Canlı Online Kurs - Finansal Yönetim — sizlere finansal yönetim konularını raporlamadan işletme süreçlerine kadar ustalaşmanızda yardımcı olacağız | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

Finansal Yönetim

Raporlama, analiz, bütçeleme, risk yönetiminden, operasyonel süreçlere kadar finansal yönetim konularına hakim olun!
 • Şirket bütçe durumunu analiz edin ve halka açık bir şirketin finansal yönetimine göz atın
 • Nakit akışını hesaplayın ve bütçe planlamasını hazırlayın
 • Finansal risk yönetimi stratejinizi geliştirin
 • Rakamların karşılaştırılmasına dayalı etkili bir yatırım çözümü seçin
Tarihler: 25 Ocak 2024 - 5 Mart 2024
Süre: 6 Hafta 12 Ders
Finansal Yönetimin gücünü kullanın!

Bu kurs sırasında sadece operasyonel süreçlerle çalışmakla kalmayacak, aynı zamanda rakamların işinizi nasıl etkilediğini anlamayı da öğreneceksiniz. Lufthansa'nın Ex CFO'su Volkan Gençay rehberliğinde, yetkin finansal yönetim sayesinde bir işe nasıl adım atacağınızı ve gelirinizi nasıl artırabileceğinizi kavrayacaksınız. Finans dünyasında öne çıkmak ve bir finansör olarak gereken araçları ustalıkla kullanmayı öğrenerek önemli beceriler kazanacaksınız.

Eğitmeninizle tanışın:

 photo
Volkan Gençay
Ex-CFO, Lufthansa
Ex-CFO, Evyap
Ex-CFO, Monster Notebook
 
 • 23 yıllık Finans Yönetimi kariyerine sahiptir.

 • Oracle ve Demirdöküm’de SAP implemantasyonlarından sorumlu olarak çalıştı.

 • Monster Notebook’ta "hedging" enstrümanları kullanarak şirkete finansal avantajlar sağladı, bütçe ve raporlama süreçlerini iyileştirildi.

Aşağıdaki kişilere kursu öneririz:

 • Kariyerlerini geliştirmek isteyen finans uzmanları ve diğer profesyoneller
 • İşletme sahipleri ve girişimciler
 • Şirketin finansal süreçlerini anlamak isteyen kurumsal profesyoneller

Kurs programı:

12 Ders
Uygulama temelli ödevler
 • Ödevler ile ilgili Eğitmenden kişisel yorumlar
Bilgi İstiyorum

Müfredat

 • Ders
  Finansal Yönetimi Anlama
  • Finansal Yönetimin Kapsamı
  • Firmanın Hedefleri ve Kurumsal Finans Yöneticisinin Rolü
  • Finansal Yönetimde Temel Kararlar (Yatırım, Finansman ve Temettü Kararları)
 • Ders
  Finansal Oranlar ile Analiz
  • Temel Finansal Tabloların Özet Tanımı (Bilanço ve Gelir Tablosu)
  • Temel Finansal Oranlar ile Analiz (Yatay ve Dikey Analiz)
  • Örnek Şirket üzerinden Finansal Oranlar ile Analiz
 • Ders
  Dupont Analizi ve Finansal Oranlar Piramidi
  • Dupont Analizi Temel Bilgiler (Öz sermaye karlılığını etkileyen oranlar)
  • Aktif Karlılığı artırma yaklaşımları
  • Finansal Oranlar Piramidinin Oluşturulması
  • Örnek Şirket üzerinden Dupont Analizi

  1. Ödev: Finansal Tabloları size verilen halka açık gerçek bir şirketin finansal oranlarını hesaplayınız.

 • Ders
  İşletme Sermayesi Yönetimi
  • İşletme Sermayesi Temel Bilgiler
  • Nakit Döngüsü Hesaplaması
  • İşletme Sermayesi Yönetimi (Alacak ve Stok yönetimi)
  • Örnek şirket üzerinden işletme sermayesi ve nakit döngüsü hesaplamaları
 • Ders
  Nakit Akış Tablosu ve Nakit Yönetimi
  • Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması ve Analizi
  • Nakit Akış Tablosu Tahmini (Cash Flow Forecast)
  • Örnek şirket üzerinden nakit akış tablosu analizi ve tahmini

  2. Ödev: Örnek şirket finansal tabloları üzerinden nakit akışı tablosu ve tahmini hazırlayınız.

 • Ders
  Paranın Zaman Değeri Hesaplamaları
  • Paranın Bugünkü Değeri ve Gelecek Değeri
  • Temel Faiz Hesaplamaları (Basit ve Bileşik Faiz)
  • Anüiteler
  • Gelecekteki Nakit Akışının İndirgenmesi
 • Ders
  Yatırım Kararları: Yatırım Değerleme Modelleri
  • Sermaye Bütçelemesi Tanımı
  • Yatırım Değerleme Modelleri
   • Geri Ödeme ve İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi (Discounted Payback Period)
   • Karlılık Endeksi
   • Net Bugünkü Değer (NPV)
  • İç Verim Oranı Hesaplamaları ve Yatırım Kararları
  • İç Verim Oranı (IRR)
  • Düzeltilmiş İç Verim Oranı (Modified IRR)

  3. Ödev: Örnek şirket finansal tabloları ve proje verilerini kullanarak 2 farklı projenin yatırım değerlendirmesini yapınız.

 • Ders
  Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti
  • Sermaye Yapısı Tanımı
  • Sermaye Maliyetinin Hesaplanması (AOSM)
  • Borç Finansmanın Sermaye Maliyetine Etkisi (faiz oranları tahmini ve vergi kalkanı)
  • Firma Değerini Hesaplama Modelleri
  • Örnek şirket üzerinden AOSM ve firma değerinin hesaplanması
 • Ders
  Finansman Kararları: Kısa Vadeli Finansman
  • Finansal Piyasalar Genel Bilgiler
  • İşletme Sermayesi Finansman Stratejileri
  • İşletme Sermayesi Fon Kaynakları
   • Kısa Vadeli Krediler
   • Faktoring
   • Tedarikçi Finansmanı
   • Alacak Nakit İskontosu

  4. Ödev: Örnek şirket finansal tabloları ve finansal yıllık tahmini üzerinden işletme sermayesi ve finansman ihtiyacını hesaplayınız.

 • Ders
  Finansman Kararları: Orta ve Uzun Vadeli Finansman
  • Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları tanımı
  • Uzun Vadeli Banka Kredileri
  • Tahvil Tanımı ve Değerleme Yöntemi
  • Faiz Oranları Verim Eğrisi
  • Hisse Senedi İhraç Etme Yöntemi
  • Hisse Senedi Değerleme
  • Leasing
 • Ders
  Risk Yönetimi: Alacak ve Kur Riskinin Yönetimi
  • Bilanço Riski ve Operasyonel Risk
  • Kur riskini Yönetme Araçları
   • Doğal Hedge (Natural hedge)
   • Türev Araçlar (Forwards, Futures, Opsiyonlar)
  • Alacak Riski Yönetme Araçları (DBS, Alacak sigortası, Alacakların Devri)
  • Örnek şirket üzerinden hedging stratejisi ve hedging araçları portföyü oluşturma

  5. Ödev: Örnek şirket finansal tabloları ve finansal yıllık tahmini üzerinden kur riskini ve hedging maliyetini hesaplayınız.

 • Ders
  Finansal Modelleme
  • 3 Finansal Tablo Entegre Modelleme Yöntemi
  • Senaryo Analizi
  • Örnek şirket üzerinden entegre finansal model hazırlanması

  6. Ödev: Örnek şirket finansal tabloları ve sağlanan diğer veriler üzerinden 1 yıllık finansal model hazırlayınız.

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bilgi İstiyorum