Lider Kadınlar: İş Dünyasında Değişim Yaratma Sanatı | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Lider Kadınlar: İş Dünyasında Değişim Yaratma Sanatı

Kadın liderler için yetenek ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra, mentörlük, sponsorluk ve güçlü bir network oluşturmak kritik bir önem taşır. Ayrıca, kadın liderler başarılarını ve potansiyellerini artırabilmeleri için eğitim ve devamlı gelişim ile desteklenmelidir.

cover-29-654517bc913ed479301251-min-655214a80abd3298296205.jpg

Lider, çeşitli yetenek ve becerilere sahip bir veya daha fazla takipçiyi seçen, donatan, eğiten ve etkileyen kişi veya kişilerdir. Liderler, takipçilerini kuruluşun misyonu ve hedeflerine odaklanmaları için yönlendirir ve bu hedefleri istek ve coşkuyla başarmak için manevi, duygusal ve fiziksel enerji harcamalarına katkıda bulunurlar.

Liderlik kavramına farklı yaklaşımlar olsa da, bilim insanları sürdürülebilirlik için bir liderin belirli becerilere sahip olması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Bu beceriler arasında çalışanları değişim sürecine motive etme, duygusal zeka ve problem çözme gibi çeşitli yetenekler bulunmaktadır.

Akademik çalışmalar, kadınların iş dünyasında, erkek meslektaşlarına göre daha yüksek bir seviyede fedakarlık ve empati gösterdiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, kadınların yükselmesi ve daimi gelişimi için atılması gereken önemli adımların ve öğrenilmesi gereken kritik becerilerin olduğunu unutmamalıyız. Bu beceriler, zaten sosyal açıdan karmaşık ve rekabetçi bir konu olan cinsiyet çeşitliliği ve eşitliği bağlamında, belirli yetenekleri kazanmak, öğrenmek veya yeniden hatırlamak açısından fark yaratır.

İş dünyasında parlamak, kendi potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak ve istediğiniz başarıya ulaşmak için gereken araçları arıyorsanız, "İş Hayatındaki Kadınlar için Liderlik Eğitimi"  tam da ihtiyacınız olan kurs olabilir. Peki kadın liderlerin erkek liderlerden farklılıkları nelerdir? Ayrıca, bu eğitim programı kadın liderlerin kariyerlerini nasıl destekleyebilir ve bilimsel olarak kanıtlanmış nasıl faydalar sunabilir? Bu soruların cevaplarına gelin birlikte göz atalım.

Kadın Liderlerin Öne Çıkan Olumlu Özellikleri

Günümüzde siyasi, ekonomik ve toplumsal durumlar sürekli ve hızlı değişikliklerle karakterize edilmektedir. Bu nedenle şirketler, uzun vadeli başarı ve rekabetçilik için temel bir gereklilik haline gelen sürdürülebilir kalkınmaya odaklı politika ve stratejilerin belirlenmesini gerektiren önemli değişimlerle karşı karşıyadır. Bu bağlamda, kadın liderler büyük bir rol oynamaktadır. 

Zaman içinde, kadınlar sosyal dinamiklerin ve çevresel değişikliklerin getirdiği zorlukları başarıyla yönetme yeteneğini göstermişlerdir.

Kadın liderler, özellikle dinleme becerisi, paylaşım ve iş birliğine yatkınlık gibi doğalarında var olan bazı özellikler aracılığıyla çevresel ve sosyal uygulamaların teşvik edilmesine katkıda bulunurlar. Bunlara ilaveten temel yetenekleri arasında sistematik ve bütüncül düşünme, karmaşıklığı yönetme ve liderlikte kapsayıcı bir yaklaşım benimseme gibi özellikler öne çıkmaktadır.

Empati ve çalışan refahı

  • Yapılan farklı çalışmalar, kadınların diğer çalışanların refahına özel bir ilgi gösterme ve kişiler arası ilişkilere büyük önem verme eğiliminde olduklarını vurgulamaktadır.

Değişime açıklık, fırsatları değerlendirme ve optimist perspektif

  • Kadınlar, çalışanlar arasında güven inşa etmek, çatışma çözümüne odaklanmak ve iş birliğini kolaylaştırmak için benzersiz liderlik yaklaşımlarına sahiptirler. Erkekler ise genellikle dominant bir liderlik tarzı benimserler.
  • Kadınlar sürdürülebilir değişiklikleri başarmak için yenilikçi ve yaratıcı bir perspektife, liderlik tutumuna, sosyal farkındalığa ve fırsatları değerlendirme yeteneğine sahiptirler
  • Kadın liderliğinin hedefler ve gelecekteki durumlar konusunda iyimserlik sergiler, sorunları çözme ve görevleri tamamlama konusunda yeni perspektifler sunar ve takipçilerin gelişimine ve mentörlüğüne odaklanır.
  • Yapılan çalışmalar, kadın liderliğinin yenilikçi girişimlerin izlenmesini teşvik ettiğini, erkek liderlerin ise daha çok geleneksel uygulamalara bağlı kaldığını vurgulamaktadır.

liderlik eğitimi

Kadınların fark yaratan liderlik özellikleri

  • Kadın liderler, daha fazla dönüşümcü liderlik tarzlarını sergilemektedirler. Organizasyonda iyinin temsilcisi ve insanları organizasyonun misyonu doğrultusunda hareket etmeye teşvik etme konusunda erkeklere göre daha başarılıdır.
  • Ekip arasındaki iş birliği gruptaki kadınların varlığıyla büyük ölçüde gelişmektedir. Bu etki öncelikle kadınların grup çalışmasına sağladığı faydalarla açıklanmaktadır.

Sonuç olarak, tüm bu yetenekler bir yöneticinin temel nitelikleridir. Öne çıkan liderlik özellikleri, kadınları sosyal ve çevresel stratejileri uygulamaya daha yatkın hale getirir. Bu tür stratejiler, iş yönetimine tamamen yenilikçi ve ilişkisel bir yaklaşım gerektirir. Sürdürülebilirlik odaklı bir şirket, politika, strateji ve eylemlerini, dahil olan tüm paydaşları ve faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini temel alarak tanımlar. Her şeye rağmen kadınların iş hayatında yaşadığı zorluklar hala mevcut. Kursumuz kapsamında kadın liderler için altın değerinde olan 3 ana ilerleme konusunu sizin için bir sonraki bölümde derledik.

Kadın Liderlerin Gelişimi İçin 3 Temel Alan

1. İş Yerinde Kadın Olmak:

Kursumuzda da yer verdiğimiz bu bölüm, kadınların iş yerinde karşılaştığı eşitsizliklere dikkat çekiyor. Ancak buradaki gerçek hazine, en az erkek meslektaşları kadar başarılı olmak için gereken araçları tanımlamakta bulunuyor. Araştırmalar, kadınların yıllarca hayatlarında ve kariyerlerinde erkekler tarafından küçümsenip, sözlerinin kesilmesinin, kadınların özgüvenini zedelediğini göstermektedir.

Erkekler, bazen kadınlardan daha az uzmanlık bilgisine sahip olmalarına rağmen, yüksek sesle ve kendilerine güvenerek konuşmaya meyillidirler. Konu hakkında kadınlara mentörlük yapan Dr. O'Keefe'in deneyimlerine göre, her türden toplantıda kadınlar genellikle "Ben uzman değilim ama..." gibi ifadelerle konuşmaya başlarlar. Aslında odadaki herkes kadar bilgi sahibi olduklarının farkındadırlar, ancak konu hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıklarını ima eden sözler kullanırlar.

Tüm bu konuların ele alınacağı "İş Hayatındaki Kadınlar için Liderlik Eğitimi" kursunun giriş dersinde, cinsiyet algısı ve stereotipler tartışılacak. İş yerinde kadın liderlerin önemi ve kadın liderlerin iş dünyasında neden daha yavaş ilerlediği konuşulacak. Ayrıca, iş yerinde kadın ve erkek olmanın farklı deneyimleri ele alınacak, katılımcılar kişisel deneyimlerini paylaşacak ve konuyu daha derinlemesine inceleyecekler.

2. İş Yerinde Mentör ve Sponsor Bulmanın Önemi:

Kendinizi ve işinizi daha deneyimli bir versiyonunuzdan öğrenmek istemez miydiniz? Özellikle liderlik pozisyonlarına yönelen kadınlar için mentörlük çok önemli ancak genellikle yeterince kullanılmayan bir araçtır. İş yaşamında mentörlük, kariyer, beceri ve iş yerinde kalıcılığı geliştirir. Ancak profesyonel dünyada mentörlük ilişkileri sınırlı veya hiç mevcut değildir çünkü yöneticiler çok meşguldür, sorunlara daha çok ilgilidirler veya mentörlük talep eden kişide yeteneksiz görünme kaygısı oldukça yaygındır.

Mentörlük programlarının oluşturulması ve aynı zamanda sponsorluğa odaklanılması önemlidir. Bir dizi araştırma, başarılı mentörlük programlarının bireyler için daha büyük kariyer başarısı ve organizasyonlar için daha yüksek düzeyde çalışan katılımı ve bilgi paylaşımını içeren faydalarını ortaya çıkarmaktadır. Mentörler size rehberlik eder, destek sağlar ve geri bildirimde bulunur. Sponsorlar ise mentörlük rolünün ötesine geçer, pozisyon ve etkilerini kullanarak sizi ilerletmeye yardımcı olurlar. Bu nedenle hem mentörlerde hem de sponsorlardan destek almak önemlidir. Sponsorluk aynı zamanda, etkili liderlik pozisyonlarına yükselmede yardımcı olur.

3. Network (Ağ) Oluşturmak

Küresel iş dünyasında, dijital çağın başlaması ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte network kurmak daha da önemli hale geldi. İş dünyasında ağ oluşturmak ve sürdürmek, başarılı bir kariyer için kritik bir beceridir. Bu nedenle, kadın liderlerin bu konuda yeteneklerini geliştirmesi ve ağlarını etkili bir şekilde yönetmesi büyük bir öneme sahiptir. Ağ oluşturmak, farklı sektörlerdeki profesyonellerle tanışmak, deneyimlerini paylaşmak, yeni fırsatlar keşfetmek, güvene dayalı ilişkiler kurmak ve kariyerlerini ilerletmek için kadınlara harika bir fırsat sunar. Ayrıca, iş dünyasında başarılı bir lider olmak için gerekli olan güçlü iletişim becerilerini geliştirmeye de yardımcı olabilir. Bu nedenle, kadın liderlerin ağlarını oluşturmak ve geliştirmek için çaba sarf etmeleri önemlidir.

Önerilen gönderi:

image2-64bf91e233487817439416.png

İş Dünyasındaki Kadınların Hedeflerine Ulaşmasını Engelleyen Alışkanlıklar Nelerdir?

Okuyun

Araştırmalar, kadınların genellikle erkeklerden network kurmaya daha az zamanı harcadığını göstermektedir. Aynı eğilim, mentör arayışlarında da görülmektedir. Kadınlar, bazen yardım istemekten kaçınabilirler. Algılanan engeller kadar potansiyel faydaları görmeyebilirler. Bir ağ kurmak, toplu grup bilgileri sağlayabilir, sorunları çözme konusunda yardımcı olabilir, rehberlik ve destek sunabilir.

Çevrimiçi ağlara katılmak ve aktif bir üye olmanın yanı sıra, kişisel ağlar oluşturmak ve bu ilişkilere zaman ayırarak ağların nasıl işlediğini daha ayrıntılı bir şekilde öğrenin. Etkili bir şekilde ağ kurmanın ve sürdürmenin inceliklerini İş Hayatındaki Kadınlar için Liderlik Eğitimimizde keşfedin!

Kursumuz, kadın profesyonellerin liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve farklı seviyelerdeki katılımcılara liderlik stilleri, iletişim becerileri, mentörlük, sponsorluk, network kurma, karar verme, problem çözme ve kişisel gelişim gibi temel konularda eğitim sunar. Geleceğin kadın liderleri için benzersiz bir fırsat sunan bu kurs, özgüvenlerini artırmak, liderlik pozisyonlarına hazırlanmak ve iş dünyasında rekabetçi bir avantaj elde etmek isteyen kadınlar için mükemmel bir seçenektir. Bu kursun rehberi olan deneyimli lider Ceren Türkben Kaya, katılımcılarla kendi liderlik deneyimlerini paylaşarak değerli bilgiler sunar ve liderlik yolculuklarını destekler. Daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayın.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz