Etkin Yöneticilik ve Liderlik — online eğitim | Eğitim Platformu Laba
Online Eğitim

Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Birlikte başarma kültürünün en ideal versiyonu!

Bu eğitimde, kapsamlı bir yöneticilik/liderlik gelişim planı hazırlayacak ve bu planı kursun en başından sonuna kadar güncelleme imkanı bulacaksınız. Benzer pozisyonlarda çalışan profesyonellerle tanışarak farklı sektörlerden farklı tecrübeleri duyma ve kendi tecrübenizi paylaşma fırsatı kazanacaksınız.

5 haftanın sonunda:
Ekip üyelerinin performansını etkili bir şekilde değerlendirme, olumlu ve olumsuz geri bildirim verme ve motivasyonu arttırma gibi becerilerinizi geliştireceksiniz.
Sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanabilecek, zaman yönetimi ve verimlilik stratejileri geliştireceksiniz.
Çatışma durumlarını erken tespit edebilecek ve çözüm önerileri geliştirip ekip uyumunu artıracaksınız.
Hedeflerinize uygun ekipler oluşturabilecek, uygun yetenekleri çekmek için stratejiler geliştireceksiniz.
İşletmeyi büyütmek için stratejik planlama yapabilecek, yeni pazarlara açılma ve işi ölçeklendirme stratejilerini geliştireceksiniz.
Eğitmen:
Beril Atakul
Yöneticilik ve Liderlik Gelişim Mentoru, Ex-LC Waikiki
Bu program, HR Certification Institute aracılığıyla 15 saatlik yeniden sertifikalandırma kredisi için onaylanmıştır.
25 yılı aşan iş yaşamının son 13 yılını beyaz yaka çalışanlara, orta – üst düzey yöneticilere ve ekiplere profesyonel koçluk / mentorluk desteği ve davranışsal beceri / yetkinlik gelişimine yönelik eğitimler vererek geçirmiştir.
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı PCC (Professional Certified Coach) ünvanına sahiptir.
2012 – 2018 yılları arasında profesyonel koçlar yetiştirmiş, birçok kurumsal koçluk projesine ve ID Coaching International mezunu koç profesyonellerden oluşan ID Network (IDN) oluşumuna liderlik etmiştir.
Son yıllarda tamamen yöneticilik / liderlik gelişimine odaklanmış ve geçtiğimiz 5 yıl boyunca kurumun üst – orta düzey yöneticilerinin gelişim mentoru, kurum iç koç, OKR koçu ve iç eğitmen rolleriyle LC Waikiki Kurumsal Akademi’ye bağlı çalışmıştır.
Etkin Yöneticilik ve Liderlik kursu ile yöneticilik ve koçluk becerilerinizi birleştirerek başarıya giden yolda etkin bir lider olma yolunda ilerleyeceksiniz!

Bu kurstan verim alabilmek için en az 2 senelik yöneticilik tecrübesine sahip olmanız gereklidir.

Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
İş-İnsan Dengesi
İş-yaşam dengesini nasıl kurabileceğinizi öğrenecek, iş hayatı ve özel hayat arasında bir denge kurmanın yollarını keşfedeceksiniz.
Etkili İletişim
Farklı kişilik tipleri ve beklentiler ile iletişim kurmanın yollarını öğrenecek, farklı iletişim tarzlarını anlayacak ve uygun iletişim stratejileri geliştirme becerileri kazanacaksınız.
Çatışma Yönetimi
Farklı görüşler ve çıkarlar nedeniyle oluşan çatışmaları erken tespit edebilecek, çözme ve ekip uyumunu artırma yeteneklerinizi geliştirebileceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
22 Mayıs 2024
KURSUN SÜRESİ:
10 Online Ders
5 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler hakkında geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersler ve ödevler veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde etkili bir lider olabileceksiniz!
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Yöneticinin Kendisine Liderliği: ÖZ LİDERLİK
 • - Öz Liderlik Kavramı
 • - Öz Liderlik - Bütünlük İlişkisi
 • - İş Yaşamında Öz Liderliğin 5 Boyutu
  • - Öğrenme ve Gelişim
  • - Ekiple İlişkiler
  • - Üst Yöneticiyle İlişkiler
  • - Paydaşlarla İlişkiler
  • - Amaç ve Hedefler
  • - Öz Liderliğinizi Geliştirme Yolları
 • - Öz Liderliği Odağa Almak İçin İlk Adım: Öz Değerlendirme
2. Ders
Yöneticinin Değişimle Dansı
 • - Değişimi Kavramak
 • - Vizyon, Misyon, Strateji: Kurumsal Hedeflerin Değişimle Uyumlu Olarak Yeniden Tanımlanması
 • - Değişimin Kurumsal Kültürle Etkileşimi ve Kültürel Dönüşüm
 • - Etkili Değişim Yönetimi İçin İzlenecek Adımlar
 • - 1 Başarı, 1 Başarısızlık Hikayesi ile Değişimin Öğrenme Fırsatlarına Dönüşmesi
 • - Değişim Yönetiminde Yöneticinin En Kritik Becerisi: İletişim
3. Ders
Koçvari Yöneticilik (Manager As Coach)
 • - Koçluk ve Yöneticilik Nerede Buluşur, Nerede Ayrışır?
 • - Koçvari Yöneticiliğin 8 Faydası
 • - Geleceğin Liderleri İçin En Kritik Koçluk Becerileri
 • - Koçvari Yöneticiliğe Geçiş İçin Pratik İlk Adımlar
 • - Koçvari Yöneticinin Potansiyel Engelleri ve Bunları Aşma Yolları
4. Ders
Sürdürülebilir Başarı için Hedeflerle Yönetmek
 • - Güçlü / Sağlam Hedef - Zayıf Hedef Kavramları
 • - Kurum Vizyonu ve Stratejisini Destekleyen İlham Verici Hedefler Belirlemenin Yolları
 • - Hedefleri Ekibe İndirgemek İçin: Neden? Ne? Nasıl? Çerçevesi
 • - Delegasyon Mitleri ve Gerçekleri: Etkili ve Güven Temelli Delegasyonun Önemi
 • - “Güven Kontrole Engel Değildir” Kuralını Uygulamak
5. Ders
Hesap Verebilirlik (Accountability) Kültürü Oluşturmak
 • - Hesap Verebilirlik Kavramı
 • - Öğrenen Zihniyet – Hesap Verebilirlik İlişkisi
 • - Bir Yönetici Olarak Hesap Verebilirliğe Rol Model Olma Yolları
 • - Mevcut Hesap Verme Kültürünüzü Değerlendirmek İçin Bir Araç: Hesap Verebilirlik Merdiveni
 • - Hesap Verebilirlik Kültürü Oluşturmak İçin Yol Haritası
 • - Teknolojinin Hesap Verebilirlik Kültürüne Etkisi : Veri Analitiği ve Performans İzleme Araçlarır
6. Ders
Etkili Ekip ve Paydaş Yönetimi
 • - Hedef - İlişki Matrisi: Ekibiniz ve Paydaşlarınızla İlişkilerinizi Değerlendirin
 • - “Fitlik” Kavramı ve Ekiplerde Fitlik Göstergeleri
 • - Fit Bir Ekip Oluşturma ve Yönetme Kılavuzu
 • - Paydaşlara Rağmen Değil, Paydaşlarla Birlikte Başaran Bir Ekip Olmaya Liderlik Etmek
 • - Paydaş Yönetiminde Sürdürülebilir Hedef – İlişki Dengesini Kurmanın Pratik Yolları
7. Ders
Birlikte Başarmaya Liderlik Etmek
 • - Birlikte Başarma Kültürünün Kritik Göstergeleri
 • - Birlikte Başarmaya Liderlik Etmenin 5 Boyutu ve Boyutları Hayata Geçirmek İçin Öneriler
 • - Ekip İçi Güven Oluşturmak
 • - kip İçi Pozitif İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek
 • - Ekibi Proaktif Yaklaşıma Teşvik Etmek
 • - Analiz ve Çözüm Süreçlerinde Birlikte Çalışmayı Benimsetmek
 • - Kurum Değerleri ile Tutarlı Davranışlar Sergilenmesine Rol Model Olmak
8. Ders
Birlikte Başarma Düşmanı 5 Temel Engelle Başa Çıkmaya Liderlik
 • - Ekip İçinde 5 Temel Engelden Biri Olduğunu Anlamak İçin Göstergeler
 • - 5 Temel Engelle Başa Çıkmak İçin Öneriler
  • - Güven Eksikliği
  • - Çatışma Korkusu
  • - Bağlılık Eksikliği
  • - Hesap Verebilirlik Eksikliği
  • - Sonuçları Dikkate Almama
9. Ders
Çalışan Bağlılığı ve Deneyimini Güçlendirmeye Liderlik
 • - Çalışan Bağlılığı ve Deneyiminde Günümüz Gerçekleri
 • - Yönetici Olarak Çalışan Bağlılığı ve Deneyimine Etki Edebilmek
 • - Çalışan Bağlılığı ve Deneyimini Yönetirken Yapılmaması Gerekenler
 • - Çalışan Bağlılığı ve Deneyimini Güçlendirmenin Sırları
 • - Farklı Kuşaklar İçin Farklı Çalışan Deneyimi Yaratabilmek
 • - Yükselen Bir Değer Olarak Sürdürülebilirlik Kavramı ve Çalışan Bağlılığı İle İlişkisi
 • - SWOT Analizi: Çalışan Deneyiminde Güçlü ve Zayıf Yanlarımız
10. Ders
Hedefleri Gerçekleştirmek İçin Etkili Toplantı Yönetiminin Gücü
 • - Toplantılarınızı Etkin Yöneterek Daha Fit İş Süreçleri Yaratabilmek
 • - Amaçtan ve Yoldan Sapan Toplantıların Maliyeti
 • - Toplantı Buzdağı : Görünenler / Görünmeyenler
 • - Etkili Toplantılar İçin 5P Aracı : Purpose - Product - People - Process - Plan
 • - Toplantı Yönetiminde Mükemmelleşmek İçin İpuçları
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum