Üretim ve Operasyon Yönetimi — Online Eğitim | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

Üretim ve
Operasyon
Yönetimi

Operasyonel mükemmellik, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve üretim ve operasyon yönetiminin merkezinde yer alan kalite yönetimini derinlemesine öğrenin.
 • Kaynak ve maliyet tasarrufu için üretim kapasitesi, iş gücü, malzeme ve ekipmanı etkin bir şekilde yönetebileceksiniz.
 • Üretim ve operasyon süreçlerindeki mevcut riskleri belirleyebilecek ve risk azaltma planları oluşturabileceksiniz.
 • 5S yönetim yaklaşımını uygulayarak işletmenizin etkinliğini ve verimliliğini artırabileceksiniz.
 • Kök Neden Analizi (KNA) ile işletmenizdeki sorunların gerçek nedenlerini ortaya çıkarabileceksiniz.
Tarihler: 20 Ağustos - 1 Ekim 2024
Süre: 6 Hafta 12 Ders
Laba, bu kurs için PMI tarafından 18 iletişim saati ve PDU (Profesyonel Gelişim Birimleri) verme konusunda onay almıştır.
Pareto Analizi ve Altı Sigma gibi süreç iyileştirme yöntemlerini kullanarak operasyonel verimliliğinizi zirveye taşıyacaksınız.

ERP sistemlerinin gücünü keşfedecek, kaynaklarınızı nasıl akıllıca yöneteceğinizi ve üretim süreçlerinizi nasıl optimize edeceğinizi öğreneceksiniz. Laboratuvar analizleriyle kaliteyi artırma sanatını öğrenirken, riskleri saptama ve azaltma stratejileri geliştireceksiniz. SMART hedefler ve KPI’lar artık sizin rehberiniz olacak.

Eğitmeninizle tanışın:

lector

Elif Börekçi

Kalite Müdürü, Yayla Agro Gıda
Üretim ve operasyon yönetimi alanında temel bilgilerin, performans ölçümlerinin, sektördeki teknolojik gelişmelerin ve en önemlisi üretim ve operasyon süreçlerinde mükemmellik stratejisinin nasıl sağlanması gerektiğini uzmanından öğrenin!
Global Gıda Güvenliği Standartları Tecrübesi (BRCGS V9, IFS V8, AIB)
2013 SAI Global/Türkiye
Anlık Ödül “Wrigley Kosher Üretim Yönetimi” 2012
CCC/Türkiye “Kalite ve Gıda Güvenliği” En İyi Satıcı Ödülü 2004

Kursu aşağıdaki kişilere öneririz:

 • Fabrika/ Tesis Müdürleri
 • Üretim/İmalat Mühendisleri
 • Üretim Yöneticileri
 • Operasyon Yöneticileri
 • Yöneticiler

Kurs programı:

12 Ders
Uygulama temelli ödevler
 • Ödevler ile ilgili Eğitmenden kişisel yorumlar
Bilgi İstiyorum

Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:

Süreç Yaklaşımı ve Kurumsal Gelişim

 • Mevcut işletme performansını değerlendirebilecek, süreçlerdeki eksiklikleri ve sorunları belirleyebilecek ve iyileştirme fırsatlarını tanımlayabileceksiniz.
 • Süreç analizi ve performans ölçütlerinin kullanılması ile işletmenin iyileştirme potansiyellerini belirleyebileceksiniz.
 • Süreç yaklaşımının diğer işletme fonksiyonlarıyla entegre edilmesi için planlama yapabileceksiniz.

Proses ve Üretim Yönetimi

 • Gerçek hayattan senaryolarla üretim akışını inceleyecek ve iyileştirme fırsatlarını belirleyebileceksiniz.
 • Üretim sürecindeki kritik adımların kontrol edebilecek ve izleyebileceksiniz.
 • Gerçek üretim örnekleri üzerinden OEE hesaplaması yapabileceksiniz.

Kriz ve Risk Yönetimi

 • Üretim ve operasyon süreçlerindeki mevcut riskleri ve potansiyel risk kaynaklarını belirleyerek bunları kayıt altına alıp önceliklendirebileceksiniz.
 • Risk analizi yapabilecek ve bu analizlerden elde ettiğiniz verilere dayanarak risk azaltma planları oluşturabileceksiniz
 • Üretim ve operasyon süreçlerinde risk azaltma planlarının etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını takip edebileceksiniz.

Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme

 • Problemlerin altında yatan gerçek nedenleri belirlemek için Kök Neden Analizi yapabileceksiniz.
 • Sürekli iyileştirme kültürünü oluşturup ve Kaizen etkinliklerini yönetebileceksiniz.
 • Kaliteyi artırmak ve süreçleri iyileştirmek için Pareto Analizi, Altı Sigma gibi kalite yönetimi araçları kullanabileceksiniz.

Müfredat

 • Ders
  Süreç Yaklaşımı ve Kurumsal Gelişim
  • Süreç odaklı yönetim ve faydaları
  • Mevcut durum tespiti
  • İyileştirme alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
  • Entegrasyon
 • Ders
  Yeni Ürün ve/veya Hat ile İlgili Proje Yönetimi
  • Örnekler ile fizibilite çalışmasının yapılması
  • Ürün geliştirme süreci
  • Denemelerin yapılması ve raporlama
  • Ürün teknik özelliklerinin belirlenmesi
 • Ders
  Üretim ve Talep Planlama
  • Siparişlerin alınması
  • Üretimin planlanması
   • Kısa vadeli planlama
   • Orta vadeli planlama
   • Uzun vadeli planlama
  • ERP Yönetimi
 • Ders
  Proses ve Üretim Yönetimi
  • Üretim akışı
  • Proses kontrol
  • İzlenebilirlik
  • Kalibrasyon ve verifikasyon
  • Yeniden işleme
  • Örnekler ile Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) hesaplaması
  • Devrim arabası üretim süreci, çaydanlık örneği, tramvay ve lokomotif üretimi örnekleri üzerinden proses ve üretim süreçlerinin incelenmesi
 • Ders
  Üretim Süreçleri ve Mühendislik Faaliyetleri
  • Hat dengeleme çalışmaları
  • Doğru malzeme akışı
  • Bakım yönetimi
  • İyileştirme faaliyetleri
  • İş güvenliği ve sağlığı
 • Ders
  Lojistik, Envanter ve Depo Yönetimi
  • Depo yönetimi
  • Abc analizi
  • 5S yönetimi ve uygulanması
  • İade yönetimi
  • İş sağlığı ve güvenliği
 • Ders
  Üretim ve Operasyon Perspektifinden Kalite Yönetimi
  • Tedarikçi kalite yönetimi
  • Girdi kalite yönetimi
  • Proses kalite yönetimi
  • Müşteri şikayetleri
  • Spesifikasyonlar – Kalite Planları – Formlar – Prosedürler - Talimatlar
  • İç tetkikler
 • Ders
  Laboratuvar Yönetimi
  • Laboratuvar organizasyon yönetimi ve kalite sistemi
  • Laboratuvar çalışma ortamı ve personel uygulamaları
  • Ekipman, kimyasal malzemeler, reaktifler ve referans malzeme yönetimi
  • Numune hazırlama yönetimi
  • Analiz metotlarında tekrarlanabilirlik ve doğruluk
  • Laboratuvar güvenliği
 • Ders
  Kriz ve Risk Yönetimi
  • Kriz yönetimi tanımlaması
  • Geri çağırma ve geri çekme yönetimi
  • Riskin tanımlanması
  • Risk yönetimi için organizasyon/ekip
  • Risk kaynaklarının kayıt edilmesi, sıralanması
  • Risklerin gözden geçirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi
  • Risk analizi yapılması ve risk azaltma planının hazırlanması
  • Planının gerçekleştirilmesi ve uygulanması
 • Ders
  Performans Yönetimi: Hedef Belirleme, KPI Oluşturma ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Hedefler (SMART)
  • Aylık ve yıllık hedeflerin (KPI'ların) oluşturulması
  • İndeks Hesaplama
  • Denetimler
 • Ders
  Değişiklik Yönetimi: Etkin Bir Değişiklik Yol Haritası Oluşturma
  • Değişiklik yol haritası
  • Başarılı değişimin unsurları ve planlanması
  • Geçiş aşamaları
  • Değişimin etkileyeceği tüm paydaşların belirlenmesi
  • Paydaşlarla etkili iletişim
 • Ders
  Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme
  • Operasyonel mükemmellik ve karşılaşılacak zorluklar
  • Problemlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve çözümü
  • Kök Neden Analizi (KNA)
  • Yalın Üretim
   • TPS (Toyota Üretim Sistemi) incelemesi
   • Değer akışı haritalama ve atık azaltma
   • İş istasyonlarının düzenlenmesi ve akışın optimize edilmesi
  • Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme yöntemleri
   • Pareto Analizi, Altı Sigma, DMAIC, Balık Kılçığı Diyagramı, Kaizen, Kanban
 • Ders
  Atölye #01: Sürekli İyileştirme Pratik Uygulamaları
  • Problemlerin pratik uygulamaları ve çözümleme
   • Öğrenciler gerçek iş ortamından alınmış ya da örnek senaryo üzerinde çalışacaklar (grup halinde)
   • Karşılaşılan problemleri tanımlayacak, kök nedenlerini analiz edecek ve çözüm önerileri geliştirecekler
   • Problemlerin tartışılması ve çözümlerin paylaşılması
  • Sürekli iyileştirme planlaması
   • Katılımcılar SMART hedefler belirleyecek, eylem adımlarını planlayacak ve ilerlemenin izlenmesi için bir takip planı oluşturacaklar. Yaratılan eylem planı, tanımlanan problemlerin çözümüne odaklanacak
  • Sonuçlar ve tartışma
   • Bu senaryonun üzerine inceleme yapılacak (sınıfla beraber)
   • Öğrencilere sürekli iyileştirmeyi günlük işlerine nasıl entegre edebileceklerine dair ipuçları verilecek

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bilgi İstiyorum