CFO Eğitimi kursunda size karar verirken daha fazla yetkiye sahip olmayı öğreteceğiz | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

CFO Eğitimi

Bir finans yöneticisi olarak şirketinizin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileriyle birlikte kararlar alırken kendinizi daha da güçlü hissetmek ister misiniz? İşte finansın tüm incelikleri ile CFO Eğitimi!

Finans liderlerin nasıl karar aldıklarını anlamak için sayısal ve bilişsel mekanizmaları anlayacak, şirketinizin finansal durumunu analiz etmeyi öğrenerek, varlık ve borçların gerçek değerlerini bir CFO gibi hesaplayabileceksiniz!
Şirketinizin finansal pozisyonunu analiz edebileceksiniz.
Şirketin mali durumunu analiz edebilecek ve finansal zorlukları tanıyabileceksiniz.
Şirket bütçe planlamasını ele alarak, şirket kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirebileceksiniz.
Future, forward, swap ve opsiyon gibi türev ürünleri hakkında örnekler ile bilgi sahibi olacaksınız.
M&A, hisse alımı ve satımı süreçlerine şirketlerin neden başvurduğunu ve satıcı ile alıcı tarafındaki süreçlerin nasıl ilerlediğini öğreneceksiniz.
Şirketin finansal güvenlik risklerini belirleyebilecek, risk analizi yapabilecek ve risklerin giderilmesi için seçenekleri değerlendirebileceksiniz.
Eğitmen:
Ertan Türkmen
Ex-Johnson & Johnson CFO
ACCA, CPA ve SMMM sertifikalarına sahiptir.
Kariyerine PwC'de Audit olarak başlamış, İstanbul, Varşova ve New York projelerinde görev almıştır.
2001-2006 yılları arasında Siemens'te Finans ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmıştır.
Johnson & Johnson Medical Turkey firmasında Şirket Müdürü, Chief Financial and Compliance Officer olarak görevini sürdürmüştür.
Türkiye, Kazakistan, ABD’de Georgia, Moldova ve Libya da farklı projelerde çalışmıştır.
Doğuş Grup'un yan kuruluşu olan "Dream - Doğuş Restaurant Entertainment and Management" yapısında Yönetim Komitesi Üyesi- Kurucu CFO olarak görev almıştır.
Doğuş Grup'un Galataport projesinde Yönetim Komitesi Üyesi- Kurucu CFO olarak çalışmıştır.
NEF'te Danışmanlık yapmış ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.
Kaya Group'ta CFO olarak görev almıştır.
Marmara Üniversitesi'nde Ekonomi lisansını tamamladıktan sonra, Bankacılık ve Sigortacılık alanında master ve doktorasını tamamlamıştır.
Bahçeşehir ve Marmara Üniversitelerinde eğitim vermektedir.
Uygulama temelli dersler ve eğitmenin yorumu yoluyla öğrencilerin finansal süreçlere tamamen hakim olmalarına yardımcı oluyoruz.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Finansal Raporlama ve Analiz
Şirketinizin finansal durumunu analiz edebilecek, varlık ve borçların gerçek değerlerini hesaplamak için kullanılan finansal tabloları inceleyebileceksiniz.
Bütçeleme (Planlama) ve Kontrol
İşletmenin stratejik finansal yönetimini, finansman planlamasını, bütçe süreçlerini, bütçe ve performans ölçümü gibi konuları öğreneceksiniz.
Yatırım Yönetimi
Şirketinizin finansman ihtiyaçlarını belirleyebilecek, yatırım kararlarını verebilecek ve yatırım risklerini yönetmek için kullanılan teknikler ile stratejileri öğreneceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
18 Aralık 2023
KURSUN SÜRESİ:
14 Canlı Ders
7 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde bir CFO gibi düşünebileceksiniz.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
MODÜL 1. Finansal Raporlama ve Analitik
1. Ders
Şirketin Finans Departmanı ve CFO’nun Rolü
 • - Şirketin stratejik yönetiminde CFO'nun görevleri ve rolü
 • - Finans departmanının organizasyonel yapısı
 • - İşletmenin finansal politikası için gereklilikler
 • - Muhasebe, finans ve yönetim muhasebesinin bağlantısı
 • - CFO'nun şirketin mali tabloları ile ilgili görüşleri
2. Ders
UFRS'ye Göre Finansal Tabloların Analizi
 • - UFRS kapsamında temel finansal tablolar
  • - Bilanço
  • - Gelir tablosu
  • - Nakit akış tablosu
  • - Diğer finansal tablo bilgileri
  • - Bilanço dışı kalemler
 • - Konsolide finansal tabloların analizinin özellikleri
 • - Şirket raporlarını analiz etme amaçları
3. Ders
Finansal Analiz Yöntemleri ve Sunumu
 • - Kıyaslama analizi: şirketin ana göstergelerini rakiplerle karşılaştırma
 • - Şirketin mali durumunun değerlendirilmesi
 • - İş performansının değerlendirilmesi
 • - Nakit akışı değerlendirmesi
 • - Finansal analiz sonuçlarının yorumlanması
 • - Analiz sonuçlarının CEO'ya ve yatırımcılara sunulması
4. Ders
Atölye çalışması #1: Mali Analiz Sonuçlarının Görüntülenmesi ve Yorumlanması
 • - CEO ve yönetim kurulu için sunum yapma konusunda tavsiyeler yapılması
 • - PowerPoint'te analiz sonuçlarının görselleştirilmesi, analize dayalı sonuçların ve önerilerin hazırlanması
 • - Sunum yaparken dikkate alınması gereken öneriler ve raporlama süreçlerine ilişkin tavsiyeler
 • - Soru-Cevap oturumu
MODÜL 2: Strateji, Bütçeleme (Planlama) ve Kontrol
5. Ders
İşletmenin Stratejik Finansal Yönetimi
 • - İşletmenin iş modelinin (Business Model Canvas) ve işletme modelinin analizi
 • - Gelecek yıllar için işletme faaliyetlerinin planlanması ve stratejik hedeflerle ilişkilendirilmesi (Porter’s Generic Strategies, Ansoff Market Growth Matrix, Boston Consulting Matrix)
 • - İlgili makroekonomik göstergelerin ve piyasa verilerinin analizi (PESTLE)
6. Ders
Bütçeleme (Planlama), Kontrol ve Performans Yönetimi
 • - Bütçe oluşturma ve operasyonel verimliliğin değerlendirilmesi
 • - Maliyet tahmini: Ürün ve hizmetlerin maliyeti (COGS, CoS) ve işletme maliyetleri (OpEx)
 • - Organizasyon yapısının işletme finansmanı üzerindeki etkisi
  • - Şirketin organizasyonel yapısının analizi
  • - Gelecek operasyonel yıllar için organizasyonel yapının modellenmesi ve planlanması
  • - Personel ihtiyacının değerlendirilmesi
MODÜL 3: Fonlama ve yatırım
7. Ders
Şirketin İşletme Sermayesinin Analizi
 • - Şirketin likidite yönetimi
 • - İşletme sermayesinin değerlendirilmesi ve analizi (İşletme Sermayesi)
 • - İşletme sermayesi ihtiyacının değerlendirilmesi ve planlanması (İşletme Sermayesi Gereksinimleri)
 • - İşletme sermayesi unsurları
8. Ders
Yatırım Projelerinin ve İşletmelerin Değerlendirilmesi
 • - Şirketin yatırım politikasının oluşturulması
 • - Şirketin yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri: IRR, WACC, Payback, DPBP
 • - DCF ve çarpanlar kullanılarak değerleme
 • - Yatırım getirisinin (ROI) hesaplanması
 • - Yatırım sermayesi getirisinin (ROIC) hesaplanması
 • - İş birliği ve yatırım amacıyla işletmenin değerlendirilmesi
9. Ders
Sermaye Maliyetinin Değerlendirilmesi
 • - Finansal varlık fiyatlandırma modeli (CAPM)
 • - Beta katsayısının hesaplanması ve kıyaslanması
 • - İskonto oranını tahmin etme yöntemleri
 • - İndirim oranı seçerken hatalar
 • - Risksiz oran
10. Ders
Organik veya İnorganik (Birleşme ve Devralmalar (M&A)) Büyüme Kararlar
 • - Büyüme stratejisinin belirlenmesi
 • - M&A süreç yönetimi
 • - Durum tespiti yaklaşımının uygulanması
 • - Satın alma süreçlerinin alıcı perspektifinden incelenmesi
 • - Satıcı açısından şirketin satış süreci
 • - Şirketin hissedar değerinin değerlendirilmesi
  • - İş performansının değerlendirilmesi
  • - Hissedar değeri değerlendirmesi (EVA, MVA değerlendirmesi)
MODÜL 4: Risk Yönetimi
11. Ders
Şirkette Risk Yönetimi
 • - İş modeli risk analizi
 • - İşletim modeli risk analizi
 • - İlişkili tarafların risk analizi
 • - Yatırım risklerinin analizi
 • - Makro risk analizi
12. Ders
Şirketlerin Finansal Zorlukları ve Finansal Yeniden Yapılandırma Süreçleri
 • - Şirketin mali durumunun değerlendirilmesi
 • - Teminat değerlendirmesi
 • - Yeniden yapılandırma olasılığının gözden geçirilmesi
 • - İş fırsatlarının değerlendirilmesi
13. Ders
Döviz Kuru, Faiz Riski ve Diğer Piyasa Risklerini Yönetmek için Türev Ürünleri
 • - Tek fiyat teorisi ve arbitraj
 • - Döviz türev ürünleri: forward ve future sözleşmeleri
 • - Faiz türev ürünleri: faiz swapları, future sözleşmeleri
 • - Opsiyonlar ve diğer türev ürünler
14. Ders
Atölye çalışması #2: CFO'nun Yönetim Kuruluna Belirlenen Riskleri Gözeterek Stratejik Karar için Sunum Yapması
 • - Vaka analizi
 • - Soru-Cevap oturumu
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum