İthalat, İhracat ve Operasyon Süreçleri — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

İthalat, İhracat ve Operasyon Süreçleri

İthalat, İhracat ve Operasyon Süreçleri eğitimi ile ithalat ve ihracat süreçlerini yönetme ve planlama konusunda zorlukların üstesinden gelin!

Uluslararası ticarette karşılaşılan karmaşık konularda derinlemesine bilgi edinecek, böylece müşteri siparişlerinin yönetimi, sevkiyat takibi ve evrak hazırlama gibi süreçlere hakim olacaksınız. Ayrıca, gümrük mevzuatı, dış ticaret ödeme şekilleri ve ihracat teşvikleri gibi önemli konular detaylı bir şekilde öğreneceksiniz!
6 haftanın sonunda:
İthalat/ihracat sektöründe gereken yetkinlik ve nitelikleri anlayarak ithalat/ihracat profesyoneli olarak rolünüzü daha etkili bir şekilde yerine getirebileceksiniz.
İthalat ve ihracat operasyonlarının tüm aşamaları etkili bir şekilde planlayabilecek, uygulamaları değerlendirebilecek ve takip edebileceksiniz.
Ürünlerinizin pazarda nasıl taşınacağı, depolanacağı ve dağıtılacağını planlayabileceksiniz.
İhracatta devlet desteklerini, teşvikleri ve kredileri öğrenerek kullanmak için stratejiler geliştirebileceksiniz.

Eğitmen:

Erman Karabacak

Logistics Manager, Schindler Group
Schindler Türkeli Asansör'de tüm ithalat ve ihracat operasyonlarını yönetti, malzeme talep planlamasını optimize etti.
Vaillant Group ithalat ve ihracat süreçlerini yönetti, akreditif kontrolü yaptı ve ihaleleri yönetti.
AOE ve ISO 27001 uygulama süreçlerini başarıyla yönetti.
Yatırım Teşvik Belgesi Lisansını uyguladı ve E-Fatura süreçlerini hayata geçirdi.
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001 dahil çeşitli sertifikalara sahip.
Takımları yönetme, etkili iş akışları oluşturma ve stratejik planlamayı denetleme konusunda kanıtlanmış liderliği bulunuyor.

Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:

Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:

Pazar Araştırması ve Stratejik Planlama

Hedef pazarların belirlenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş stratejileri konularında derinlemesine bilgi edinecek, gelecekteki iş fırsatlarınızı şekillendirecek stratejik kararlar vermek için gereken bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Mevzuata Uyum ve Belgelendirme

İthalat ve ihracat süreçlerine hâkim olmak, yasal gereklilikler ve belgelendirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu sebeple, bu karmaşık süreçleri anlamak ve belgeleri doğru bir şekilde hazırlamak için gereken yetenekleri kazanacaksınız.

Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası taşımacılık ve lojistik operasyonlarının nasıl yönetileceğini öğreneceksiniz. En uygun taşıma modlarını belirlemekten, lojistik belgeleri ve sözleşmelerini etkin bir şekilde kullanmaya kadar, bu süreçlerin tüm yönlerini kapsayan bilgiler ile donanacaksınız.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
12 Ağustos 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
11 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim

Nasıl eğitim veriyoruz?

Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz

Derslerin materyalini pekiştirmeniz için uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu ödevler sayesinde ithalat, ihracat ve operasyon süreçlerinde uzmanlaşacaksınız.

Yardım ve Destek

Kurs eğitmeni kurs sırasında ortaya çıkan soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.

Network kurarız

Eğitimle ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.

Müfredat:

1. Ders
İthalat ve İhracat Profesyoneli Olmak: Süreç Yönetimi ve Operasyonlar
 • İthalat ve ihracat: önemli terimler
 • İthalat/ihracat süreçleri ve operasyonlar
 • İthalat/ihracat profesyoneli olarak rolünüz
  • İthalat ve ihracat sektöründe kariyer olanakları, gerekli nitelikler ve yetkinlikler
 • İthalat ve ihracata başlamak
 • İthalat ve ihracatta işinizi büyütme
 • İşinizi küresel pazarlara taşımak
2. Ders
İthalat ve İhracat Küresel Pazarlara Giriş ve Pazarlama Stratejileri
 • Globalleşme süreci
 • Uluslararası pazar araştırması ve hedef pazar belirleme
  • Talep, rekabet, yerel düzenlemeler, kültürel farklılıklar ve lojistik
  • SWOT analizi
 • Uluslararası pazarlama stratejilerini şekillendiren makro ve mikro faktörler
 • Pazara giriş stratejileri belirlemek
 • Ürünlerin hedef pazar standartlarına uygunluğu
 • Uluslararası pazarlarda dijital ortamları kullanarak ürün ve hizmet satışlarını gerçekleştirmek - internet üzerinden alım ve satım
 • Uluslararası pazarda başarılı olmuş şirket örnekleri ve incelenmesi
3. Ders
İthalat ve İhracatta Ödeme ve Teslim Şekilleri
 • Incoterms (International Commercial Terms - Uluslararası Ticari Terimler)
 • Teslim şekillerinin işleyişi
  • İş Yerinde Teslim (Ex Works (EXW))
  • Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (Free Carrier (FCA))
  • Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid To (CPT))
  • Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage and Insured Paid To (CIP))
  • Terminalde Teslim (Delivered At Terminal (DAT))
  • Belirlenen Yerde Teslim (Delivered At Place (DAP))
  • Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim(Delivered Duty Paid (DDP))
  • Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim (Free Alongside Ship ( FAS))
  • Gemide Masrafsız Teslim (Free On Board (FOB))
  • Masraflar ve Navlun Teslim (Cost and Freight (CFR))
  • Masraflar, Sigorta ve Navlun Teslim (Cost, Insurance And Freight (CIF))
 • Teslim şekilleri: Uygulamalı analizler ve örnek senaryolar
 • Teslim şekillerinin ödeme koşulları üzerindeki etkileri
 • Ödeme süreçlerinin genel işleyişi ve akışı
 • Dış ticarette ödeme şekilleri (peşin, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili, akreditifli ödeme ve banka ödeme yükümlülüğü)
 • Akreditif çeşitleri
 • Ödeme süreçleri örnek uygulamalar
4. Ders
İthalat Süreçleri, Uygulamalar ve Prosedürler
 • Dış ticarette ithalatın esasları ve süreç dinamikleri
 • Kambiyo mevzuatı
 • İthalat çeşitleri ve iş akışları
 • İthalatta kullanılan belgeler
 • Gümrük işlem süreçleri
 • Gümrük mevzuatının işleyişi ve uygulanması
 • Gümrük kanununda eşya
  • Eşyanın gümrüğe beyanı ve sunulması
  • Eşyaya gümrükçe işlem ve kullanım belirlenmesi
  • Eşyanın geçici depolanması, menşei, kıymeti
  • Eşyanın ağırlığı ve kapları
  • Eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü
  • Geri gelen eşyanın vergilerden muafiyeti
 • İthalat sürecinde karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler
 • Gümrük uygulamalarının işletme stratejilerine etkisi
 • Gümrük işlemlerinin pratik boyutu: örnek uygulamalar
5. Ders
İthalatta Gümrük Süreçleri ve Operasyonlar
 • Gümrük işlemleri ve vergilendirme pratiği
  • Gümrük tarife cetveli ve tarife hesaplama uygulamaları
  • Gümrük vergilerinin hesaplanması ve ödeme süreçleri
 •  Gümrük rejimleri ve uygulamalı ithalat süreçleri
  • Serbest Dolaşıma Giriş
  • Transit rejimi ve transit belgelerinin düzenlenmesi
  • Gümrük antrepo rejimi ve antrepo işlemleri örnekleri
  • Dahilde işleme ve geçici ithalat uygulamaları
  • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
  • Hariçte işleme rejimi
  • İhracat rejimi
  • Senaryolar ve uygulama örnekleri
 • Gümrük beyannamesi hazırlama uygulaması
6. Ders
İthalatta Operasyon Süreçleri
 • Gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş uygulamalar
  • Onaylanmış kişi statüsü
  • Yetkilendirilmiş kişi statüsü
 • Bu statülerin avantajları, başvuru süreçleri ve pratikte uygulanması
 • Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler
 • Gümrük ve kaçakçılık suçları, mücadele mevzuatı
 • Uluslararası ticarette adil rekabetin sağlanması, damping ve sübvansiyon karşıtı önlemler
 • İthal edilen ürünlerin standartlara uygunluğu, güvenliği ve denetimi
 • İthalatta kota, tarife kontenjanı ve ithal lisansı
 • İthalat maliyetlerini etkileyen faktörler ve yönetimi
 • İthalat örnek uygulamalar
7. Ders
İhracatta Operasyon Süreçleri
 • İhracat süreci ve dinamikleri
 • İhracat rejimi: Uygulamalar ve ihracat izinleri
 • İhracat çeşitleri, iş akışı ve stratejik planlama
 • Gerekli ihracat belgeleri ve prosedürleri: örnekler ve kullanım senaryoları
 • İhracat fiyatlandırması ve ödeme yönteminin seçilmesi
 • İhracatta riskler, gerçek hayat durumları ve risk yönetimi
 • İhracat uygulamaları ve örnek senaryolar: İşletme odaklı çalışmalar ve analizler
8. Ders
Dahilde İşleme, Hariçte İşleme ve Diğer Teşvik Uygulamaları
 • Dahilde işleme rejimi
  • Amaçları, kullanım gerekçeleri ve avantajları
 • Rejimin yasal dayanağı ve uygulama süreçleri
 • Dahilde işleme rejimine tabi olmayacak eşya 
 • Serbest bölgelere ihracat 
 • Dahilde işleme müracaatı ve işlemler 
 • Süreler
 • Aracı ihracatçı ile ihracat ve temsilci ithalatçı ile ithalat 
 • İkincil işlem görmüş ürün 
 • Ayniyat tespiti 
 • Sürelerin izlenmesi ve uyumun sağlanması
 • Rejim taahhüdünün kapatılması 
 • Hariçte işleme rejimi
 • Vergilendirme politikaları ve cezalar 
 • Yaygın hataların incelenmesi ve çözümler
9. Ders
İthalat ve İhracat Süreçleri: Vaka Üzerinden Uygulama
 • İthalat ve ihracat süreçleri ile ilgili birer vaka sunulması 
 • Katılımcılarla beraber vaka üzerinden çözüm ve pratik yapılması
10. Ders
İthalat ve ihracatta Lojistik + Atölye
 • İthalat/İhracatta nakliye ve lojistik süreçleri
 • Deniz, hava, kara ve demir yolu taşımacılığı ve uluslararası taşıma sözleşmeleri
 • Lojistik işlemlerde iş akışı: Gerçek dünya senaryoları ve işletme süreçleri
 • Lojistikte verimlilik artırma ve maliyet optimizasyonu örnekleri
 • Dış ticarette lojistik ve nakliye bakımından karşılaşılan riskler
 • Taşıma sigortası ve risk yönetimi stratejileri
 • İthalat-ihracatta lojistik süreçleri ile ilgili bir vaka verilerek üzerinden çalışma yapılması
11. Ders
Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İşleyişi
 • Serbest bölgelerin teşvik ve avantajları
  • İhracatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
  • İthalatçılara sağladığı teşvik ve avantajlar
 • Serbest bölgelerde transit ticaret
  • Serbest bölgelerde ihracat ve ithalat iş akışları
 • Serbest bölge işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Mevzuat açısından serbest bölgelerin son durumları

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum