İnsan Kaynakları Direktörlüğü — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İnsan Kaynakları alanındaki en yeni stratejileri, trendleri ve teknikleri keşfedeceksiniz!

İK süreçlerini daha stratejik ve bütünsel bir şekilde yönetme yeteneğinizle kariyerinizde hızla ilerleyecek, sadece işinizi değil, aynı zamanda şirketinizin geleceğini de şekillendirebileceksiniz.

İK stratejilerinizi şirket hedeflerinizle nasıl hizalayacağınızı, performans değerlendirmelerini nasıl etkin bir şekilde yöneteceğinizi ve en iyi yetenekleri nasıl bulup tutacağınızı öğreneceksiniz.

6 haftanın sonunda:
Three Box modeli İK’nın şirket içinde kendini daha iyi konumlandırmasını sağlayacak, üst yönetimin ve paydaşların aldığı kararlara etki edebileceksiniz.
SWOT analizinin amacı işletmenin dört farklı kısmını temel seviyede değerlendirmeye alarak işletmenizin zayıf ve güçlü yönlerini keşfedebilecek, stratejinizi zayıf yönlerinizi güçlendirecek şekilde değiştirebileceksiniz.
Çalışan Değer Önerisi (EVP) ile iş karşılığında elde edilecek hakları belirleyebileceksiniz.
SMART hedef belirleme ile spesifik, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zamanlı hedefler oluşturarak yapılan işleri objektif olarak ölçebileceksiniz.
PESTEL analizi ile şirketiniz üzerinde etkili olabilecek her türlü faaliyeti analiz ederek problemlere çözüm üretirken bu etkileri de göz önünde bulunduracaksınız.
Harvard HRM modeli ile şirketiniz için İK ve diğer departmanlar arasındaki süreçleri organize bir yapıya sokarak iletişimi güçlendirebileceksiniz.

Eğitmen:

Deniz Eltem, CPCC, ACC

İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, AXA Partners
This Program has been pre-approved for 18 (Business) credit hours toward aPHR®️, aPHRiTM, PHR®️, PHRca®️, SPHR®️, GPHR®️, PHRiTM and SPHRiTM recertification through HR Certification Institute®️ (HRCI®️).

Bu eğitim, HR Certification Institute’s (HRCI) kriterlerini karşıladığı için resmi olarak onaylanmıştır. Bu kursla 18 yeniden sertifikalandırma kredisi kazanabilir ve bu kredilerinizi HRCI hesabınıza tanımlayabilirsiniz.
15 yıllık insan kaynakları deneyiminde bankacılık, bilgi teknolojileri, lojistik ve hukuk sektörlerinde yerel ve uluslararası şirketlerde çalışmıştır.
İnsan kaynakları kariyerine 2009 yılında Deutsche Bank bünyesinde başlamış, ardından sırasıyla; Eczacıbaşı, DHL, Bankalararası Kart Merkezi ve Aktif Bank bünyesinde insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarından sorumlu olarak çeşitli görevlerde yer almıştır.
Allen & Overy'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev almış ve bu süre zarfında insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarından sorumlu olmakla birlikte, işe alım, ücret yönetimi, esenlik (wellbeing), çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DE&I) projeleri, çalışan bağlılığı ve iç iletişim konuları üzerine çalışmıştır.
Profesyonel Kariyer Koçu olarak 250+ saat koçluk hizmeti vermiştir ve 2022- 2024 yılları arasında ise gönüllü olarak ICF Turkiye Etik Çalışma Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.
Gönüllü projeler kapsamında bu zamana kadar ICF ve ÇYDD’nin koçluk ve mentorluk projelerinde yer almıştır.
CPCC (Certified Professional Co-Active Coach) ve ACC (Associate Certified Coach) akreditasyonlarına sahiptir.
Yıldız Teknik Üniversitesinde, MBA'ını tamamlamıştır.
Özel kursumuzla, yenilikçi modeller sayesinde şirketinizin tüm departmanlarıyla mükemmel uyum ve güçlü iletişim sağlayarak fark yaratın!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
İK Direktörünün Rolü ve Sorumlulukları:
İK Direktörü’nün şirket yönetimindeki kritik rolü ve amacını detaylı bir şekilde inceleyecek, Dave Ulrich’in Three Box modeli üzerinden İK organizasyonunun nasıl yapılandırılması gerektiğini öğreneceksiniz.
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi:
Kurum stratejisi oluşturma ve İK Direktörünün bu süreçteki rolünü ele alacak, PESTEL analizi, Harvard HRM modeli ve SWOT analizi gibi stratejik analiz araçları ile İK stratejilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz.
Takımları İnşa Etme, Yönetme ve Oryantasyon Süreçleri:
İş gücü planlama ve ihtiyaç analizi konularını ele alacak, yetenekli bir İK Direktörü olarak takımınızı nasıl daha etkili bir şekilde yönetebileceğinizi öğreneceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
03 Eylül 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyalini pekiştirmeniz için uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu ödevler sayesinde İK süreçlerine tam anlamıyla hakim olacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni kurs sırasında ortaya çıkan soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitimle ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.

Müfredat

1. Ders
İK Direktörünün Rolü ve Sorumlulukları
 • - Şirket yönetiminde İK Direktörü’nün rolü ve amacı
 • - HR, HRG, HRBP, CHRO rolleri ve sorumlulukları
 • - İnsan Kaynakları vizyonunun şirket stratejisine etkisi
 • - Dave Ulrich’in Three Box modeli
2. Ders
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • - Kurum stratejisi oluşturma ve İK Direktörünün rolü
 • - PESTEL analizi, Harvard HRM modeli, SWOT analizi
 • - Kurum kültürü ve değerler seti
 • - İK Direktörünün yönetim ve liderlik tarzları
 • - Stratejik İnsan Kaynakları yönetiminden beklentiler
3. Ders
Takımları İnşa Etme, Yönetme ve Oryantasyon Süreçleri
 • - İş gücü planlama, iş ve ihtiyaç analizi
 • - İş gücü pazarındaki güncel trendler ve etkileri
 • - Seçme yerleştirme süreçleri, mülakat teknikleri ve uygulamaları
 • - Değerlendirme merkezleri
 • - Yetenekleri çekmek için işveren markası oluşturmak
 • - Çalışan Değer Önerisi (Employee Value Proposition) ve işveren markası ilişkisi
 • - Oryantasyon programlarında İK Direktörünün rolü
4. Ders
Yetenek Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Programları
 • - Stratejik ihtiyaçlara göre yetenek havuzu oluşturma
 • - Yetenekleri çekmek ve tutmak için PESTEL soruları
 • - Eğitim ve gelişim programları
 • - Yeteneklere ilham vermek: Mentörlük ve koçluk süreçleri
5. Ders
Performans Yönetimi ve Ödüllendirme Sistemi
 • - Performans değerlendirme süreç yönetimi ve farklı yaklaşımlara dair örnekler
 • - Performans kriterleri ve SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) hedef belirleme
 • - Yetenek matrisi oluşturma
 • - KPI ve OKR belirleme
 • - 360 derece değerlendirme
 • - Performans değerlendirme sistemlerini kurma
 • - Ödüllendirme sistemleri ve maddi (material) ve manevi (recognition) ödüllendirme alternatifleri, örnekler uygulamalar
6. Ders
Ücretlendirme ve Yan Hak Yönetimi
 • - Maaşların değerlendirilmesi ve ücretleri etkileyen faktörler
 • - Tazminat çeşitleri
 • - Ödeme yapısı
 • - Yan haklar
 • - İş-yaşam dengesi
 • - Grade sistemi inşa etme
 • - Kabul görme ve değerlendirme sistemi
 • - Ücret verisinin toplanması: medyan maaş, maaş aralıkları
7. Ders
İş Hukuku Uygulamaları
 • - İK Direktörü için İş Hukuku
  1. - Ücret tanımı ve ödeme şekilleri
  2. - İş Hukukunda çalışma süreleri
  3. - İş Kanunu’nda iş sözleşmesi
 • - Çalışan ve işveren hakları
 • - İş ilişkisi kurma ve iş ilişkisi sonlandırma süreçleri
8. Ders
İK Verisinin Yönetimi
 • - Veri tipleri ve kaynakları
 • - Veri toplama yöntemleri
 • - Veri analizi
 • - Analizden çıkarım yapmak
 • - Çıkarımların sunulması
 • - Veri toplama, işleme ve veri saklama yaklaşımında KVKK
9. Ders
İnsan Kaynakları Departmanının Verimliliğinin Ölçülmesi
 • - Ana metrikler (iş ilanı kapatma süresi, arama kanalı verimliliği, işe alma maliyeti, iş hunisi değerlendirmesi, teklif kabul oranı) 
 • - Etkileşim metrikleri (retention rate, absentee rate, ankete katılma oranı, anket skorları, yan hakların kullanımı, çalışan terfi skoru vb.)
 • - Ana ve etkileşim metriklerinin hesaplamaları
 • - KPI ve OKR
 • - Soft ve hard skill ölçümü
10. Ders
İK Direktörü Marka İnşası
 • - İK markası ve pazarlama ilişkisi: hedef kitleler, iletişim kanalları, iletişim tonu, kişiselleştirme, içerik planı
 • - Sosyal medya stratejisi
 • - İK Direktörünün kişisel markası için gereken adımlar
 • - Marka sağlığı
 • - Marka bilinirliği
11. Ders
İnsan Kaynaklarında Güncel ve Gelecekteki Trendler
 • - Çalışanların esenliği, sağlığı, iyiliği ve mutluluğu (Wellbeing uygulamaları)
 • - İnsan Kaynaklarında çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik
 • - İş yerinde kurumsal sosyal sorumluluk
 • - Koçluk yaklaşımı ve koçvari liderlik
 • - Çeviklik (Agility) kavramı ve İnsan Kaynakları süreçlerinde rolü
 • - Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları ilişkisi
12. Ders
Kariyer Sohbeti ve Networking
 • - Kursun genel değerlendirilmesi
 • - Sektörün durumu, güncel trendler, iyi uygulamalar
 • - Soru cevap oturumu

Bilgi İstiyorum

Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.

Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum