UFRS TFRS Finansal Raporlama Kursu | Laba
Online Eğitim

UFRS TFRS
Finansal
Raporlama

Global pazarda, UFRS’nin rolü büyüyor! İş dünyası, standartlaşmış finansal raporlama ile daha şeffaf ve karşılaştırılabilir hale geliyor.

UFRS/TFRS standartlarını anlama, sektörel raporlama ihtiyaçlarına uyum sağlama ve risk değerlendirmesi yapabilme yeteneklerinizi geliştirin. Standardize edilmiş raporlama ile güvenilirliğinizi artırın.

Şimdi kaydolun ve finansal raporlama potansiyelinizi maksimuma çıkarın!

 • UFRS/TFRS finansal raporlama standartlarını öğrenin.
 • Güncellenen UFRS standartlarının takibini yapın.
 • Finansal raporlama süreçlerini optimize edin.
 • Finansal tabloları doğru ve anlaşılır bir şekilde hazırlayın.
 • Denetim süreçlerinde risk değerlendirmesi yapın.
 • Veri kalitesini artırma yöntemleriyle güvenilir veriye erişim sağlayın.
Tarihler: 16 Mart 2024 - 20 Nisan 2024
Süre: 5 Hafta 10 Ders
Finansal raporlama standartlarının dinamik dünyasında güncel kalın!

Bu eğitimle, UFRS/TFRS finansal raporlama süreçlerini nasıl verimli hale getirebileceğinizi, veri uyumsuzluklarını nasıl minimuma indirebileceğinizi ve finansal tabloları nasıl analiz edeceğinizi öğreneceksiniz. Bu sayede, finansal raporlarınızı daha doğru ve uluslararası kabul görmüş standartlarda hazırlayacaksınız.

Eğitmeninizle tanışın:

 photo
Aydın Özen
Financial Controlling Manager / Flormar

Aşağıdaki kişilere kursu öneririz:

 • Bağımsız Dış Denetçiler, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
 • Muhasebe, Finans ve Denetim Departmanlarında Çalışan Uzmanlar ve Yöneticiler
 • Girişimciler ve Yatırımcılar

Kurs programı:

10 Ders
Uygulama temelli ödevler
 • Ödevler ile ilgili Eğitmenden kişisel yorumlar
Bilgi İstiyorum

Müfredat

 • Ders
  Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış
  • Muhasebe ilkeleri ve temel kavramlar
  • Finansal raporlama standartlarının önemi
  • UFRS/TFRS standartlarının tarihi gelişimi
  • UFRS'nin Amaçları ve Türkiye'ye Yansıması
  • UFRS/TFRS standartlarının yapısı, ilkeleri ve uygulama alanları
  • Uluslararası kuruluşların UFRS/TFRS'ye yaklaşımı
 • Ders
  UFRS/TFRS Standartlarının Temel Kavramları ve İlkeleri
  • Finansal raporlama ve muhasebe standartlarındaki temel kavramların anlaşılması
  • UFRS/TFRS standartlarına ilişkin genel kavramlar
  • Finansal Raporlama Standartlarına Uyumun Avantajları ve Dezavantajları
  • UFRS/TFRS Standartlarına Göre Finansal Raporlama Sürecinde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümleri
  • Finansal Raporlama Standartlarının Değişen Dünya Ekonomisiyle İlişkisi
  • UFRS/TFRS Standartlarının İşletmelerin Karar Alma Sürecindeki Rolü
  • Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartlarındaki Güncel Gelişmeler
  • UFRS/TFRS Standartlarının Sektörel Uygulamaları ve Örnekler
 • Ders
  Finansal Tabloların Hazırlanması
  • UMS-TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu
  • Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu
  • UMS-TMS 7 - Nakit Akış Tabloları
  • Finansal Raporlama Standartları Uyarınca Finansal Tabloların Hazırlanma Süreci
  • Finansal tabloların kullanım alanları ve önemi
  • Finansal tabloların okunması ve yorumlanması
  • Finansal tablolarda yer alan maddelerin doğru sınıflandırılması ve raporlanması
  • Finansal tabloların analizi için kullanılan temel yöntemler ve araçlar
 • Ders
  Finansal Varlıkların ve Borçların Muhasebeleştirilmesi
  • Finansal analiz kavramı
  • Finansal Rasyo Analizi
  • Finansal Tablo Analizi
  • Finansal varlıkların sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi
  • Finansal borçların sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi
  • Tahvil ve bonoların muhasebeleştirilmesi
  • UMS-TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri
  • UMS-TMS 37 - Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • Ders
  Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
  • UMS-TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar
  • UMS-TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  • UMS-TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü
  • Amortisman kavramı ve hesaplanması
  • Finansal Raporlama Standartları Uyarınca Varlıkların Değerlemesi
  • UMS-TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
  • UFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • Ders
  Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • UFRS 16 Kiralamalar
  • Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
  • Operasyonel ve finansal kiralama işlemlerinin farklılıkları
  • Kiralama sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi
 • Ders
  Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
  • Gelirlerin tanımlanması ve farklı kaynaklardan gelirlerin muhasebeleştirilmesi
  • Gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş gelirlerin muhasebeleştirilmesi
  • Önemli gelir tanımları ve muhasebeleştirme kuralları
  • UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
 • Ders
  Harcamaların Muhasebeleştirilmesi
  • Harcama tanımı ve sınıflandırılması
  • Masrafların doğru bir şekilde sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi
  • Amortismanlar ve vergi ödemeleri gibi özel harcama türlerinin muhasebeleştirilmesi
  • UMS-TMS 2 - Stoklar
  • UMS-TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar
  • Gerçek verilerle bir case örneği
  • UMS 29 - Hiperenflasyon Muhasebesi
 • Ders
  Gelir Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Hesaplaması Farklılıkları
  • UMS 12 - Gelir Vergileri (kurum kârı üzerinden ödenen vergi, ertelenmiş vergi kavramı)
  • UMS 21 - Kur Değişiminin Finansal Tablolar üzerindeki etkisi
  • Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi
 • Ders
  Konsolidasyon
  • Konsolidasyon kavramı ve kullanım alanları
  • Bağlı ortaklıkların muhasebeleştirilmesi
  • Finansal raporlama için konsolidasyonun hazırlanması
  • Özkaynak yöntemiyle değerleme ve kontrol gücü olmayan payların konsolidasyonda muhasebeleştirilmesi

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bilgi İstiyorum