Üretim ve Operasyon Yönetimi: Temeller ve Stratejiler | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Üretim ve Operasyon Yönetimi: Temeller ve Stratejiler

Erman Maruldalı liderliğindeki kursumuz, pratik bilgiyi sektör deneyimiyle birleştirerek katılımcılara iş dünyasında başarı için gerekli olan becerileri kazandırmayı hedefliyor. Bu makalemizde, aynı zamanda, Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında olmazsa olmazları sizin için inceledik!

cover-43-6578662aed8c9920263193-min-658062b1930d6740235896.jpg

Günümüz iş dünyasında, verimlilik, rekabet avantajı ve sürekli gelişim hedefleriyle şekillenen Üretim ve Operasyon Yönetimi, işletmelerin temellerinden biri olmuştur. Bu kapsamlı alan, dört bir yanımızı saran kompleks bir ağın içinde, kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, süreçleri yönetme, optimize etme ve yenilikçi çözümler sunma amacıyla tasarlanmıştır. Erman Maruldalı'nın tecrübelerinden yola çıkan, çeşitli sektörlerdeki zengin deneyimi ile şekillenen Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi, pratik bilgiyi güçlü bir akademik temelle birleştirerek iş dünyasında dönüşümü hedefliyor.

Bu kapsamlı eğitim programı, planlama stratejilerinden operasyonel mükemmelliğe, tedarik zinciri yönetiminden kalite odaklı çalışmalara kadar geniş bir yelpazede işletme ve üretim süreçlerine odaklanıyor. Kursumuz katılımcılara, günümüz iş ortamında başarılı olabilmek için gerekli olan temel becerileri kazandırmayı hedefliyor. Gelin birlikte Üretim ve Operasyon Yönetimi alanındaki bilimsel verilere göz atalım.

Üretim Nedir?

Üretim ve Operasyon Yönetimi eğitimi, işletmelerin verimliliğini ve operasyonlarını optimize etmek, kaynakları daha etkin kullanmak ve süreçleri yönetmek amacıyla kritik bir alandır

Üretim, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere insan gücüyle yapılan ve değer yaratmayı amaçlayan bir faaliyettir. Bu süreci yönlendiren üretim sistemleri, çeşitli ölçütlerle sınıflandırılır

 • Üretim yöntemleri, 
 • Ürün çeşitliliği, 
 • İş akışı ve üretim miktarı.

Operasyon Nedir?

Operasyon kavramı ise, girdi ve çıktıları birleştiren dört temel unsuru içerir

 • Kaynaklar, 
 • Girdiler, 
 • Dönüşüm prosesi ve 
 • Doğrudan çıktılar. 

Operasyon yönetimi ise, bir üretim biriminde üretim süreci boyunca kalite, maliyet ve hizmet kavramlarına odaklanarak malzeme akışını kontrol eden bir aktiviteler topluluğudur. Operasyon süreci içinde stok seviyeleri, üretim kapasite kullanımı, çevrim süresi, işçi verimliliği, üretim seviyeleri arasındaki zamanlama gibi performans faktörleri belirleyici rol oynar.

Operasyon Yönetimindeki Hedefler

Operasyon yönetimindeki hedefler ve geliştirme adımları günümüz rekabetçi ortamında önem kazanmaktadır. Müşteri taleplerine daha hızlı, istenilen kalitede ve anlık değişikliklere uyum sağlayabilen üreticilerin arayışı, düşük maliyet ve esneklik kavramlarını öne çıkarmaktadır. Bu beklentiler, üreticileri fabrika içi süreçlerinde iyileştirmelere yönlendirir. Ancak tüm bu geliştirmeler yapılırken, müşteri memnuniyetini artırıp ürün maliyetlerini yükseltmemek önemlidir (non cost-added projects). Üreticiler, kaynaklarını daha verimli kullanma yollarını araştırmaktadır.

Üretim ve Operasyon Yönetimi eğitimi, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak, rekabetçi olabilmek ve sürekli olarak iyileşmek amacıyla stratejik bir öneme sahiptir. 

Üretim ve Operasyon Yönetiminde Tedarik Zinciri 

Üretim ve Operasyon Yönetimi (POM) ile Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), günümüz iş dünyasında hayati disiplinlerdir. Organizasyonel sınırları aşarak malzeme, bilgi ve kaynakların verimli bir şekilde akışını sağlamada önemli roller üstlenirler. POM, girdileri verimli bir şekilde çıktılara dönüştürmek için üretim süreçlerinin tasarımını, planlamasını ve kontrolünü içerir. Bununla birlikte, SCM, ürün ve hizmetleri son müşterilere ulaştırmak için birden fazla organizasyon arasındaki faaliyetleri koordine etmeye odaklanır.

POM ve SCM arasındaki karşılıklı bağımlılık çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Bu uygulamaların entegrasyonu, organizasyonların üretim süreçlerini optimize etmesini, maliyetleri azaltmasını ve operasyonel verimliliği artırmasını sağlar. Etkili SCM, zamanında ham madde teminine, envanter maliyetlerini düşürmeye ve üretim kesintilerini minimize etmeye olanak tanır. POM ve SCM arasında sağlam bir koordinasyon, talep tahmini, envanter yönetimi ve sipariş karşılamada iyileşmeye yol açar, bu da müşteri memnuniyetini artırır ve geliri yükseltir. Dolayısıyla, bir organizasyonun finansal performansı, karlılık ve yatırım getirisi gibi göstergeleriyle başarısının ve sürdürülebilirliğinin kritik bir ölçüsüdür. Finansal performansın artırılması, işletmelere yenilik yapma, operasyonları genişletme ve paydaşlar için değer yaratma imkanı sunar. POM, SCM ve finansal performans arasındaki bağlantıyı tanıyan araştırmacılar, bu alanların entegrasyonunun ve uyumunun organizasyonel sonuçları nasıl iyileştirdiğini anlamanın önemine odaklanmışlardır. Kısaca özetlersek:

 • POM uygulamaları, üretim süreçlerindeki verimliliği artırarak, SCM entegrasyonunu geliştirir ve lojistik süreçlerde kaynak kullanımını optimize eder.
 • POM uygulamaları ile organizasyonların finansal performansı arasındaki ilişki, etkin operasyonel yönetim, maliyetleri azaltma ve ürün kalitesini yükseltme gibi uygulamaların karlılığı artırıcı etkisini vurgulayarak, verimliliği artırır ve finansal açıdan olumlu sonuçlar doğurur.
 • Tedarik zinciri yönetimi entegrasyonu, tedarik zinciri içinde yer alan farklı organizasyonların faaliyetlerini uyumlu hale getirme gerekliliğini vurgulayarak, tedarik zinciri ağı içinde sorunsuz koordinasyon ve bilgi alışverişini hedefler. 
 • Çalışmalar, etkin POM uygulamalarıyla SCM entegrasyonunun organizasyonların performansını iyileştirmede kritik bir rol oynadığını ve bunun için üretim süreçlerinin tedarik zinciri stratejileriyle uyumlu hale getirilmesi, kalite yönetimi ve entegre bir tedarik zinciri oluşturulmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında, tedarik zinciri koordinasyonu gibi toplam kalite yönetimi (TQM) teorileri de daha derinlemesine incelenmeyi hak ediyor. Bu teoriler, POM uygulamalarının ve SCM entegrasyonunun finansal performansı nasıl artırabileceğini açıklığa kavuşturuyor. TQM, tüm organizasyonel fonksiyonlarda kaliteyi artırmayı hedefler ve ürün kalitesi ile müşteri memnuniyetini dolaylı olarak etkileyebilir. Gelin TQM uygulamalarının POM ve SCM içinde finansal sonuçlara nasıl katkıda bulunduğuna dair derinlemesine bir analiz yapalım.

Üretim ve Operasyon Yönetimi

Üretim ve Operasyon Yönetiminde Kalite Yönetimi

Bu kısım, üretim ve operasyon yönetimi bağlamında kalite yönetimi sistemlerinin etkinliği ve geçerliliği üzerine yapılan önemli saha çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır. Toplam kalite yönetimi (TQM) dünya genelinde popüler bir müdahaledir, özellikle endüstrileşmiş ülkelerde oldukça yaygındır. Avrupa, ABD, Japonya ve Avustralya'daki birçok üretim şirketi, TQM'nin aşağıdaki ana bileşenlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır:

 • Liderlik,
 • İnsan yönetimi,
 • Müşteri odaklılık,
 • Bilgi ve analiz kullanımı,
 • Süreç iyileştirmesi,
 • Strateji ve kalite planlaması.

Günümüzün rekabetçi ortamında kalitenin tanımı genişlemekte ve artık "tüm ilgili taraflara mükemmeliyet sunabilme yeteneği" olarak kabul edilmektedir. Bu genişletilmiş tanım, geleneksel kalite güvencesinin ana kavramı olan müşteri memnuniyetine odaklanmanın, finansal, operasyonel, toplumsal ve diğer performans unsurlarını aynı anda ele almaksızın artık yeterli olmadığını ima etmektedir.

Çalışmalar, kalite yönetimi ve diğer yönetim felsefelerinin çoğunlukla uygulamacılar tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir. Kalite yönetim programları (QMPs) geniş çapta uygulanmış ve bu nedenle araştırma konusu olmuştur. Ancak bu programların vaat ettiği performans iyileştirmesi sonuçlarına rağmen, uygulanmasında yaşanan yaygın başarısızlıklar araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından rapor edilmiştir. Bu programların uygulanması birçok kaynağı ve çabayı gerektirdiğinden, bu tür başarısızlıklar, bu programların kullanışlılığı hakkında sorular ortaya çıkarmaktadır. Sonuçta, QMP'lerin strateji ve operasyonlarla entegrasyonu, genel hedeflere hizmet etmekten ziyade temelde stratejik programlardır. Bununla birlikte, QMP'lerle ilgili geniş literatür, onları "taktik hedefler" ve "araçlar ve teknikler" türü programlar olarak tanımlamaktadır.

Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi, pratik bilgiyi, sektördeki uzmanlıkla birleştirerek katılımcılara iş dünyasında gerekli olan becerileri kazandırmak için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Erman Maruldalı'nın liderliğindeki bu eğitim, işletmelerin verimliliğini artırmak ve sürekli gelişim sağlamak için stratejik bir yaklaşım sunuyor. Katılımcılar, kurs boyunca edindikleri bilgi ve deneyimle, iş dünyasında rekabet avantajı elde etme yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyorlar.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz