İç Kontrol — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

İç Kontrol

İşletmenizin mali yapısını güçlendirecek standartlara uygun iç denetim sistemleri oluşturmayı öğrenin!

Gerçek hayattan örneklerle, etkili denetim raporları hazırlama ve finansal durum analizleri yapma becerileri kazanacaksınız. Mali süreçlerde hile ve yanıltmacaları nasıl tespit edeceğinizi keşfederken, şirketinizi dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma altına alacak stratejiler geliştireceksiniz.

6 haftanın sonunda:
İç kontrol ile iç denetim kavramlarını ve ilkelerini tam olarak anlayarak işletmenize entegre edebileceksiniz.
Risk değerlendirme ve yönetimi konularında becerilerinizi geliştirerek işletmenizdeki riskleri azaltabileceksiniz.
Finansal raporlama standartları, maliyet yönetimi prensipleri ve vergi düzenlemeleri gibi konularda güncel bilgiler edinerek uyumluluk sorunlarıyla başa çıkabileceksiniz.
İletişim ve iş birliği becerilerinizi geliştirerek farklı paydaşlarla daha iyi iletişim kurabilecek ve etkili iş birliği sağlayabileceksiniz.
Süreç analizi, kontrol faaliyetlerinin tasarlanması ve sürekli iyileştirme gibi konuları öğrenerek iş süreçlerindeki zayıf noktaları tespit edip iyileştirebileceksiniz.
Verimli süreçlerin tasarlanması, kaynakların etkin kullanımı, maliyet tasarrufu sağlama ve verimlilik artışı elde etme becerisini kazanarak operasyonlarınızı daha etkili bir şekilde yönetebileceksiniz.
Eğitmen:
Dr. Meltem Tümerdem Gençay
Kontrol ve Risk Müdürü,
GroupM Medya Türkiye
Özel bir bankanın teftiş kurulundan kıdemli müfettiş olarak ayrılmış, global bir medya şirketine Control and Risk Manager ünvanıyla çalışmaktadır.
Toplam 17 yıllık iç denetim deneyimi içerisinde hem denetleyen konumunda bulunmuş hem de şirketleri SOX ve iç denetime hazır hale getiren iç kontrol sistemi kurma, riskleri belirleme, kontrol etme, iş verimliliğini artırma ve risklerin yönetimine yönelik süreçlerin oluşturulması ve otomatizasyon projelerine öncülük etme gibi görevlerde bulunmuştur.
Finansal denetimler, IT süreçleri, müşteri denetimleri, SOX, etik alanlarında deneyim sahibi olmakla birlikte veri gizliliği ve korunması ile ilgili olarak KVKK ve GDPR uyumu konularında bilgi sahibidir.
Gerek finans gerekse de medya sektöründe iç denetim, MASAK, SOX ve etik konuları ile ilgili iç eğitmenlik tecrübesi bulunmaktadır.
Kredi tahsis süreçleri, müşteri ve tedarikçi araştırmaları, satınalma, ödemeler gibi süreçlerin otomatizasyon ve geliştirilmesi faaliyetlerinde önemli görevler almıştır.
Halka açık şirketlerde kurumsal yönetişim ve bankalarda risk yüklenimi ile ilgili akademik çalışmaları bulunmaktadır.
Uygulama temelli dersler ve eğitmen yorumları ile öğrencilerin iç denetim alanına hakim olmalarına yardımcı oluyoruz.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
İç Kontrol Süreçlerinin Yönetimi
İç kontrol süreçlerinin nasıl yönetileceği, iç kontrol sisteminin kurulması ve sürdürülmesi konularını öğrenecek, iç kontrol sürecinin yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız.
Verimlilik ve Kaynak Yönetimi
Operasyonel faaliyetleri optimize edebilecek, kaynakları etkin ve verimli kullanabilecek, maliyet tasarrufu sağlayacak ve verimlilik artışı elde edeceksiniz.
Risk ve Hata Yönetimi
Operasyonel risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve uygun kontrol faaliyetlerinin tasarlanması konularını öğrenecek, hata yapma olasılığına karşı duyarlı olacak ve hataların tekrarlanmasını önlemek için etkili hata yönetimi stratejileri geliştirebileceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
17 Temmuz 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde iç kontrol süreçlerini daha iyi kavrayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
İç Kontrol, COSO Modeli ve İç Denetim
 • - İç kontrol ve işletmeye sağladığı makul güvence
 • - COSO iç kontrol modeli (COSO Küpü) ve bileşenleri
  • - İç kontrol ortamı
  • - Riskin değerlendirilmesi
  • - Uygulama
  • - Bilgi ve iletişimin sağlanması
  • - İzleme faaliyetleri
 • - İç denetimin kontrol ve risk yönetimi ile olan ilişkisi
 • - Denetim türleri ve iç denetim-dış (bağımsız) denetim farkı
 • - Uluslararası iç denetim standartları
  • - Nitelik standartları
  • - Performans standartları
2. Ders
Kurumsal Yönetişim ve İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
 • - Kurumsal yönetişim kavramı ve iç denetim
 • - İç denetçilerin yetkileri ve yönetimin sorumluluğu
 • - Şirket politikası, prosedürü ve iş akışlarının oluşturulması
 • - İşletmede yetki kontrolleri ve görevlerin ayrılığı ilkesine uyum (SOD)
 • - İş birimlerinde kontrol listelerinin hazırlanması (Check List Örnekleri)
 • - Personelin bilgilendirilmesi ve eğitim
3. Ders
Risk Yönetimi
 • - Risk kavramı ve işletmelerde temel risk unsurları
 • - Risk temelli denetim kavramı
 • - Örnek paylaşımı ile işletmelerdeki risklerin belirlenmesi, ölçümü ve risk haritasının oluşturulması
4. Ders
Denetim Programı
 • - Denetim faaliyetinin aşamaları
  • - Yıllık denetim planının hazırlanması
  • - Denetimle ilgili bildirim ve ön hazırlık (Örnek seçimi)
  • - Denetim açılış toplantısı
  • - Kontrollerin gerçekleştirilmesi (Süreç ve faaliyetlerin testi, bulguların not alınması, çalışma kağıtlarının düzenlenmesi)
  • - Taslak denetim raporunun yazılması
  • - Kapanış toplantısı
  • - Final denetim raporunun hazırlanması ve yönetim yanıtlarının alınması
  • - Denetim sonucunun değerlendirilmesi ve derecelendirme
  • - Bulgulara ilişkin düzeltme ve iyileştirmelerin takibi
 • - Denetim bulgularının yıllık olarak değerlendirilmesi ve kontrol maddelerinin gözden geçirilmesi
 • - İş birimlerinin öz değerlemesi
 • - Denetim raporunun hazırlanması (Örnek paylaşımlı)
 • - Rapor düzenlenirken dikkat edilmesi gereken unsurlar
 • - Raporda bulunması gereken bölümler
  • - Denetim raporu başlığı
  • - Denetlenenin ticari ünvanı
  • - Denetlenen ile ilgili temel bilgilerin özeti
  • - Denetim dönemi
  • - Bulgular
  • - Bulguların risk dereceleri
  • - Denetlenenin yönetim yanıtları ve aksiyon planı
  • - Denetçi son görüşü
  • - Denetim sonucu derecesi
 • - Denetim raporu ve sonucunun yönetim tarafından değerlendirilmesi
5. Ders
Finansal Denetim (Part 1)
 • - Fiziki kontroller (Stok sayımı, mutabakatlar, işletme varlıklarının güvenliği)
 • - Süreç kontrolleri (Walk through)
 • - Bilanço, kar-zarar ve nakit akış tablolarının incelenmesi
  • - Hazır değerler ve menkul kıymetlerin kontrolü
  • - Alacak hesaplarının kontrolü
  • - Stokların kontrolü
  • - Tahakkuk kontrolleri
  • - Duran varlıkların kontrolü
  • - Borç ve finansman giderlerinin kontrolü
  • - Vergi kontrolleri
  • - Satışlar, satış iadeleri, satış indirimleri kalemlerinin kontrolü
6. Ders
Finansal Denetim (Part 2)
 • - Finansal rasyolar üzerinden risk değerlemesi ve sektörel karşılaştırmalar
 • - Mali tablolarda dönemsel karşılaştırmalar
 • - Makyajlanmış finansal raporların denetimi ve hile tespiti
7. Ders
Finansal Denetim (Part 3)
 • - Genel gider incelemeleri
 • - Tedarikçi araştırması ve satın alma süreçlerinin denetimi
 • - Satış süreçlerinin denetimi ve müşteri sözleşme şartlarının incelenmesi
 • - Hazine departmanı ve ödeme süreçlerinin denetimi
8. Ders
Bilişim Sistemlerinin Denetimi: Ana Kontrol Stratejileri ve Yöntemler
 • - Veri gizliliği ve güvenliği politikaları
 • - Şifreleme
 • - Erişim yetkilerinin kontrolü (Yetki tanımlama, erişim, erişim değişiklikleri, log kayıtları)
 • - Bulut güvenliğinin sağlanması
 • - Bilişim teknolojilerinin kötü amaçlı yazılımlara karşı korunması
 • - Varlıkların fiziki güvenliğinin kontrolü ve mutabakat
 • - Penetrasyon testlerinin varlığı
 • - Yedekleme süreçlerinin kontrolü
 • - İş devamlılığı ve kurtarma prosedürlerinin kontrolü
9. Ders
Dolandırıcılığın Tespiti ve Önleme Tedbirleri
 • - Finansal dolandırıcılık faaliyetleri
 • - Sanal dolandırıcılık türleri
 • - Dolandırıcılığın tespiti ve soruşturma süreçleri
 • - Yasal süreçler
 • - Önleyici tedbirler
10. Ders
Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerde Denetim Yükümlülükleri ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Raporlaması
 • - Borsaya kote şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması
 • - Uyum yükümlülüğü
 • - BIST’e kote olan şirketlerde bağımsız denetim
 • - Amerikan borsaları ve SOX kuralları
 • - Kurumsal sürdürülebilirlik endeksi ve avantajları
 • - ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) ve ilgili kontrol faaliyetleri
 • - İnsan kaynağına ilişkin raporlamanın kontrolü
 • - Enerji tüketimine ilişkin raporlamanın kontrolü
 • - Varyans analizi
 • - Örnek raporlar ve incelemeleri
11. Ders
İş Süreçlerinin Otomasyonu ve İç Denetimde Dijitalleşme
 • - İş süreçlerinin otomasyonunun risk yönetimine faydaları
 • - Operasyonel (ödemeler, satın alma, personel masrafları vs.) süreçlerin otomasyonu
 • - İç denetimde dijitalleşme ile sağlanan verimlilik
12. Ders
Atölye: Denetim Perspektifiyle Şirketinizi Değerlendirin
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum