Online Canlı Kurs Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi — Üretim ve operasyon yönetimi alanında uzmanlaşmanıza yardımcı olacağız | Laba Uluslararası Eğitim Platformu

Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi

13 Online Ders

Erman Maruldalı

İşletme Şefi / Üretim Yöneticisi, Ülker

Üretim ve Operasyon Yönetimi

Planlama: Üretim ve Operasyon Stratejisi

Operasyon Yönetiminde Süreç Analizi

Yalın Yönetim (Lean Management)

Tedarik Zinciri Yönetimi: Üretim, Envanter ve Operasyon

Üretim Süreçleri ve Otomasyonu - 1

Üretim Süreçleri ve Otomasyonu - 2

Forecasting ve Finansal Planlama

Kalite Yönetimi (Quality Management) + Workshop

Üretimde Operasyonel Mükemmellik

Operasyon Yönetiminde Etkin Planlama: Süreklilik ve Risk

Operasyon Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Etkili Bir Ekip

Üretim ve Operasyon Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Eğitmen:
Erman Maruldalı
İşletme Şefi / Üretim Yöneticisi, Ülker
Çukurova Üniversitesi, “Gıda Mühendisliği” bölümünden 2012 yılında mezun oldu.
“Üretim ve Planlama Mühendisi” olarak başladığı kariyerine 2012-2014 yılları arasında “Tarım Bankacılığı” gibi özel bir bankacılık alanında, 9 ay içinde “Portföy Yöneticiliği” görevine terfi ederek ilerledi.
2015 – 2016 yılları arasında, Migros marketlerinin Adana’da bulunan 7 şubesinin “Unlu Mamüller” reyonlarını işletmekte olan alt yüklenici firması Güven Akmar’da “Üretim ve Planlama Mühendisi” olarak aktif saha mühendisliğine geri döndü.
2016 yılının Ağustos ayından 2021 Mart ayına kadar, Türkiye’nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi olan, Anadolu Etap’ta “Kıdemli Üretim Mühendisi” olarak çalıştı.
Üretim yönetimi, yeni ürün geliştirme ve AR-GE tarafındaki mesleki yetkinliklerini oldukça aktif olarak kullandı.
2021 Mart ayından 2022 Şubat ayına kadar 27 ülkede 100’den fazla akredite laboratuvarı olan Merieux Nutrisciences TR de BIM/FİLE marketlerin tedarikçi denetimlerini gerçekleştirmek üzere denetçi rolünde çalıştı.
2022 Şubat ayından itibaren ÜLKER BİSKÜVİ AŞ.’de İşletme Şefi pozisyonunda görev almaktadır.
Üretim ve Operasyon yönetiminde uzmanlaşacaksınız!
Kursumuzun Temel Konuları:
Kursumuzun Temel Konuları:
Üretim ve Operasyon Yönetiminde Temel Bilgiler
Üretim ve operasyon yönetiminin temel kavramlarına ve operasyon yönetiminin ne olduğuna dair ayrıntılı bilgi elde edecek ve operasyonel başarının anahtar faktörlerini tartışacaksınız.
İnovasyon ve Yenilikçi Yaklaşımlar
Üretim ve operasyon süreçlerinde inovasyonu teşvik etmek için yeni fikirler ve yaklaşımlar üzerine odaklanacak, yenilikçi düşünceyi işinize nasıl entegre edebileceğinizi ve bu sayede rekabet avantajını nasıl artırabileceğinizi öğreneceksiniz.
Verimlilik Artırma ve Sürekli İyileştirme
Verimlilik artırma yöntemlerini ve sürekli iyileştirme için kullanılan teknikleri öğrenecek, Lean & Kaizen gibi yöntemlerin uygulanması ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi konularında uzmanlaşacaksınız.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
28 Aralık 2023
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
13 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde üretim ve operasyon yönetim süreçlerini daha iyi anlayarak alanında uzman olmanız için gerekli adımları atabileceksiniz.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Üretim ve Operasyon Yönetimi
 • - Operasyon yönetimi nedir?
 • - Farklı organizasyonel bağlamlarda operasyon yöneticilerinin rolleri ve sorumlulukları
 • - İş liderleri için gerekli liderlik yetkinlikleri
 • - Ürününüzü ve hedef kitlenizi anlamak
 • - Üretim ve operasyon yönetimi kavramları ve önemi
 • - Üretim süreçleri ve sistemlerin analizi
 • - Üretim verimliliği ve etkinlik ölçütleri
 • - Bir beceriler dizisi olarak yönetim
2. Ders
Planlama: Üretim ve Operasyon Stratejisi
 • - Üretim stratejileri ve rekabet avantajı
 • - Üretim kapasitesi ve talep tahmini
 • - Üretim planlama ve zamanlama
 • - Stratejik yönetim yaklaşımının operasyon yönetiminde yeri
 • - Bir operasyon yöneticisi olarak sonuçları nasıl etkilersiniz?
 • - Operasyonel başarıya ulaşma faktörleri
 • - Organizasyon stratejisi vs. operasyonel taktikler
3. Ders
Operasyon Yönetiminde Süreç Analizi
 • - Süreç modellemeyi tanımlamak
 • - Süreç analizi adımları
 • - Tutarlılık ve standartların modellenmesi
 • - Modelleme araçlarına genel bakış
 • - Akış şeması diyagramı oluşturma
 • - Süreç performans metrikleri
4. Ders
Yalın Yönetim (Lean Management)
 • - Yalın ve hedeflerini tanımlama
 • - Yalın süreçler
 • - Yalın hizmetler
 • - Yalın düşünme
 • - Ürün kalitesinin iyileştirilmesi
 • - Gereksiz israfı ortadan kaldırmak
 • - Üretim sürelerinin azaltılması
 • - Toplam maliyetleri azaltmak
5. Ders
Tedarik Zinciri Yönetimi: Üretim, Envanter ve Operasyon
 • - Tedarik zinciri kavramı ve bileşenleri
 • - Stok yönetimi ve envanter kontrolü
 • - Tedarik zinciri fonksiyon ve aktiviteler
 • - Değer zincirinin analizi ve oluşturulması
 • - Ana ve yardımcı iş süreçleri
 • - Tedarik zinciri yönetimi: İçeride mi, dış kaynak kullanımı mı?
 • - Tedarik zincir yönetimi sorunları
6. Ders
Üretim Süreçleri ve Otomasyonu - 1
 • - Üretim süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi
 • - Üretim hattı dengesi ve akışkanlığı
 • - İş istasyonu düzenlemesi ve ergonom
 • - Üretim tasarımı
 • - Üretimde teknolojik gelişmeler
 • - Otomasyon sistemleri ve robotik uygulamalar
 • - Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm
7. Ders
Üretim Süreçleri ve Otomasyonu - 2
 • - İş süreçlerinin otomasyonu
 • - Otomasyonun kalite kontrol süreçlerine etkileri
 • - Otomatik denetim sistemleri ve kalite kontrolü
 • - Otomasyonun işgücüne etkileri
 • - Yeniden eğitim ve işgücü planlaması
 • - Otomasyon yatırımlarının maliyet analizi
 • - Farklı endüstrilerde otomasyonun uygulanması
8. Ders
Forecasting ve Finansal Planlama
 • - Tahmin Modelleri (Forecasting Models)
 • - Tahmin doğruluğu ve kontrolü
 • - Tahmin yaklaşımları
 • - Tahmin yapmadan önce bunu aklınızda bulundurun
 • - Finansal karşılıklar ve bütçe fark analizleri
9. Ders
Kalite Yönetimi (Quality Management) + Workshop
 • - Kalite anlayışı ve stratejileri
 • - Kalite yönetim çerçeveleri
 • - Kalite - Operasyon - Üretim Üçgeninin Stratejik Yönetimi
 • - Kalite yönetim araçlarına genel bakış
 • - İş süreçlerini iyileştirmek için yöntemler: Lean (Kısıtlamalar Teorisi, Kanban / JIT, Kaizen), Six Sigma (DMAIC, Balık Kılçığı Diyagramı)
 • - İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri
 • - Atölye: Kalite kontrol araçlarından birinin seçilmesi ve pratik uygulamalarla bu kalite kontrol aracının nasıl kullanılacağının gösterilmesi
10. Ders
Üretimde Operasyonel Mükemmellik
 • - Operasyonel Mükemmellik tanımı ve ana ilkeleri
 • - Karşılaşılabilecek zorluklar
 • - Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme
 • - Darboğaz Analizi
 • - Süreç yetkinliği ve varyasyonlar
 • - Hata Türü ve Etki Analizi (HTEA)
 • - Süreç kontrol planı geliştirme
 • - Süreç İyileştirme ve Kök Neden Analizi (KNA) Araçları
 • - Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar), amaç ve sonuç göstergeleri (OKR'lar) oluşturma
11. Ders
Operasyon Yönetiminde Etkin Planlama: Süreklilik ve Risk
 • - Zamanlama yaklaşımları
 • - Öncelik kuralları ve iş süreçlerindeki önemi
 • - Operasyonel yöneticisi olarak doğru sıralama
 • - Etkin planlamanın ipuçları
 • - İş gücü planlaması, yoğunluk yönetimi, adam/gün planlamaları, vardiya planlaması
 • - Bütçe ve yatırım planlamaları
 • - Operasyonel risklerin analizi ve değerlendirmesi
 • - Süreklilik planlaması ve acil durum yönetimi
 • - Kriz yönetimi ve iş sürekliliği
12. Ders
Operasyon Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Etkili Bir Ekip
 • - Takım oluşturma ve geliştirme
 • - Sanal ekipleri yönetme/Uzaktan operasyon yönetimi
 • - Ekip verimliliğini artırmak
 • - Sağlıklı ve motive bir ekibin sürdürülmesi
 • - Çalışan performansının değerlendirilmesi ve yönetimi
 • - Ekip inovasyonunu geliştirme
 • - Lider olarak geri bildirim
13. Ders
Üretim ve Operasyon Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
 • - Operasyon ve süreç yönetiminde yeni yaklaşımlar
 • - Agile yönetim yaklaşımı
 • - Agile Metodolojiyi operasyonel sürece uygulamak
 • - İnovasyon ve üretimde yenilikçi yaklaşımlar
 • - Akıllı üretim sistemleri ve geleceğin üretim teknolojileri
 • - Değişen işletme ortamında rekabet avantajı kazanma
 • - Sürdürülebilir üretim prensipleri
 • - Çevresel etkilerin azaltılması ve enerji verimliliği
 • - Atık yönetimi ve geri dönüşüm
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum