmıştır.
PwC markanın işveren markası oluşturmuş ve yürütmüştür.
Banka ve sağlık sektörlerinde temel insan kaynakları alanında deneyim sahibidir.
Mavi’de “İnsan Kaynakları ve Yetenek Çekme Direktörü” olarak görev yapmaktadır.
İşe alım sisteminin kurgulanması ve uygulanması konusunda liderlik etmiş, genç ve profesyonel işe alım süreçlerini yönetmiştir.
Dijital platformlarda işveren markası çalışmalarını başlatmıştır.
Halen yetenek yönetimi, norm kadro planlama, sürdürülebilirlik ve temel İK projelerinde yer almaktadır.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kurum Kültürü ve Özellikleri
Çeşitli kurum kültürü modelleri arasındaki farkları keşfedin ve sürdürülebilir bir kültür oluşturmanın yollarını öğrenin. Bu yolculukta, İK'nin stratejik önemini ve organizasyonel değişimdeki rolünü anlayacaksınız.
Stratejik Kurum Kültürü Yönetimi
Liderlik ve yöneticilik arasındaki çizgiyi netleştirin. Kendi liderlik stilinizi geliştirirken, değişim dönemlerinde takımınızı nasıl etkin bir şekilde yönlendireceğinizi öğrenin. Kurum kültürünü ve takım iletişimini nasıl şekillendireceğinizi keşfedin.
Etkili İç İletişim ve Çalışan Bağlılığı
İç iletişim kanallarının gücünü kullanarak çalışan bağlılığını ve takım ruhunu nasıl artıracağınızı öğrenin. Geri bildirim ve motivasyon stratejileri ile çalışan memnuniyeti ve performansını nasıl iyileştireceğinizi keşfedin.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
16 Nisan 2024
KURSUN SÜRESİ:
10 Ders
5 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama Temelli Dersler ve Ödevler
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu sayede organizasyonel gelişim ve kurum kültürünü daha iyi kavrayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Şirket Sahibi Gözünden Kurum Kültürünün Değerlendirilmesi
 • - Kurum Kültürü Neyle Başlar?
 • - Kurum Kültür Trendleri
 • - Kültürün Unsurlarını Analiz Ediyoruz: Vizyon, Misyon, Değerler, temel ve kapsayıcı değerler
 • - Kültür Kodları: Kurumunuzu Güçlendirmenin Formülü
 • - İş Hedeflerine Dayalı Bir Kurum Kültürü için 7 Özellik
 • - Şirketin Mevcut Kültürü Nasıl Denetlenir?
 • - Ders için Uygulama: Şirketiniz için temel değerleri çalışıp, öncelikli ilk 5 değer belirleyin.
2. Ders
Ekibin Gözüyle Kurum Kültürünün Değerlendirilmesi
 • - Kurum Kültürünün Etkili Olup Olmadığı Nasıl Değerlendirilir?
 • - Çalışan Bağlılığının Değerlendirilmesi: eNPS, Nabız Anketleri, Bağlılık Anketleri
 • - Anket Araçlarına Genel Bakış: Google Formları, Zoho surveys, Surveymonkey, HRIS Sistemi
 • - Sorular Nasıl Oluşturulur ve Cevaplar Nasıl Yorumlanır?
 • - Çalışanın Düşüncelerini Okumak ve Sorunun Özüne Ulaşmak
3. Ders
Yeni Kültür: Değişim Başlıyor!
 • - Günümüzde uygulanan kurum kültürü çeşitleri
 • - Kurum kültüründe başarılı şirketlerin karakteristik özellikleri
 • - Kültürün 4K’sı nedir?
 • - 8 farklı kültür tarzı
 • - Kültürümüzü Tanımlamak: Güçlü ve Zayıf Noktaları Belirlemek
 • - Değerlerimiz ve Normlarımız: Şirket Kimliğimizi Şekillendirmek
 • - Kültürün İyileştirilmesi İçin Araçlar: iletişim, kurumsal tarz, çalışma ortamı tasarımı ve yönetim tarzı
 • - Kurumsal Kuralların Yaratılması: Çalışma Hayatına Yeni Bir Dokunuş
 • - Mevcut Çalışanların Değerlere Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi: Artılar ve Eksiler
4. Ders
Kurum Kültürü İçin En Önemli Sermaye: İnsan / Kaynak Oluşturma
 • - Kültürümüze uygun aday persona oluşturuyoruz: Hard skills, soft skills, motivasyon, culture fit
 • - Yetenek Kültürü oluşturacak POWER Modeli: Güçlü bir işe alım stratejisi kurmak için 20 adım
 • - İşe alım stratejisi kurduktan sonra en iyi adaylara nasıl ve nereden ulaşılır
 • - Adayları cezbeden platform ve kanallar: Uygun mecraya göre içerik oluşturulması
 • - İşe alım için kaynak oluşturma: İş ilanları, sosyal mecra yönetimi, referral programları, şirket web sitesi vb.
 • - SMART objektiflerin iş profiline uygunluğunu anlamak
 • - Seçim sürecinin belirlenmesi, özgeçmiş değerlendirmesi, mülakat türlerinin belirlenmesi: (1-1 Mülakat, Grup Görüşmeleri (AC), çevrim içi ve çevrim dışı mülakatlar, vaka çalışmalarının farkı)
 • - Sınıf içi etkinlik: İş başvurusu yapan adayın portresini oluşturun
5. Ders
Yeni Yetenekleri Ağırlama Sanatı: Adaptasyon Planlarının Sırları
 • - Var olan Adaptasyonun Süresini ve Aşamalarını İnceliyoruz
 • - Şirkette Çalışan Tipleri: Kuşaklar Arası Fark
 • - Rollerin Ötesinde: İK Yöneticisi, Takım Lideri ve Mentorun Adaptasyon Sahnesindeki Rolü
 • - Uzman Kadrolar İçin Adaptasyon: Junior, Middle ve Senior Uzmanlar için Özel Yaklaşımlar
 • - Güven İnşası: Adaptasyon Sürecinde Başarılı Bir Şekilde 1:1 Yönetmek
 • - Geri Bildirim Şöleni: Etkili Geri Bildirim Sanatını Öğrenmek
6. Ders
Mükemmel Ekibi Tutmanın Sırları: Motive Etme ve Bağlılığı Güçlendirmek
 • - Çalışan deneyimi haritası (EX) ve kurum kültüründeki payı
 • - Çalışan Motivasyonu ile Değerler Arasındaki Bağlantı: Çalışanların motivasyonunu ve değerlerini birleştirmenin yolları
 • - Çalışan motivasyonunu sağlamak ve geliştirmek için 6 stratejik yöntem
 • - Maddi ve ve Maddi Olmayan Motivasyon Sistemi Kurmak
 • - En İyi Uzmanları Elde Tutma Araçları: En iyi yetenekleri şirkette tutmanın etkili araçları
 • - Esnek Çalışma Ortamları: Uzmanların İlgi Odağını Yakalamak İçin Yaratıcı Yollar
 • - Sürdürülebilirlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Farklı Bakış Açılarıyla Güçlenen Bir Şirket Kültürü İnşa Etme
 • - Dijital Motivasyon: Yeni Nesil Çalışanları Etkilemek İçin Teknolojiyi Kullanma Sanatı
7. Ders
İşveren Markası ve Kültür İlişkisi
 • - İşveren markası oluşturmak: İşlevsel ve duygusal faydalar
 • - Çekici İşveren Markası: İş yerindeki atmosfer, ekip çalışması ve çalışanların birbirleriyle ilişkisi
 • - Gerçek olaylara uygun ve efektif bir işe alım stratejisi seçmeye yönelik işveren markası çalışması
 • - İşveren markası için değer ve kültür yaratma: Sorulması gereken sorular
 • - İşveren markası çalışmaları: Sosyal mecralar, üniversite iş birlikleri, kurumsal web sitesi
 • - Adaylara markalandırma sürecinde verilecek mesaj, çalışan tavsiye programları
8. Ders
Şirket İçinde Etkili İletişim Stratejileri
 • - Takım Liderlerin ve Yöneticilerin Kurumsal Kültüre Etkisi
 • - Çalışanlarla İletişim: Format ve Periyodiklik Seçimi
 • - Değişime Direnç: Çalışanların Karşı Çıkışlarıyla Çalışma Stratejileri
 • - Şirket Değerlerine Uyumsuz Çalışanlar: Çözüm Yolları
 • - Çatışma Çözme: İş Yerinde Anlaşmazlıkları Yönetme Taktikleri
 • - Şirkette Etkinlikler ve Takım Oluşturma Aktiviteleri: Temalar ve Uygulama
 • - Geri bildirim kültürü nasıl oluşturulur?
 • - Geri bildirim nedir? Etkin geri bildirim vermenin önemi ve yöntemleri
9. Ders
Kültür Katalizörü Olarak Performans Yönetimi
 • - Çalışanların Kariyer Gelişimi için Yetkinlik Değerlendirmesinin Önemi
 • - Yetkinlik Haritaları: Model ve Seviyelendirme
 • - Öğrenen organizasyonlarda 360 derece yetkinlik değerlendirme
 • - Performans sistemi kurgulamanın aşamaları
 • - İşletmeler için uygulanabilir 7 performans sistemi örneği
 • - Çalışanlar için Performans Değerlendirmeleri: Etkili İnceleme ve İyileştirme Stratejileri
 • - SMART Hedefler: Başarılı Performansın Temel Taşları
 • - OKR anlatılabilir mi? Hedef Belirleme ve Takip Sanatının Püf Noktaları
10. Ders
Liderlik ve Kurum Kültürü: Etkin Strateji Yönetimi
 • - Lider kime denir?
 • - İz bırakan liderlik stilleri, davranış modelleri ve güç kaynakları
 • - Kurum kültüründe ve değişim zamanlarında insanlara liderlik etmenin önemi: Değişim odaklı liderlik
 • - Geleceğin liderlik stili: Sürdürülebilir Liderlik ve 7 önemli özelliği
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum