7 Adımda Sağlık Turizminde Markalaşma Stratejisi Geliştirme | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

7 Adımda Sağlık Turizminde Markalaşma Stratejisi Geliştirme

Rekabet çok fazla olduğu için sağlık markanızın doğru markalaşma sürecine gitmesi ve doğru stratejiler geliştirmesi sağlık sektöründe markanızın yerinizi sağlamlaştırmak için oldukça önemlidir.

cover-64639a1a92039621082778-min-64a2dc722ff2c487102687.jpg

Sağlık markanızın sağlık turizmine dahil olması ve doğru yöntemlerle pazarlanması için gerekli olan markalaşma stratejileri nelerdir ?

Günümüzde sağlık turizmi dünyada tercih edilen hizmetlerden biri haline geldi. Ülkemizin sağlık sektörü de son zamanlarda sağlık turizmi ile birlikte ülkeler arası rekabet içerisine girmiş olup, ülkemize birçok milletten hastanın gelmesini sağlayıp onlara hizmet vermiştir.

Sağlık turizmini kısaca tanımlarsak insanların yaşadıkları ülkelerden tedavi olmak için yurt dışına seyahat etmesi diyebiliriz. Başka bir deyişle sağlık turizmi bireylerin zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak ve iyileştirmek için sağlık hizmeti alabilecekleri (tıbbi müdahale, cerrahi, SPA, sağlık, termal ve bitkisel tedavi vb.) ülkelere seyahat etmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlık turizminin, tercih edilen ülkelerin ekonomisine  ek katkısı olması dışında, insanlar kendi ülkelerinden alabileceği sağlık hizmetini bu ülkelerde daha ekonomik ve daha kaliteli bir şekilde aldıkları için sağlık turizmi hem ülkeler hem turistler için bir kazan-kazan durumu diyebiliriz. 

Rekabet fazla olduğu için sağlık markanızın doğru markalaşma sürecine gitmesi ve doğru stratejiler geliştirmesi sağlık sektöründe markanızın yerinizi sağlamlaştırmak adına oldukça önemlidir. Markanızın rekabetin içerisine dahil olması, doğru şekilde pazarlanması ve yönetiminin sağlanması için mutlaka marka stratejisi geliştirmesi gereklidir.

Bu makalede sizlere 7 adımda kendi sağlık marka stratejinizi nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğiz.

Sağlık Markanızı Sağlık Turizminde Öne Taşıyacak 7 Marka  Stratejisi 

1. Sağlık Alanında Yeterli Eğitime ve Donanıma Sahip olmak 

Sağlık turizminde rekabete dahil olabilmek için sağlık alanında iyi eğitime ve donanıma sahip olmak şarttır. Central Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Deborah German, American Medical News ile yaptığı bir röportajda, akademik unsurun sağlık turizmi için ne kadar önemli olduğunu şu şekilde dile getirdi:

“Sağlık hizmeti almak için başka ülkelere seyahat eden insanların gittikleri merkezlerin veya hastanelerin adını duyduğunuzda hepsinin birer akademik merkezi olduğunu göreceksiniz”.

Hem dünyada  hem ülkemizde çoğu hastanelerin bir araştırma merkezi veya ona bağlı üniversiteleri bulunmaktadır. Bu alanda eğitim vererek hem sağlık sektöründe donanımlı çalışan sayısını arttırmak amaçlanmaktadır hem de marka kalitesini artırmak için birçok sağlık markası kendi araştırma ve merkezi hastanesini açmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde kaliteye verilen önemin artması ve özellikle sağlık sektörünün ürün ve hizmet kalitesinde olası riskleri azaltmak için eğitimin kalitesini artırması doğru bir marka stratejisi oluşturur. Çünkü sağlık turizminde düşük kalite korkusu, uluslararası anlamda markanın büyümesinin ve gelişmesinin önündeki en büyük engeldir.

Örneğin, Medipol sağlık markasının hem kendisine ait üniversitesi hem de birden çok araştırma merkezi bulunmaktadır. Ayrıca, tıp alanındaki deneysel araştırmalara gerekli desteği sağlamak ve her türlü altyapıyı kurmak adına ulusal ve uluslararası düzeyde projeler, yayınlar ve ürünler üretmek için Meditam adında tıbbi araştırma merkezi de bulunmaktadır.

2. Akreditasyona Sahip Olmak

Bir markanın güvenilirliğinden ve kalitesinden emin olmak adına başvurulan yollardan biri de markanın akreditasyonuna bakmaktır. Bu yüzden, sağlık turizm sektörü büyüdükçe hizmet kalitesini etkin bir şekilde ölçmek ve iletmek adına akreditasyon yöntemleri geliştirmiştir. Dünya çapındaki sağlık markaları, kalitelerini iyileştirme ihtiyacını kabul etmiş ve akreditasyon elde etmek için çalışmalara girmiştir. Uluslararası bir kalite standardı yakalamak adına kurulmuş JCI kurumunun 2004'te  akredite ettiği yalnızca 27 hastane ve sağlık kuruluşu bulunurken 2009'da bu durum 250'nin üzerindeydi. Akreditasyona sahip olmak, hastaların sunulmuş olunan hizmet kalitesini ölçmelerine yardımcı olabilir ve markanın gelişmesinde süreklilik sağlanabilir.

3. Hasta Memnuniyetine Odaklanma ve Hizmet Odaklı Olma 

Sadece sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye odaklanmak yeterli değildir. Hastanenin hastaya uygulayacağı tüm operasyonların ve uygulamalarının bilgisinin açık ve şeffaf şekilde sağlanması hasta güvenini oluşturmak için çok önemli bir etkendir.

Satın almadan önce karar verme sürecini etkilemek adına kalite mesajı hastaya mutlaka iletilebilir olmalıdır. Hastanın korkuları, özellikle planlama sürecinde ve seyahat öncesinde aşılması gereken büyük bir engeldir. Bu nedenle, sağlık markaları hastayla birebir iletişim kurduklarından ve güvenlerini kazandıklarından emin olmak adına birlikte çalışmalıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılan son araştırmalar, hasta deneyiminin önemini vurgulamakta ve bunun sağlık hizmeti kalitesini iyileştirmenin bir yolu olduğunu savunmaktadır.

Yapılan çalışmalarda hastalar için sağlık markasının hastayla olan etkileşiminin tanı ve tedavi süreci kadar önemli olduğunu göstermiştir. 

Bu yüzden, sağlık sektörü hasta memnuniyetini arttırmak adına, tüketici memnuniyetini uzun süredir anlamış olan turizm ve konaklama sektörününün marka ve pazarlama stratejilerinden yararlanabilir. Sağlık turizm markalarının tüketici merkezli bir pazarlama stratejisi geliştirmeleri gerektiği öne sürülmüştür. Aynı tüketici odağına turizm ve konaklama sektörü de sahip olduğu için, ürün ve hizmet sunumu ve performans ölçümleri için en iyi uygulamaları entegre etmek adına bu sektörden yardım almak marka adına atılacak en doğru adımlardan biridir.

 

4. Sosyal Medyayı Markanızı Pazarlamada  Kullanma

Çoğu zaman, marka pazarlamasının ve çabalarının marka imajını oluşturduğu kabul edilir. İnternet, geniş kapsamlı izleyici kapasitesinden ötürü geleneksel reklamcılığı gölgede bıraktı. Bu nedenle, sosyal medyayı mevcut pazarlama bilgilerini yansıtma adına kullanmak  önemli bir marka stratejisi haline geldi.

Sağlık markası olarak sosyal medyada bir varlık oluşturmak, sağlık turizminde itibar oluşturmak için birincil basamaktır. İnsanlara gerekli bilgileri kaliteli yazılı ve görsel içeriklerle verirseniz, kurumunuzun güvenilirliğini sağlamış olursunuz. 

Hastalar çok fazla zaman harcamadan veya sıkılmadan istediklerini bu bilgilerden elde etmelidir. Hedef hastalarınız, sosyal medyadaki çeşitli sorguları nasıl ele aldığınızı izler. Hasta incelemeleri ve referansları çoğunlukla sosyal medyada ortaya çıkar ve bunlar işletmenizin algısını oluşturmada çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden sosyal medyanızı sağlık markanız  için kullanmanız ve mutlaka dikkate almanız gereklidir.

 5. İyi Bir İzlenime Sahip Olmak

Sağlık hizmeti almaya karar veren ve bu amaç doğrultusunda seyahat edecek olan turistler, potansiyel ülkeleri önceden gelen hastaların yargılarına veya önceki deneyimlerine dayanarak değerlendirir. Örneğin, potansiyel hastalar geçmişte yaşanan olaylar, hatalar ve sağlık hizmeti ile ilgili olaylar hakkında olumsuz iletişime/haberlere maruz kalması, turistlerin belirli bir destinasyonu seçme konusundaki deneyimlerini veya algılarını olumsuz etkilemektedir. Hasta incelemeleri ve referansları, kamuoyu algısının şekillenmesinde ve potansiyel hastaların kararlarının etkilenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden klinik kalitesi, güvenliği ve performans kriterleri; sağlık turistleri ve markalar için kritik ve belirleyici faktörler olarak kabul edilebilir.

6. Online Güvenilirlik Oluşturma

Potansiyel hastaların sağlık markanızın incelendiği online platformları düzenli olarak izleyin, geri bildirimlere yanıt verin ve tatmin olmuş patentleri ve daha  önce sizden hizmet alan hastalarınızın deneyimlerini paylaşmaları için onları aktif olarak teşvik edin. Olumlu referansları sergileyerek ve olumsuz geri bildirimleri ele alarak, hasta memnuniyetine olan bağlılığınızı gösterebilir ve olası hastalar arasında güven oluşturabilirsiniz.

Önerilen gönderi:

preview-64945f616829c859970058.png

Helen Edwards: "Eğer nereye ve nasıl bakacağınızı bi̇li̇rseni̇z bugünün marji̇nal davranışları yarının altın kutusu olabi̇li̇r "

Okuyun

7. Destinasyon Markalaşma Yöntemini Kullanma

Uluslararası hastaları kendi ülkelerine çekmek isteyen sağlık markaları, hastaların artan ihtiyaçlarına odaklanma eğilimindedir. Bu da genellikle destinasyon markalaşması yoluyla elde edilir. Destinasyon markalaşması sağlık tedavisinin yapılacağı yerin, bölgenin veya şehrin tedaviyi yapan hastane ile birlikte markalanmasıdır. Bir destinasyonu sağlık tedavisi görebileceğiniz bir yer olarak markalamak, şehir veya bölgenin potansiyel hastanın tedavisi için hastaya değerli bir alternatif sunar. Bu yüzden, birçok ülke destinasyon yönetimine uygun logolar geliştirmiştir. Bu logolar, aynı amaca sahip olan sağlık kuruluşları tarafından da kullanılabilir. Destinasyon markalaşması yöntemini kullanmak sağlık markası için markalaşmak adına önemli bir basamak oluşturabilir. Böylelikle bu yöntemle ülkenizin mevcut sağlık markasını bir seyahat destinasyonu olduğunu yineleyebilir ve ek olarak  ülkenizin sağlık hizmetinin neler sunduğuna dair farkındalık yaratabilirsiniz . Destinasyon markalaşması yöntemini kullanan ülkelerin başında Portekiz, Hırvatistan ve Tayland gelmektedir.

Bu marka stratejileri sayesinde sağlık markanızı uluslararası rekabetin içerisindeki yerini sağlamlaştırabilir, hasta memnuniyetini ve marka güvenilirliğini artırıp, daha iyi ürün ve hizmet sunabilir, markanızı doğru stratejilerle sağlık turizminde potansiyel hastalara pazarlamansını sağlayabilirsiniz.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sağlık Turizminde Pazarlama eğitimi kursumuza katılabilirsiniz. Eğitmenimiz Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar ÜSTÜN'ün  6 hafta boyunca verdiği kursta  sağlık markanızın hedeflerinin belirlenmesini kavrayabilir, hasta deneyimini ve memnuniyetini arttırmayı daha iyi anlayabilir ve markanız için uluslararası pazarlama planlarının oluşturulmasını daha kapsamlı bir şekilde öğrenerek sağlık turizmi piyasasında rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz