İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi, projelerinizi ustalıkla yönetmek için gereken bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlayacak.

PMI ilkelerine dayanarak, uluslararası ve yerel pazardaki en son gelişmeleri ele aldığımız bu eğitimde, teorik bilgileri pratik atölye çalışmaları ile birleştirerek, projelerinizi etkili bir şekilde planlama, maliyet kontrolü, risk analizi ve kapsam belirleme konularında derinlemesine bir anlayış kazanmanızı sağlayacağız.

Eğitimin sonunda:
5W1H metodunu etkin bir şekilde kullanarak paydaşların görev ve sorumluluklarını belirleyebilecek ve gerçekçi planlar oluşturabileceksiniz.
İnşaat süreçlerini entegre ederek ve CMAR modelini uygulayarak, projelerinizin bütçesini daha etkili yönetebileceksiniz.
İnşaat projelerinin kapsamını doğru bir şekilde belirleyebilecek ve BOQ kullanarak maliyetleri etkin bir şekilde yönetebileceksiniz.
İş Kırılımı Yapısı (WBS) oluşturarak, projelerinizde daha etkili planlama ve izleme yetenekleri geliştirebileceksiniz.
7 temel kalite aracını kullanarak iş süreçlerinizi analiz edebilecek ve süreçlerin kalitesini yükseltebileceksiniz.
Tedarik yönetimi becerilerinizi geliştirerek malzeme, hizmet ve diğer dış kaynakları verimli bir şekilde kullanabileceksiniz.
Eğitmen:
Ari Zingillioğlu
PMP, İnşaat Proje Yöneticisi - Zincons Mühendislik/Danışmanlık
Laba, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından kabul gören bir kurum olup bu eğitim kapsamında 18 PDU sağlamaktadır.
18 yıldır, Rusya, Amerika ve Türkiye başta olmak üzere üç farklı coğrafyada; birbirinden çeşitli tipte projelerde (A sınıfı ofis, alışveriş merkezi, spor kompleksi, hastane, konut, altyapı vb.) Saha ve Planlama Mühendisliği, Teknik Ofis Müdürlüğü, Ülke Direktörlüğü gibi farklı görevlerde bulundu.
Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı.
Yüksek Lisansını Columbia University'de Engineering/Management üzerine gerçekleştirdi.
Dünyaca tanınan PMI onaylı PMP sertifikasına ve USGBC onaylı LEED Green Associate Sertifikalarına sahiptir.
Şu anda kendi firmasında uluslararası ve yerel firmalara danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi eğitimi ile birlikte kariyerinizde yükselebilecek veya kariyeriniz için sıfırdan yeni bir yol çizebileceksiniz.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Metodlar ve Modeller
5W1H metodu, CMAR modeli, BOQ modeli, WBS diyagramı gibi metot ve modelleri kullanacak ve proje yönetimindeki kritik rollerini inceleyeceğiz. Proje gereksinimlerini doğru şekilde karşılamayı ve proje süreçlerinizi daha etkili planlama ve izleme yetenekleri edineceksiniz.
Risk Yönetimi
Risk yönetiminin temellerini, özellikle projenin başlangıcında riskleri tanımlamak ve yönetmek için Risk Matrisi oluşturulmasının önemini ele alacağız.
Kapsam-Bütçe-Süre Üçgeni
Projenin kapsamını doğru bir şekilde belirlemenin, bütçe ve zamanlama üzerindeki etkilerini ve bu üçgenin projenin genel başarısındaki rolünü inceleyeceğiz. Kapsam değişikliklerinin projeler üzerindeki etkisini ve bu değişikliklerin yönetimini öğreneceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
1 Nisan 2024
KURSUN SÜRESİ:
12 Online Ders
6 Hafta
FORMAT:
Web Seminerleri
Ödevler ile İlgili Geri Bildirimler
2 workshop
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersler ve ödevler veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde Excel’de otomasyon ve etkin raporlama süreçlerini daha iyi kavrayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
İnşaat Sektöründe Proje Yönetiminin Temel Esasları
 • - İnşaat Sektöründe Proje Tanımı
 • - Proje vs. Operasyon
 • - Proje Temel Paydaşları ve Fonksiyonları
 • - Projede Başarı Kriterleri ve Paydaşların Beklentilerinin Karşılanması
 • - Proje Süreç Grupları (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış)
 • - Proje Metodolojisi ve Proje Sınırları
 • - PMI Bilgi Alanları
 • - 5W1H Metodu ile Projeye Yaklaşım
 • - Proje Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları
 • - Proje Başlatma (kick-off) ve Proje Başlatma Belgesi
2. Ders
Proje Yönetiminde Organizasyon, Mobilizasyon ve İşe Başlama
 • - Proje Ekibini Oluşturma (5W1H Metodu ile Görev Atama)
 • - Şantiye Organizasyonu ve Merkez Ofis Organizasyonu (Organizasyon Şemaları)
 • - Alt Yükleniciler, İşveren ve Müşavirlik Yapısı
 • - CM at Risk Modeli
 • - Şantiye Mobilizasyon Planının Hazırlanması
 • - İş Güvenliği ve Çevre Sağlığı Planı
 • - Lojistik Plan (Kamp Sahası, Ambar, Makine-Ekipman Parkı)
 • - Ocak Yerleri ve Üretim Tesisleri
3. Ders
Yapı Projelerinde Paydaş ve Kaynak Yönetimi
 • - Paydaşların Belirlenmesi ve Tanımlanması
 • - Paydaş Katılımının Planlanması
 • - Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • - Paydaş Katılımının İzlenmesi
 • - Paydaş Listesi Oluşturulması
 • - Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • - Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • - Kaynakların Sağlanması
 • - Ekibin Geliştirilmesi
 • - Ekibin Yönetilmesi
 • - Kaynakların Kontrolü
4. Ders
Teknik Ofis Fonksiyonları
 • - Teklif Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • - Tasarım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • - Sözleşmelerin İmzalanması
 • - Planlama ve Raporlama (Rapor Listesinin Oluşturulması ve İşverene Sunulması)
 • - Proje Kapsamını Belirleme (BOQ - Bill of Quantities Oluşturulması)
 • - BOQ Üzerinden WBS (İş Kırılımı Yapısı) Oluşturma
 • - İş Programı Hazırlama
 • - Tedarik Aşaması
5. Ders
İnşaat Yönetiminde Kapsam, Zaman ve Maliyet
 • - Kapsam Yönetimi ve Planlaması
 • - Zaman Çizelgesi Yönetimi ve Planlaması
 • - Aktivitelerin Detaylandırılması, İlişkilendirilmesi ve Sıralanması
 • - Maliyet Yönetimi Stratejileri
 • - Proje Değişiklikleri ve Projeye Etkisi
 • - Değişikliklerin Maliyete Etkisi
 • - Proje Hakediş Süreçleri ve Düzenlemeleri
6. Ders
Yapı Projelerinde Maliyet Kontrolü Yönetimi ve Atölye #1 – Hakediş Oluşturma Çalışması
 • - Maliyet Kontrol Organizasyonu
 • - Maliyet Verilerinin Toplanması
 • - Maliyet ve Süre İlerlemelerinin Raporlanması
 • - Proje Sonu Maliyet Tahminleri
 • - İşveren ve Taşeron Hakedişlerinin Oluşturulması
 • - Nakit Akış Planlaması
 • - Örnek Hakediş Çalışması (Atölye)
7. Ders
Proje Teslim Aşamaları, Proje Yapım Metotları, Proje Türleri ve Sözleşme Tipleri
 • - Proje Teslim Aşamaları
 • - Ön Tasarım
 • - Tasarım
 • - İnşaat Öncesi
 • - İnşaat
 • - İnşaat Sonrası
 • - Proje Yapım Metotları
 • - Design-Bid-Build (DBB - Tasarla-Teklif-İnşa)
 • - Design-Build (DB - Tasarla-Yap)
 • - Construction Management at Risk (CM at Risk - Risk Altındaki İnşaat Yönetimi)
 • - Construction Management Agency (CMA - İnşaat Yönetim Ajansı)
 • - Integrated Project Delivery (IPD - Entegre Proje Teslimi)
 • - Proje Türleri
 • - Endüstriyel Yapılar (Ağır Sanayi, Petrol Rafinerileri, Çelik Fabrikaları, Nükleer Santral) know-how gerektiren yapılar
 • - Altyapı Projeleri (Baraj, Köprü, Yol, Boru Hattı, Liman, Su Arıtma Tesisleri)
 • - Ticari ve Kurumsal Yapılar (Okul, Hastane, AVM, Kamu Binaları, Ofis Binaları, Oteller, Restoranlar ve Eğlence Merkezleri
 • - Konut Projeleri (Evler, Konut Siteleri, Apartmanlar, Villalar, Çok Katlı Konutlar)
 • - Sözleşme Tipleri
 • - Sabit Fiyatlı Sözleşme (Lump Sum Contract)
 • - Birim Fiyatlı Sözleşme (Unit Price Contract)
 • - Maliyet Artı Yüzdelik Kar (Cost Plus Fee)
 • - CM at Risk Contract (Risk Altındaki İnşaat Yönetimi)
 • - CMA Contract (İnşaat Yönetim Ajansı Sözleşmesi)
 • - Guaranteed Maximum Price (GMP) Contract
 • - Public-Private Partnership (PPP veya P3)
8. Ders
İnşaat Projelerinde Kalite Güvence - Kalite Kontrol Yönetimleri ve Planlaması
 • - Kalite Yönetiminde Kritik Noktalar
 • - Kalite Yönetimi Planlaması
 • - Kalite Güvence Uygulaması
 • - Kalite Kontrol Yönetimi
 • - 7 Temel Kalite Araç ve Gereci ile Veri Analizi
9. Ders
Risk Yönetimi ve Atölye #2 - Risk Analizi ve Matrisi Oluşturulması
 • - Etkili Risk Yönetim Planının Oluşturulması
 • - Proje Risklerinin Tanımlanması
 • - Niteliksel ve Niceliksel Risklerin Analizi
 • - Risk Yanıtlarının Planlanması ve Uygulanması
 • - Risklerin İzlenmesi
 • - Risk Analizi ve Matrisi Oluşturulması
 • - Risk Listesi Oluşturma (Atölye)
10. Ders
Yapı Sektöründe Entegrasyon Yönetimi, İzleme ve Kontrol, Kapanış
 • - Proje Süreç Gruplarını Tekrar İnceleme
 • - İzleme ve Kontrol Süreç Grubu ve İşlevi
 • - Proje Kapanışı
 • - Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • - Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
11. Ders
İnşaat Projelerinde İletişim ve Tedarik Yönetimi
 • - İletişim Yönetiminin Planlanması
 • - İletişimin Yönetilmesi
 • - İletişimin İzlenmesi
 • - Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • - Tedariklerin Yürütülmesi
 • - Tedariklerin Kontrolü
12. Ders
Yurt Dışında İnşaat Sektörü Uygulamaları, Yapım Metotları ve Teknoloji Kullanımı
 • - İhale Yöntemleri, Ön Yeterlilikler
 • - Anahtar Personelin Önemi
 • - Ortak Girişimler, Stratejik Ortaklıklar (PPP Private-Public Partnership)
 • - BIM (Building Information Modeling)’in Tasarım Aşamasındaki Önemi ve Kullanımı
 • - ERP (Enterprise Resource Planning) Uygulamalarının Proje Yönetimindeki Önemi ve Kullanımı
 • - Lean Construction (Yalın İnşaat Metodu)
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum