Finansal Analiz — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

Finansal Analiz

Finansal Analiz kursumuz ile birlikte, ticari performansınızı artırmakla kalmayıp, halihazırdaki teknik finans konularınızı pekiştirmenize olanak tanıyacak ve pratik uygulamaların güncel hayatta nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.
Bir kar zarar tablosunun nasıl oluşturabileceğini adım adım görecek ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.
Likidite oranları, finansal yapı oranları, faaliyet oranları gibi rasyo analizlerini öğrenecek, karlılık oranları ile bir işletmenin kârlılığının yeterli olup olmadığını analiz edebileceksiniz.
Mali tablolardan gerekli sonuçları analiz ederek yatırım fırsatlarını değerlendirebileceksiniz.
Eğitmen:
Ertuğ Çalışkan
CFO, Beeo
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA):
Laba, dünya çapında muhasebe uzmanlarını ve finansçıları bir araya getiren ACCA'nın Gümüş Seviye onaylı öğrenme ortağıdır.
20 yılı aşkın bir süredir farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin Mali İşler Departmanı bünyesinde denetim, raporlama, bütçe, konsolidasyon, ticari finans, kurumsal finans ve stratejik planlama gibi farklı departmanlarda farklı ünvanlarda görev almıştır.
Kariyerine, Denetim sektöründe dört büyüklerden olan Deliotte’da Denetçi olarak başlamış birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firmaların SPK & BDDK denetim projelerinde yer almıştır.
İçecek sektörü liderlerinden Coca-Cola İçecek bünyesinde yatırımcı ilişkileri, ticari finans ve raporlama gibi stratejik öneme sahip departmanlarda yöneticilik yapmıştır.
Yine kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe lider konumda olan Evyap'ta bölge ticari finans müdürlüğü ve finansal raporlama gibi görevleri yürütmüştür.
Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin denetim süreçlerini yönetmekle birlikte, finans sektöründe faaliyet gösteren leasing, factoring ve portföy şirketi denetimlerine de iştirak etmiştir.
Finansal Analiz Eğitimi ile birlikte kariyerinizde yükselebilecek ve yeni kapıları aralayabileceksiniz.
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Finansal Analiz
ROE, ROA, EBİTDA formüllerini etkili kullanabilecek, finansal analiz yapabilmek için gerekli olan yetkinlikleri teorik ve uygulamalı olarak öğreneceksiniz.
Raporları Yorumlama
Cironuzu, varlıklarınızı, alacaklarınızı ve borçlarınızı nasıl raporlayacağınızı öğrenecek, raporları yorumlama becerinizi geliştirerek kritik aksiyon noktaları ile stratejik planlamalar yapabileceksiniz.
Karar Alma
İşletme sermayesini hızlı ve doğru şekilde hesaplamayı öğrenerek varlıklar ve yatırımlarla ilgili karar süreçlerini optimize edebileceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
8 Ağustos 2024
KURSUN SÜRESİ:
10 Ders
5 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersler ve ödevler veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde finansal analizi daha iyi kavrayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Önemli Finansal Tablolar: Kar ve Zarar Tablosu (K&Z)
 • - Gelir tablosu nasıl yapılır?
 • - Yapı, oluşum sırası ve göstergeler
 • - Finansal işlemler raporda nasıl görüntülenir?
 • - Excel tablolarının hazırlanması
2. Ders
Gelir Tablosu Analizi
 • - Dikey ve yatay rapor analizi
 • - Başa baş noktası: Şirketin bir denge bulmasına nasıl yardımcı olunur?
 • - Brüt, işletme ve net kar marjı
 • - Efektif oran: Nakit akışları nasıl değerlendirilir ve oran nasıl hesaplanır?
 • - Ödeme gücü oranlarını hesaplama mekaniği
 • - Kıyaslama: Değerlendirme ve karşılaştırma
3. Ders
Temel Mali Tablolar: Bilanço
 • - Tek düzen hesap planına göre Bilançonun bölümleri- Aktif ve Pasif
 • - Bilançoda yer alan hesaplar hangileridir?
 • - Rapor nasıl oluşturulur?
 • - Provizyon hesaplarının kayıtları nasıl atılır?
4. Ders
Temel Finansal Tablolar: Nakit Akış Tablosu
 • - Nakit akışı tablosu: Nasıl doğru bir şekilde rapor oluşturulur?
 • - Raporda yer alan yapı ve veriler
 • - Raporda işlemler nasıl görüntülenir?
 • - Nakit akış tablosu kalemlerinin ayrıntılı sınıflandırması (OPEX)
 • - Net işletme sermayesi nedir? Neden önemlidir?
 • - İşletme sermayesi nasıl hızlı ve doğru bir şekilde hesaplanır?
 • - Sermaye maliyeti hesaplaması (CAPEX)
5. Ders
Nakit Akış Tablosu Analizi
 • - Finansal faaliyet nedir?
 • - Alacak hesapları ve kredi borç oranlarının hesaplanması
 • - İşletme ve yatırım faaliyetlerinin analizi
 • - Veri analizi
 • - DuPont modeline göre karlılığın hesaplanması
6. Ders
Bakiye Analizi
 • - Denge kırılma noktası
 • - Kısa vadeli ve cari likidite oranları
 • - Hızlı likidite değerlendirmesi
 • - Ciro ve varlık oranları
 • - İşletme sermayesine genel bakış
 • - Fon açığı
 • - Faaliyet oranları: Alacaklar devir hızı, stok devir hızı, borç devir hızı
7. Ders
Mali Analiz Teknikleri
 • - Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
  • - Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi
  • - Değişimlerin analizi
 • - Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
  • - Eğilim yüzdelerinin hesaplanması
  • - Eğilimlerin analizi
 • - Dikey yüzde analizleri
  • - Dikey yüzdelerin hesaplanması
  • - Dikey yüzdelerin yorumlanması
 • - Oran analizleri
8. Ders
Rasyo (Oran) Analizleri
 • - Likidite oranları
 • - Finansal Yapı oranları
 • - Faaliyet Verimliliği oranları
 • - Karlılık oranları
 • - Büyüme oranları
9. Ders
Paranın Zaman Değeri
 • - Basit faiz hesaplaması
 • - Basit faiz ve bileşik faiz
 • - Bileşik faiz nasıl hesaplanır?
 • - Gelecekteki değer, şimdiki değer ve basit faiz
 • - İlişkili şirket kredileri ve maliyet hesaplaması
 • - Firmalar için ROE, ROA, EBİTDA formülleri
 • - Excel Uygulamalar
10. Ders
Bütçeleme ve Finansal Planlama
 • - Proforma kar / zarar tablosu ve bilanço oluşturulması
 • - Net işletme sermayesi modelleme
 • - Serbest Nakit Akım Modelleme
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum