Finansal Yönetim — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

Finansal Yönetim

Finansal yönetimde ustalaşmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşte karşınızda, sektördeki uygulamaları ve akademik bilgileri harmanlayan bir eğitim!

Bu eğitim, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda finansal tabloların, yatırım değerlemesinin ve firma değerinin hesaplanmasının gerçek hayattaki uygulamalarını da içeriyor.

Eğitim sırasında nakit akışı, gelir tablosu ve bilanço gibi rapor formatları paylaşılacaktır, böylece bu formatları kullanarak şirketinizin ay sonu finansal raporlamasını kolaylıkla yapabilirsiniz.

Finansal yönetimde kendinizi geliştirmek için daha fazla beklemeyin.
Finansal yönetimin temellerini öğreneceksiniz.
Finansal tabloları ve oran analizini uzmanca değerlendireceksiniz.
Dupont analizi ve finansal oranlar piramidini keşfedeceksiniz.
İşletme sermayesi yönetiminde yetkinlik kazanacaksınız.
Nakit akışı yönetimini etkin bir şekilde yapacaksınız.
Yatırım kararları ve değerleme modellerinde uzmanlaşacaksınız.
Eğitmen:
Volkan Gençay
Ex-CFO, Lufthansa & Monster Notebook
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA):
Laba, dünya çapında muhasebe uzmanlarını ve finansçıları bir araya getiren ACCA'nın Gümüş Seviye onaylı öğrenme ortağıdır.
23 yıllık finans yönetimi kariyerine sahiptir.
Sırasıyla Vaillant Group, GE, Lufthansa, CCL Label, ve Monster Notebook'ta finans yöneticiliği yapmıştır.
Marmara İşletme ve Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim yüksek lisansına sahiptir.
> GE, Oracle ve Demirdöküm'de SAP implementasyonlarına katılmıştır.
> İlk konsolide raporlamayı gerçekleştirmiş ve 16 şirketin finansallarının raporlanması ve analizlerini sağlamıştır.
> Monster Notebook'ta Hedging enstrümanları kullanarak şirkete finansal avantajlar sağlamış, bütçe ve raporlama süreçlerini iyileştirmiştir.
> Çalıştığı tüm şirketlerde nakit akışını pozitif hale getirmiş ve hatta grup şirketlerine borç verebilecek duruma gelmesini sağlamıştır.
> Transfer fiyatlandırması alanında grup içi şirketlerin işlemlerinin kurallara uygun hale getirilmesini sağlamıştır.
Her ders sonunda örnek bir şirketin finansal verileri üzerinden anlatılan konunun uygulama örneklerini göreceksiniz!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Finansal Raporlama ve Analiz
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablolarının nasıl okunacağı ve yorumlanacağı üzerine yoğunlaşacağımız bu bölümde, finansal performans göstergelerinin değerlendirilmesi ve bunların işletmenizin genel sağlığı üzerindeki etkilerini öğreneceksiniz.
Bütçeleme ve Finansal Planlama
Kaynak tahsisini optimize etme ve gelecekteki finansal ihtiyaçları öngörme yollarını öğreneceksiniz. Uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için stratejik planlama becerileri kazanacaksınız.
Yatırım Kararları ve Risk Yönetimi
Finansal riskleri azaltma ve portföy yönetimi teknikleri üzerinde duracağımız bu bölümde çeşitli yatırım araçlarının risk ve getiri profillerini anlamayı ve işletmenizin karar alma süreçlerinde bu bilgileri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
8 Temmuz 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Online Ders
Format:
Online Web Seminerleri + Ödevlere İlişkin Geri Bildirimler
Nasıl Eğitim Veriyoruz?
Uygulama Temelli Dersler ve Ödevler:
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için uygulamaya dayalı alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde, yatırım değerlemede kullanılan teknikleri öğreneceksiniz.
Yardım ve Destek:
Eğitmen kurs sırasında ortaya çıkan sorularınızı yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size destek olacak.
İletişim Ağı:
Eğitimle ilgili tüm bilgi ve belgeleri hızlıca alabileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Finansal Yönetimi Anlama
 • - Finansal Yönetimin Kapsamı
 • - Firmanın Hedefleri ve Kurumsal Finans Yöneticisinin Rolü
 • - Finansal Yönetimde Temel Kararlar (Yatırım, Finansman ve Temettü Kararları)
2. Ders
Finansal Oranlar ile Analiz
 • - Temel Finansal Tabloların Özet Tanımı (Bilanço ve Gelir Tablosu)
 • - Temel Finansal Oranlar ile Analiz (Yatay ve Dikey Analiz)
 • - Örnek Şirket Üzerinden Finansal Oranlar ile Analiz
3. Ders
Dupont Analizi ve Finansal Oranlar Piramidi
 • - Dupont Analizi Temel Bilgiler (Öz Sermaye Karlılığını Etkileyen Oranlar)
 • - Aktif Karlılığı Artırma Yaklaşımları
 • - Finansal Oranlar Piramidinin Oluşturulması
 • - Örnek Şirket Üzerinden Dupont Analizi
4. Ders
İşletme Sermayesi Yönetimi
 • - İşletme Sermayesi Temel Bilgiler
 • - Nakit Döngüsü Hesaplaması
 • - İşletme Sermayesi Yönetimi (Alacak ve Stok Yönetimi)
 • - Örnek Şirket Üzerinden İşletme Sermayesi ve Nakit Döngüsü Hesaplamaları
5. Ders
Nakit Akış Tablosu ve Nakit Yönetimi
 • - Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması ve Analizi
 • - Nakit Akış Tablosu Tahmini (Cash Flow Forecast)
 • - Örnek Şirket Üzerinden Nakit Akış Tablosu Analizi ve Tahmini
6. Ders
Paranın Zaman Değeri Hesaplamaları
 • - Paranın Bugünkü Değeri ve Gelecek Değeri
 • - Temel Faiz Hesaplamaları (Basit ve Bileşik Faiz)
 • - Anüiteler
 • - Gelecekteki Nakit Akışının İndirgenmesi
7. Ders
Yatırım Kararları: Yatırım Değerleme Modelleri
 • - Sermaye Bütçelemesi Tanımı
 • - Yatırım Değerleme Modelleri
  • - Geri Ödeme ve İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period)
  • - Karlılık Endeksi
  • - Net Bugünkü Değer (NPV)
 • - İç Verim Oranı Hesaplamaları ve Yatırım Kararları
  • - İç Verim Oranı (IRR)
  • - Düzeltilmiş İç Verim Oranı (Modified IRR)
8. Ders
Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti
 • - Sermaye Yapısı tanımı
 • - Sermaye Maliyetinin Hesaplanması (AOSM)
 • - Borç Finansmanın Sermaye Maliyetine Etkisi (Faiz Oranları Tahmini ve Vergi Kalkanı)
 • - Firma Değerini Hesaplama Modelleri
 • - Örnek Şirket Üzerinden AOSM ve Firma Değerinin Hesaplanması
9. Ders
Finansman Kararları: Kısa Vadeli Finansman
 • - Finansal Piyasalar Genel Bilgiler
 • - İşletme Sermayesi Finansman Stratejileri
 • - İşletme Sermayesi Fon Kaynakları
  • - Kısa Vadeli Krediler
  • - Faktoring
  • - Tedarikçi Finansmanı
  • - Alacak Nakit İskontosu
10. Ders
Finansman Kararları: Orta ve Uzun Vadeli Finansman
 • - Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları Tanımı
 • - Uzun Vadeli Banka Kredileri
 • - Tahvil Tanımı ve Değerleme Yöntemi
 • - Faiz Oranları Verim Eğrisi
 • - Hisse Senedi İhraç Etme Yöntemi
 • - Hisse Senedi Değerleme
 • - Leasing
11. Ders
Risk Yönetimi: Alacak ve Kur Riskinin Yönetimi
 • - Bilanço Riski ve Operasyonel Risk
 • - Kur Riskini Yönetme Araçları
  • - Doğal Hedge (Natural hedge)
  • - Türev Araçlar (Forwards, Futures, Opsiyonlar)
 • - Alacak Riski Yönetme Araçları (DBS, Alacak Sigortası, Alacakların Devri)
 • - Örnek Şirket Üzerinden Hedging Stratejisi ve Hedging Araçları Portföyü Oluşturma
12. Ders
Finansal Modelleme
 • - 3 Finansal Tablo Entegre Modelleme Yöntemi
 • - Senaryo Analizi
 • - Örnek Şirket Üzerinden Entegre Finansal Model Hazırlanması
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum