Agile İş Analizi canlı online kursu — değişiklikleri kabul eden ve hızla adapte olabilen çevik bir iş analisti olmanıza yardımcı olacağız | Laba İşletme Okulu

Agile İş Analizi

TARİHİ:
21 Kasım - 28 Aralık
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta 12 Ders
Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim
Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim Online Eğitim
Tolga Demirli Mimar İş Analisti
Intertech
Teknolojinin hızla geliştiği ve ihtiyaçların çok hızlı değiştiği bu dönemde “agile” olmanın önemi tartışılamaz boyutlardadır.
Intertech Mimar İş Analisti Tolga Demirli ile birlikte strateji katmanından, en altta yer alan teslim katmanına kadar her bir analiz aktivitesini detaylı olarak öğrenecek, değişikleri kucaklayan ve hızlı adapte olabilen bir Agile İş Analisti olacaksınız.
 • INVEST tekniği ile herkes tarafından anlaşılan, kabul gören kullanıcı hikayeleri yazabileceksiniz.
 • Agile projelerde iş listesi (backlog) yönetim teknikleri öğrenerek bulunduğunuz projelerde daha değerli ve daha doğru çıktılar üreteceksiniz.
 • Agile anlayışta çok önemli bir yer tutan MVP (minimum viable product) kavramını öğrenerek daha çevik geliştirmeler gerçekleştirebileceksiniz.
 • Agile dünyada gereksinimlerin önceliklendirilmesi için kullanılan teknikleri öğrenerek bulunduğunuz projelerin değerini arttıracaksınız.
 • İş ihtiyacını anlayarak stratejik analizler gerçekleştirebileceksiniz.
Agile İş Analistliği hakkında bilgi ve sertifika sahibi olarak kariyerinizde yükselebilecek veya kariyeriniz için sıfırdan yeni bir yol çizebileceksiniz.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Agile Nedir?
Agile Yaklaşım ve Agile düşünce yapısını benimseyecek ve bulunduğunuz projelerde bu düşünce yapısını uygulama imkanınız olacak.
Analiz İşin Temelidir!
Strateji analizinden teslim sürecine kadar uçtan uca bir ürünün teslim sürecinde gerçekleştirilecek tüm analiz aktivitelerini öğrenecek ve örnek vaka üzerinde uygulama imkanına sahip olacaksınız.
Aceleye Gerek Yok!
Agile – Scrum anlayışı ile yinelemeli artımlı yaklaşıma sahip olacaksınız.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
21 Kasım
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersler ve ödevler veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde finansal yönetimi daha iyi kavrayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Agile Yaklaşım
 • - Agile Yaklaşım Nedir?
 • - Neden Agile Olmalıyız?
 • - Waterfall vs Agile
 • - Agile Manifesto, Değerleri ve İlkeleri
 • - XP, Kanban, Scrum
2. Ders
Scrum Takımı
 • - Scrum Tanımı ve Teorisi
 • - Şeffaflık, Gözlem ve Adaptasyon Kavramları
 • - Scrum Değerleri
 • - Scrum Takımı Rol ve Sorumlulukları
 • - Sprint
 • - Scrum Etkinlikleri
 • - Scrum Çıktıları
3. Ders
Agile İş Analizi
 • - Agile İş Analizi Nedir?
 • - Çevik Yaklaşımın Analiz Aktivitelerinde Yeri
 • - Agile İş Analizi İlkeleri
 • - İş Analizi Temel Kavramlar Modeli (BACCM) ve Agile İş Analizi Etkileşimi
 • - Çevik Teslimat (Agile Delivery)
4. Ders
Çoklu Perspektifte (Multiple Horizons) Agile İş Analizi
 • - Çoklu Perspektifte Analiz (Analysis at Multiple Horizons)
 • - Perspektifler Arası Geribildirim Yapısı
 • - Strateji Perspektifinde Analiz (Strategy Horizon)
 • - Özellik Perspektifinde Analiz (Initiative Horizon)
 • - Teslim Perspektifinde Analiz (Delivery Horizon)
 • - Agile İş Analizi İlkelerinin 3 Perspektife Yansıması
 • - Farklı Perspektiflerde Zaman (Timeframe) ve Bilgi Detayı (Level of Detail) Kavramı
5. Ders
Agile Dünyada Strateji Analizi
 • - Misyon, Vizyon Kavramları
 • - As is Analizinin Yapılması
 • - To Be Değerlendirilmesi
 • - Gap Analizi
 • - MOST Analizi
 • - Risk Analizi
 • - Risk Önceliklendirmesi
 • - Risk Yönetimi
 • - Vaka Çalışması

Ödev – MOST Analizi

6. Ders
Agile Yaklaşımda Bağlam (Context) Analizi
 • - İçe ve Dışa Yönelik Bağlam (Context) Analizi
 • - SWOT Analizi
 • - PESTLE Analizi
 • - BCG Matrix Analizi
 • - Vaka Çalışması

Ödev – SWOT Analizi

7. Ders
Agile Anlayışta Backlog Yönetimi
 • - Özellik (Feature) Kavramı
 • - Ürün Yaşam Döngüsü
 • - Epic/Story Kavramları
 • - Ürün İş Listesi Yönetimi
 • - İş Listesi Önceliklendirme Teknikleri
 • - Ürün Geliştirme (Product Refinement)
 • - 80/20 Pareto İlkesi
 • - MoSCoW Analizi
 • - 100 Points Method Analizi
 • - HNW Tekniği
 • - Ürün Yol Haritası (Product Roadmap)
 • - Vaka Çalışması

Ödev – MoSCoW Analizi

8. Ders
Agile Projelerde Kapsam ve Gereksinim Yönetimi
 • - İş Gereksinimleri ve Türleri
 • - İş Hedefleri
 • - İş Kuralları
 • - Business Case
 • - Vaka Çalışması

Ödev – Project Scope Canvas

9. Ders
Agile Dünyada Kullanıcı Hikayeleri (User Story)
 • - Kullanıcı Hikayeleri (User Story) Nedir?
 • - Kullanıcı Hikayeleri (User Story) Yazma Teknikleri
 • - User Story İlişkisi (Use Case Diagram)
 • - INVEST Metodu
 • - 3 C Kuralı
 • - Kabul Kriterleri
 • - Senaryo Odaklı Kabul Kriterleri (Given/When/Then)
 • - Bitti Tanımı (Definition of Done)
 • - Acceptance Test Driven Development
 • - Behaviour Driven Development
 • - Vaka Çalışması

Ödev – User Story Yazma

10. Ders
Agile Anlayışla Kullanıcı Hikayeleri Yönetimi ve Modellemesi
 • - Kullanıcı Hikaye (User Story) Ayrıştırma Teknikleri
 • - Spike
 • - Kullanıcı Hikayeleri Modellemeleri
 • - Storyboarding
 • - Story Mapping
 • - Büyüklük Tahminleme (Estimation) Yöntemleri
 • - Planning Poker

Ödev – Story Mapping

11. Ders
Agile Projelerde Paydaş ve Hedef Kitle Yönetimi
 • - Persona Çalışması
 • - Empathy Mapping
 • - RACI Matrix

Ödev – Empathy Mapping (Bonus)

12. Ders
Agile Projelerde Dokümantasyon ve Raporlama
 • - Lightweight Dokümantasyon
 • - Yaşayan/Canlı Ürün Dokümanı
 • - Durum/Senaryo Bazlı Dokümantasyon Anlayışı
 • - UML Diyagramları ve Modelleme
 • - Modellemenin Dokümantasyonda Önemi
 • - Etki Analizi
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum