Üretim ve Operasyon Yönetimi — Online Eğitim | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

Üretim ve
Operasyon
Yönetimi

Hayal edin, yeni bir proje fikriniz var ve bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini merak ediyorsunuz. İşte bu kurs, projenizin başlangıcında olası riskleri ve fırsatları aydınlatarak yönünüzü belirlemenize yardımcı olacak.
 • Kaynak ve maliyet tasarrufu için üretim kapasitesi, iş gücü, malzeme ve ekipmanı etkin bir şekilde yönetebileceksiniz.
 • Üretim ve operasyon süreçlerindeki mevcut riskleri belirleyebilecek ve risk azaltma planları oluşturabileceksiniz.
 • 5S yönetim yaklaşımını uygulayarak işletmenizin etkinliğini ve verimliliğini artırabileceksiniz.
 • Kök Neden Analizi (KNA) ile işletmenizdeki sorunların gerçek nedenlerini ortaya çıkarabileceksiniz.
Tarihler: 2 Mayıs – 13 Haziran 2024
Süre: 6 Hafta 12 Ders
Pareto Analizi ve Altı Sigma gibi süreç iyileştirme yöntemlerini kullanarak operasyonel verimliliğinizi zirveye taşıyacaksınız

ERP sistemlerinin gücünü keşfedecek, kaynaklarınızı nasıl akıllıca yöneteceğinizi ve üretim süreçlerinizi nasıl optimize edeceğinizi öğreneceksiniz. Laboratuvar analizleriyle kaliteyi artırma sanatını öğrenirken, riskleri saptama ve azaltma stratejileri geliştireceksiniz. SMART hedefler ve KPI’lar artık sizin rehberiniz olacak.

Eğitmeninizle tanışın:

 photo
Elif Börekçi
Kalite Müdürü, Yayla Agro Gıda

Aşağıdaki kişilere kursu öneririz:

 • Üretim/İmalat Mühendisleri, Üretim Planlama Uzmanları, Planlama Mühendisleri, Üretim/İmalat Şefleri, Kalite Mühendisleri, Kalite Kontrol Uzmanları, Ar-Ge Mühendisleri
 • Giriş ve Orta Düzey Üretim Yöneticileri, Kalite Müdürleri, Üretim Müdürleri ve Fabrika/Tesis Müdürleri
 • Giriş ve Orta Düzeydeki Operasyon Yöneticileri, Küçük-Orta İşletme Sahipleri

Kurs programı:

12 Ders
Uygulama temelli ödevler
 • Ödevler ile ilgili Eğitmenden kişisel yorumlar
Bilgi İstiyorum

Müfredat

 • Ders
  Süreç Yaklaşımı ve Kurumsal Gelişim
  • Süreç odaklı yönetim ve faydaları
  • Mevcut durum tespiti
  • İyileştirme alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
  • Entegrasyon
 • Ders
  Yeni Ürün ve/veya Hat ile İlgili Proje Yönetimi
  • Örnekler ile fizibilite çalışmasının yapılması
  • Ürün geliştirme süreci
  • Denemelerin yapılması ve raporlama
  • Ürün teknik özelliklerinin belirlenmesi
 • Ders
  Üretim ve Talep Planlama
  • Siparişlerin alınması
  • Üretimin planlanması
   • Kısa vadeli planlama
   • Orta vadeli planlama
   • Uzun vadeli planlama
  • ERP Yönetimi
 • Ders
  Proses ve Üretim Yönetimi
  • Üretim akışı
  • Proses kontrol
  • İzlenebilirlik
  • Kalibrasyon ve verifikasyon
  • Yeniden işleme
  • Örnekler ile Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) hesaplaması
  • Devrim arabası üretim süreci, çaydanlık örneği, tramvay ve lokomotif üretimi örnekleri üzerinden proses ve üretim süreçlerinin incelenmesi
 • Ders
  Üretim Süreçleri ve Mühendislik Faaliyetleri
  • Hat dengeleme çalışmaları
  • Doğru malzeme akışı
  • Bakım yönetimi
  • İyileştirme faaliyetleri
  • İş güvenliği ve sağlığı
 • Ders
  Lojistik, Envanter ve Depo Yönetimi
  • Depo yönetimi
  • Abc analizi
  • 5S yönetimi ve uygulanması
  • İade yönetimi
  • İş sağlığı ve güvenliği
 • Ders
  Üretim ve Operasyon Perspektifinden Kalite Yönetimi
  • Tedarikçi kalite yönetimi
  • Girdi kalite yönetimi
  • Proses kalite yönetimi
  • Müşteri şikayetleri
  • Spesifikasyonlar – Kalite Planları – Formlar – Prosedürler - Talimatlar
  • İç tetkikler
 • Ders
  Laboratuvar Yönetimi
  • Laboratuvar organizasyon yönetimi ve kalite sistemi
  • Laboratuvar çalışma ortamı ve personel uygulamaları
  • Ekipman, kimyasal malzemeler, reaktifler ve referans malzeme yönetimi
  • Numune hazırlama yönetimi
  • Analiz metotlarında tekrarlanabilirlik ve doğruluk
  • Laboratuvar güvenliği
 • Ders
  Kriz ve Risk Yönetimi
  • Kriz yönetimi tanımlaması
  • Geri çağırma ve geri çekme yönetimi
  • Riskin tanımlanması
  • Risk yönetimi için organizasyon/ekip
  • Risk kaynaklarının kayıt edilmesi, sıralanması
  • Risklerin gözden geçirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi
  • Risk analizi yapılması ve risk azaltma planının hazırlanması
  • Planının gerçekleştirilmesi ve uygulanması
 • Ders
  Performans Yönetimi: Hedef Belirleme, KPI Oluşturma ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Hedefler (SMART)
  • Aylık ve yıllık hedeflerin (KPI'ların) oluşturulması
  • İndeks Hesaplama
  • Denetimler
 • Ders
  Değişiklik Yönetimi: Etkin Bir Değişiklik Yol Haritası Oluşturma
  • Değişiklik yol haritası
  • Başarılı değişimin unsurları ve planlanması
  • Geçiş aşamaları
  • Değişimin etkileyeceği tüm paydaşların belirlenmesi
  • Paydaşlarla etkili iletişim
 • Ders
  Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme
  • Operasyonel mükemmellik ve karşılaşılacak zorluklar
  • Problemlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve çözümü
  • Kök Neden Analizi (KNA)
  • Yalın Üretim
   • TPS (Toyota Üretim Sistemi) incelemesi
   • Değer akışı haritalama ve atık azaltma
   • İş istasyonlarının düzenlenmesi ve akışın optimize edilmesi
  • Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme yöntemleri
   • Pareto Analizi, Altı Sigma, DMAIC, Balık Kılçığı Diyagramı, Kaizen, Kanban
 • Ders
  Atölye #01: Sürekli İyileştirme Pratik Uygulamaları
  • Problemlerin pratik uygulamaları ve çözümleme
   • Öğrenciler gerçek iş ortamından alınmış ya da örnek senaryo üzerinde çalışacaklar (grup halinde)
   • Karşılaşılan problemleri tanımlayacak, kök nedenlerini analiz edecek ve çözüm önerileri geliştirecekler
   • Problemlerin tartışılması ve çözümlerin paylaşılması
  • Sürekli iyileştirme planlaması
   • Katılımcılar SMART hedefler belirleyecek, eylem adımlarını planlayacak ve ilerlemenin izlenmesi için bir takip planı oluşturacaklar. Yaratılan eylem planı, tanımlanan problemlerin çözümüne odaklanacak
  • Sonuçlar ve tartışma
   • Bu senaryonun üzerine inceleme yapılacak (sınıfla beraber)
   • Öğrencilere sürekli iyileştirmeyi günlük işlerine nasıl entegre edebileceklerine dair ipuçları verilecek

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bilgi İstiyorum