Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi — online eğitim | Laba

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

12 Online Ders

Bora Tanyel

Tedarik Zinciri Direktörü, Hayat Kimya

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Planlama: Talep Tahminleri ve Stok Yönetimi

Tedarikçi Seçimi, Değer Yaratma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Satın Alma Süreç, Ürün ve Kategori Yönetimi

Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Fiyat Yönetimi

Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Bütçe, Finans ve Maliyet Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkili Lojistik ve Dağıtım Stratejileri

Satın Alma Raporları: Kararları Güçlendirmek için Analizler ve İyileştirme Fırsatları + Atölye

Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Sözleşme Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

Tedarik Zincirinde Risk ve Kriz Yönetimi

Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi

Tedarik Zincirinde Dijitalleşme, Yeni Trendler ve Sürdürülebilirlik

Eğitmen:
Bora Tanyel
Tedarik Zinciri Direktörü, Hayat Kimya
Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yapmıştır.
Harvard İşletme Okulu Kurumsal Liderlik Sertifikasına sahiptir.
YH ve Pladis Global tarafından düzenlenen Yılın Yıldızları Yarışmasında Maliyet Avantajı ve Büyümeye Katkı kategorisinde 2020 ve 2021 finalisti.
2013-2017 yılları arasında Eti’nin Lojistik Başkanlığını yapmıştır.
Eti’de şehir içi mikro lojistik operasyonları için yanıt süresini %50 oranında azaltan, az geri dönüş ve son kullanma tarihi yönetiminde verimlilik sağlayan platform operasyonlarını tanıtmıştır.
Anadolu Efes, Yıldız Holding, DİA Grubu, OMSAN, DHL gibi başarılı kurumlarda çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.
2012 yılında Samsung-LG projesinde KPI sunumundaki başarı ve güven birikimi sayesinde uluslararası yetenek programına layık görülmüştür.
26 yıllık profesyonel kariyerinin son 5 yılında Tedarik Zinciri Direktörü olarak çalışmış ve Hayat Kimya’da halen bu pozisyonda çalışmaktadır.
Gerçek bir satın alma raporuyla atölye çalışması yapın! Maliyet analizi, tedarikçi performans değerlendirmesi ve iyileştirme fırsatlarını keşfedin.
Kursumuzun Temel Konuları:
Kursumuzun Temel Konuları:
Doğru Tedarikçinin Seçimi
Kritik öneme sahip tedarikçi seçim kriterlerini belirleyerek, işletmenizin gereksinimlerine en uygun partnerleri nasıl seçeceğinizi öğreneceksiniz. Performans ölçümünde yenilikçi bir yaklaşım olan tedarik zinciri dengeli hedef kartı ve tedarik zincirinde MVP kavramının uygulanışını öğrenerek, operasyonlarınızı verimli bir şekilde yönetme becerisi kazanacaksınız.
Değer Yaratma Stratejileri
İşletmenizde değer yaratma süreçlerini yeniden tanımlamaya hazır olun! Müzakere masasında kazan-kazan stratejileri ve etkili müzakere teknikleriyle nasıl üstün gelineceğini öğreneceksiniz. İş gereksinimlerinize uygun, tarafların haklarını koruyan satın alma sözleşmeleri hazırlama konusunda usta olacaksınız.
Risk ve Kriz Yönetimi
Tedarik zinciri operasyonlarınızı iç ve dış risk faktörlerine karşı nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Tedarikçi iflası gibi beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmanın yollarını keşfedeceksiniz. Riskleri proaktif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek için gereken araçları, özellikle risk puan kartını etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenerek, işletmenizi gelecekteki belirsizliklere karşı güvence altına alacaksınız.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
21 Mayıs 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde satın alma ve tedarik zincirinde uzmanlaşacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • - Modern tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı
 • - Tedarik zincirinde esneklik ve adapte olma stratejileri
 • - Tedarik zincirinin şirketlerdeki rolü ve önemi
 • - Etkin tedarik zinciri yönetimiyle fark yaratan şirket örnekleri
 • - Ürünlerin farklı sektörlerdeki toplam dağıtım maliyetleri ve payları
 • - Satın alma ve tedarikte kökten uca sorumluluk
 • - Satın alma planlaması
 • - Yıllık ticari takvim oluşturma
 • - Strateji uygulama planları
2. Ders
Satın Alma ve Tedarik Zinciri Planlama: Talep Tahminleri ve Stok Yönetimi
 • - Stok türleri ve sınıflandırılması
 • - Talep tahmini modelleri ve yöntemleri (Zaman serisi analizi, regresyon analizi vb.)
 • - Stok seviyelerinin belirlenmesi
  • - Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) ve Yeniden Sipariş Noktası (ROP)
  • - Güvenlik Stok Seviyesi belirleme
  • - Stok Rotasyonu ve Stok Devir Hızı
 • - Belirsiz talep, başa çıkma stratejileri ve yanıt süresi optimizasyonu
 • - OTIF (On Time In Full): Zamanında ve Tam Teslim
 • - Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 • - Tam Zamanında Satın Alma (JIT)
 • - Stok yönetim KPI’ları
 • - Stok, tedarikçi, sipariş verme maliyetlerinin analizi ve yönetimi
3. Ders
Tedarikçi Seçimi, Değer Yaratma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • - Tedarikçi seçim kriterleri ve risk yönetimi
 • - Tedarikçi kazanma stratejileri
 • - Tedarikçi koruma ve uzun vadeli iş birlikleri kurabilmek
 • - Tedarikçi ilişkileri yönetimi
 • - Tedarikçilerde değer yaratma
 • - Tedarik zinciri değer önerisi, müşteri tercihlerindeki dönüşüm ve işletme değer önerisi
 • - Tedarik zinciri yönetiminde Design Thinking ve Six Sigma'nın kullanım alanları ve faydalar
 • - Tedarik zinciri dengeli hedef kartı
 • - Tedarik zinciri ve MVP kavramı
 • - Performans değerlendirme ve iyileştirme
4. Ders
Satın Alma Süreç, Ürün ve Kategori Yönetimi
 • - Satın alma ürün ve kategori yönetimi
 • - Ürün ve hizmetlerin kategorik sınıflandırılması
 • - Kategori strateji süreci
 • - Ürün ve kategori yönetimi için dijital çözümler
 • - Satın alma planlaması
 • - Sipariş verme ve teslimat takibi
 • - Fatura işlemleri
 • - ERP’ninn bu süreçlerde kullanımı
5. Ders
Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Fiyat Yönetimi
 • - Fiyatlandırma stratejileri (sabit fiyatlandırma, değişken fiyatlandırma, aşamalı fiyatlandırma, indirim ve promosyon stratejileri)
 • - Tedarikçi pazarlığı ve fiyat müzakereleri
 • - Satın alma talep toplama süreçleri
 • - Fiyat değişkenleri ve talep tahmini
 • - Satın alma teklif yönetimi
 • - E-ihale ile teklif yönetimi
 • - Satın alma sipariş yönetimi
 • - Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)
 • - Maliyet analizleri
 • - Quartil fiyat hesaplama
 • - Maliyet düşürme stratejileri
6. Ders
Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Bütçe, Finans ve Maliyet Yönetimi
 • - Bütçe oluşturma, tahsisat yapma ve bütçe hedeflerini belirleme
 • - KPI ve hedefler: Stratejik başarıyı ölçme ve iyileştirme yolları
 • - Bütçe gerçekleşme analizi
 • - Vade ve iskonto analizi
 • - P&L rapor analizi
 • - Tedarikçi sipariş analizi ve dağılımı
 • - Tedarik zinciri optimum maliyet ölçümü metodolojileri ve metrikleri
 • - Harcama analizi ile doğru önceliklendirme
 • - Katlanabilir hizmet bedeli ve ölçümü
 • - Overhead ve tedarik zinciri maliyetleri üzerindeki gizli etkisi
 • - Operasyonda overhead minimizasyonu
7. Ders
Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkili Lojistik ve Dağıtım Stratejileri
 • - Malzeme akışını iyileştirme ve stok yönetimi optimizasyonu
 • - Verimlilik artırıcı teknolojilerin entegrasyonu ve süreç otomasyonu
 • - Depolama ve dağıtım süreçleri
 • - Talep noktalarına göre optimum dağıtım yapılarının oluşturulması
 • - Dağıtım network stratejisi geliştirme
 • - Dağıtım sürecinde B2B stratejileri ve e-ticaret uygulamaları
 • - Müşteri deneyimini artırmak için dijital pazarlama ve kişiselleştirme tekniklerinin kullanımı
 • - Performans göstergeleri (KPI'lar) belirleme ve izleme
8. Ders
Satın Alma Raporları: Kararları Güçlendirmek için Analizler ve İyileştirme Fırsatları + Atölye
 • - Satın alma raporları (maliyet, tedarikçi stok vb.)
 • - Satın alma raporlama araçları ve teknikleri
 • - Satın alma rapor sunum teknikleri
 • - Atölye: Örnek satın alma raporu üzerinden rapor, maliyet analizi, tedarikçi performansı değerlendirmesi ve iyileştirme fırsatları önerisi yapılması
9. Ders
Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Sözleşme Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
 • - Sözleşme hazırlama, onaylama, uygulama ve sonlandırma
 • - Sözleşme türleri ve özellikleri
 • - Sözleşme şartları ve koşulların incelenmesi
 • - Önemli maddeler ve gözden kaçırmamanız gereken detaylar
 • - Müzakere hazırlık, iletişim ve etkileşim stratejileri
 • - Müzakere Teknikleri: Kazan-kazan stratejileri, değer yaratma, müzakere pozisyonları ve alternatiflerin değerlendirilmesi
 • - Sözleşme ve müzakere sürecinde karşılaşılabilecek anlaşmazlıklar ve çözümler
10. Ders
Tedarik Zincirinde Risk ve Kriz Yönetimi
 • - Tedarik zincirinde risk oluşturan iç ve dış faktörler
 • - Krizden fırsat yaratmak
 • - Risk yönetimi
 • - Risklerin izlenmesi ve risk puan kartı oluşturulması
 • - Tedarik zinciri güvenliği
11. Ders
Satın Alma ve Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi
 • - Satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde performans yönetiminin rolü
 • - Satın alma ve tedarik zinciri performansını ölçme: KPI’lar ve kullanımı
 • - Satın alma ve tedarik zinciri performansına etki eden faktörler
 • - SWOT Analizi ve Stratejik Pazar Analizi
 • - İş Sonuçlarına Etki Analizi
 • - Rakip ve Rekabet Analizleri
 • - Dışsal faktörler: PESTLE Analizi
 • - Tedarikçi performansın değerlendirilmesi ve geri bildirim
 • - Performansı artırmak için stratejiler ve yöntemler
 • - SCOR Modeli
  • - SCOR Modeli bileşenleri ve yapısı
  • - Tedarik zinciri süreçlerinin performansını ölçmek için SCOR'un kullanımı
12. Ders
Tedarik Zincirinde Dijitalleşme, Yeni Trendler ve Sürdürülebilirlik
 • - Tedarik zinciri ve satın alma süreçlerinde dijitalleşme
 • - Optimizasyonun ve optimizasyon yöntemlerinin incelenmesi
 • - Rota ve envanter optimizasyonları
 • - Blockchain teknolojileri
 • - İnteraktif ve müşteri ile konuşan entegre çözümler
 • - Yeni nesil ERP ve WMS anlayışı
 • - Dijitalleşme mi, tasarım odaklı düşünme mi?
 • - Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik
 • - Tedarik zincirinde yıkıcılık ve rekabetçilik kavramları
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum