Agile Nedir? Agile Çalışma Türleri, Uygulamaları ve Faydaları | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Agile Nedir? Agile Çalışma Türleri, Uygulamaları ve Faydaları

Bu makalede, son 20 yılda proje yönetimi algısını değiştiren “agile” yaklaşımını ve onun faydalarını inceliyoruz.

cover-9-653bab6c7452b710383408-min-6541213ebf508450913334.jpg

Çevik anlamına gelen “agile” kelimesi, günümüzde Google ve Microsoft gibi dev şirketlerin benimsediği bir çalışma yöntemi haline gelmiştir. Agile yaklaşımı, Scrum, Kanban, XP gibi önde gelen proje yönetim tekniklerini kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır.

Kökenleri konusunda farklı görüşler bulunsa da, bu yaklaşımın temelleri 90'lı yıllarda iş dünyasının değişen dinamiklerine ayak uydurabilmek amacıyla geliştirilen proje yönetimi teknikleri tarafından atılmıştır. Tarih boyunca farklı örnekleri görülen agile yaklaşımın dünyaya yayılmasını 17 kişilik bağımsız bir yazılımcı grubunun 2001’de yayınladıkları “Agile Manifesto” adını verdikleri belge sağlamıştır.

Başlangıçta, geleneksel yazılım ve geliştirme yöntemlerinin (Waterfall) bürokrasi ve dokümantasyona dayalı olması sebebiyle, sürecin yavaş ilerlemesine çözüm olarak sunulan agile yaklaşım, zamanla ürün üretimi ve proje yönetimini de yeniden yapılandırmıştır.

Yayınlanan manifestoda, şirketlerin daha esnek, hızlı ve müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemesi önerilmiştir. Sürekli değişen günümüz iş dünyasında, bu kavramlar gittikçe önem kazanmıştır ve bir projenin başarıya ulaşmasında büyük rol oynamaktadır.

A group of people collaborating on a whiteboard, using sticky notes, while implementing Kanban, Scrum, and Agile Working methodologies.

Agile Çalışma Türleri

Eskiden gelişimi yıllar süren projelerin günümüzde anlık olarak ilerlediği teknoloji çağında, bir proje ekibinin sürece adaptasyonu hem proje hem de şirketin varlığı için kritik önem taşımaktadır. Makalemizin başında da bahsettiğimiz gibi agile çalışmanın temelde aynı prensiplere sahip fakat projeye göre farklılaşan çeşitli yöntemleri bulunmaktadır:

Scrum

Adını rugby oyununda kurulan küçük ekiplerden alan “scrum” yöntemi Jeff Sutherland tarafından geliştirilmiş ve 1995 yılında dünyaya sunulmuştur. Scrum yönteminin felsefesi projeleri parçalara bölmek, sürekli gelişimi sağlamak ve esnek bir yaklaşım benimsemektir.

Scrum’ın temel prensiplerinde yer alan kavramlar başlıca şunlardır:

Sprint: Genelde 2-4 hafta süren geliştirme döngülerine verilen isimdir. Bu döngü planlama ile başlar ve sprint sonucunda ulaşılmak istenen bir hedef belirlenir.

Backlog: Proje gelişimi sürecinde oluşan ihtiyaçlar, özellikler ve görevler bu alanda toplanır ve önceliklerine göre sprint planlamasında bir sonraki döngüye dahil edilir.

Günlük Toplantı (Daily Stand-up): Günümüzde toplantılar genellikle olumsuz bir çağrışım uyandırsa da, Scrum yöntemi, proje ekibinin günlük olarak yaptığı yaklaşık 15 dakikalık toplantılarla işleyen düzenli bir iletişime dayanmaktadır. Bu toplantılarda ekip üyeleri, önceki gün neler yaptıklarını, günlük görevlerini ve karşılaştıkları engelleri paylaşarak ekip içi iletişimi etkili bir şekilde sürdürürler.

Retrospektif: Genellikle sprint bitiminde gerçekleşen bu toplantılarda ekip değerlendirmeleri yapılır. Değerlendirmelerden yola çıkarak iyileştirme yöntemleri belirlenir ve verimliliğin artışı sağlanır.

Scrum’ı benimseyen projelerde sürecin kontrolünü sağlayan bir scrum ustası bulunur. Bu yöntemde düzenli geri bildirim ve sürekli değerlendirme sayesinde proje geliştirme sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesi amaçlanmaktadır.

Kanban

Kanban, Japonca’da “görsel sinyal” ya da “kart” anlamlarına gelmektedir. İlk olarak 1940’lı yıllarda Toyoto mühendislerinden Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiştir. 2004 yılında eski Microsoft mühendisi David J. Anderson tarafından yeniden yorumlanmıştır.

Kanban yönteminin temelinde iş akışını görselleştirmek bulunur. Scrum yönteminin aksine görevler için kesin bir zaman hedefi belirlenmez. Akış boyunca değişkenlik ve esneklik benimsenir.

Kanban Panosu: İş akışının görselleştirmesi duvar üzerinde veya elektronik platformda bulunan bir pano üzerinden gerçekleştirilir. 

Kartlar: Pano üzerindeki kartlar yapılacak işleri temsil eder.

Sütunlar: Her sütun görevin hangi aşamada olduğunu yansıtır. Genelde “To Do”, “In Progress”, “Done” gibi aşamalardan yola çıkılır.

Sınırlamalar (WIP Limits): Görevlerin birikmesini önlemek için bir sınırlama sistemi bulunur. Belirlenen sınır hangi sütunda en fazla ne kadar kart olabileceğini belirtir. Bu sayede, iş akışının sekteye uğraması önlenir.

Kanban sisteminde iş akışı sürekli olarak gözlemlenir ve iyileştirmeler anında sağlanır. Özellikle iş yükü değişken ve hizmet tabanlı projelerde tercih edilir.

XP (Extreme Programming)

XP yöntemi, bir proje boyunca değişen ihtiyaçlar ve müşteri isteklerinin anlık karşılanmasını sağlayabilme felsefesiyle geliştirilmiştir. Kent Beck tarafından 1996 yılında oluşturulan yöntem günümüzde yazılım şirketlerinin sık sık tercih ettiği agile yaklaşımlardan biridir.

2001 yılında yayınlanan manifestonun fikir babalarından biri olan Kent Beck, XP yönteminde Agile Manifesto’da da geçen prensipleri vurgulamıştır:

Basitlik: Amaç yapılması gerekeni yapmaktır, fazlasını değil. Bu sayede yapılan yatırımın değeri korunur.

İletişim: Herkes ekibin ayrılmaz bir parçasıdır. Scrum yönteminde olduğu gibi günlük toplantılarla ekip içi iletişim sağlanır.

Geri bildirim: Hataların erken tespit edilip düzeltilmesi adına sürekli geri bildirim döngüsü teşvik edilir.

Test Odaklı Geliştirme (TDD): Kodun yazılmasından önce değerlendirme sürecinde kullanılacak testler hazırlanır. Böylece, yazılımın hatasız olması desteklenir.

Yöntemlerin kendi içinde değişkenlik gösteren kuralları olabildiği gibi, bazı şirketler birden fazla yaklaşım üzerinden giderek projeye has, en verimli çalışma sistemine ulaşmayı tercih edebilir.

Agile çalışma yöntemleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak ve yöntemleri projelerinize nasıl entegre edebileceğinizi öğrenmek için Laba’nın Agile İş Analizi eğitimine göz atabilirsiniz!

Önerilen gönderi:

image-63e4d7722c25a912548983.png

İş Analisti Olarak Agile Projelere Başlarken Öncelikle Hangi Soruları Sormalıyız?

Okuyun

Agile İş Yönetimi ve Analizinin Faydaları

Hızına yetişemediğimiz gelişmelerin gerçekleştiği günümüz teknoloji çağında, yeniliğe ayak uyduramayan şirketlerin iflasına şahit oluyoruz. Bu bağlamda, şirketlerin, girişimlerin ve bireylerin çağa yetişebilmesi için “çevik” yaklaşımları benimsemesi hayati önem taşıyor.

Agile yaklaşımı benimseyerek projenizin birçok alanında en yüksek verimi alabilirsiniz:

Risk Yönetimi: Tüm agile yöntemlerinin temelinde görevleri parçalara ayırma ve düzenli değerlendirme bulunduğundan hata payınızı minimuma indirebilirsiniz. Sürekli geri bildirim anlayışı ile hataların erken tespitini yaparak düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.

Ekip İçi İletişim: Ana prensiplerden biri olan düzenli iletişim, ekipler arasında oluşabilecek sorunların anlık olarak çözülmesini destekler. 

Motivasyon: Agile yaklaşım, tüm ekip üyelerinin projede yer almasını teşvik eder. Ekip üyelerinin sorumluluk alması ve sürece katılım sağlaması motivasyonu artırır.

Hızlı Proje Teslimi: Tamamlanması seneler sürebilecek bir proje, agile yaklaşımın sürekli teslimat ve geliştirme prensibiyle çok daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanabilir.

Müşteri Memnuniyeti: Agile yöntemlerin müşteri odaklı felsefesini benimsemek, müşteri beklentilerinin karşılanmasını sağlar. Bu sayede müşteri memnuniyeti artar ve projeniz başarıya ulaşır.

Agile dünyası, teknolojiyle doğru orantıda gelişmekte ve maksimum verime ulaşabilmek için her geçen gün yeni teknikler üretilmektedir. Bu dünyanın parçası olmak, agile yöntemlerinin detaylarına ulaşmak ve projelerinizi zirveye taşımak için Laba’nın Agile İş Analizi eğitimine göz atabilirsiniz!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz