İnsan Kaynakları ağırlıklı olarak kurumun çıkarlarını mı gözetir | Uluslararası Eğitim Platformu Laba
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

İnsan Kaynakları ağırlıklı olarak kurumun çıkarlarını mı gözetir?

İnsan Kaynakları fonksiyonu her işletme için işverenle çalışanın arasındaki dengeyi sağlayan rolde konumlandığında en iyi desteği sağlayan fonksiyon haline gelir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şirketin stratejileri ile çalışanın beklentilerini örtüştürerek hedefe odaklı hareket etmeye teşvik eden önemli bir konumdur.

article2-62d7ba6da2a95438508297-min-64475a06bda30848014588.png

Ekip Yönetimi ve Liderlik kursu, her bir çalışanın değer gördüğü ve motive edildiği güçlü ekipler oluşturmaya yönelik bir eğitimdir. İletişim becerilerinde ve koçluk yöntemlerinde ustalaşacak, çalışan performansını değerlendirmek için bir dizi görüşme aracı ve yöntemi edineceksiniz. Groupe Rocher Global İnsan Kaynakları Direktörü Beste Şirin’in eğitmenliğini üstleneceği bu kurs öncesi keyifli bir İnsan Kaynakları sohbeti gerçekleştirdik.

1. İnsan kaynakları çalışanın hakkını korumak için mi vardır, yoksa ağırlıklı olarak kurumun çıkarlarını mı gözetir?

İnsan Kaynakları fonksiyonu her işletme için işverenle çalışanın arasındaki dengeyi sağlayan rolde konumlandığında en iyi desteği sağlayan fonksiyon haline gelir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şirketin stratejileri ile çalışanın beklentilerini örtüştürerek hedefe odaklı hareket etmeye teşvik eden önemli bir konumdur.

2.Bir kurumda çalışan açığının ya da fazlalığının olduğu kararını insan kaynakları departmanı mı belirler?

İşletmenin insan kaynağı ihtiyacını belirlemeden önce, hedeflediği vizyonu ve bu vizyona yönelik stratejilerini netleştirmesi gereklidir. Ardından işletme içinde var olan kaynağın analizi yapılarak, mevcut durum ile ulaşılmak istenen durum ve elbette hedeflenen süreyi de göz önüne alarak işgücü ihtiyaç analizi yapılır. Bu analiz neticesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı sağlanabilir veya bunu sağlayamıyorsa, hedefler için belirlenen süre uzatılabilir ya da bazı hedefler öncelik sırasına göre yer değiştirebilir.

3.Ödüllendirme çalışan motivasyonu için ne kadar değerlidir? Ülkemizde uygulanan bir sistem mi?

Ödüllendirme ve teşvik uygulamaları tüm şirketler ve çalışanlar için kullanılabilen bir İK uygulamasıdır. Bu uygulamayı dizayn ederken bir taraftan da kurum kültürüne geri bildirim ve takdir bakış açısını da yerleştirmek önemlidir. İşverenler tarafından kullanılan pek çok farklı ödüllendirme uygulaması vardır. Takdir ve ödüllendirme sistemi, işletmede başarının önemini vurgulamasının yanında çalışan başarılarının takdir edilerek çalışanların yeni başarılara teşvik edilmesi için kurulmuş bir düzendir. Kurgulanırken içsel ve dışsal ödüllerin dengeli biçimde konumlandırılması hem maddi hem de manevi tatmin duygusunu artıracağı için önemlidir. Esnek yan haklar, prim sistemleri, ek ödenekler, tatil ödülleri, eğitim ödülleri, teşekkür mektupları, tebrik mesajları, plaketler gibi pek çok farklı araçla desteklenebilir.  

4. Değişim işletmeler için kaçınılmazdır, bunu hepimiz biliyoruz.
Peki İK’nın buradaki rolü nedir?

İnsan Kaynakları fonksiyonu şirketin stratejilerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenir demiştik, elbette stratejiler de zaman içinde yenilenme, güncellenme veya tamamen değişim ihtiyacı duyar. Bu ihtiyacı ekiplere aktarmak aniden değişen koşullar dahil olarak tüm sürecin şirket içerisinde daha etkin ve daha az hasarla gerçekleşmesi için İnsan Kaynakları departmanları, çalışanları değişime açıklık ve esneklik kültürü konusunda destekleme hedefinde öncü rol üstlenir. İK departmanları, yöneticileri, ekipleri ve her seviyeden çalışanı yapılacak olan değişiklikler için hazırlamalı ve devam eden süreçleri desteklemelidir. Yakın zamana baktığımızda bu değişimlerin oldukça hızlı şekilde gerçekleştiğini gördük, özellikle

— Şirket yapılanmasında değişimler 

— Teknolojik değişimlerin hızına uyum 

— Yeni çalışma modellerine uyum (Tamamen remote, hibrit ya da kendi şirket dinamiklerine göre oluşturabilecekleri çalışma modelleri) 

— Şirket değerlerinin veya kültürünün değişime uyum sağlaması

Gibi pek çok süreçte liderlik rolüne üstlendi. Bu değişimlerde çalışanların güvende hissetmesi, şeffaflık ve etkili bilgi akışı kritik önem taşımaktadır.

4.İnsan kaynakları departmanı kurumun finansal gücü ve vizyonuyla paralel olarak mı iyi işler çıkarır, yoksa iyi bir insan kaynakları yönetimi kuruma eşik mi atlatır?

Etkili bir İK işletmenin kağıt üzerindeki finansal hedeflerinin gerçeğe dönüşmesindeki önemli unsurları bir araya getirendir. Kaynak ihtiyacını sağlar, birleştirme ve hedefe yönelik hareketi başlatır ve devamlılığını güvence altına alır. Ortaya koyduğu politika ve prosedürlerle şirketin beklentilerinin net biçimde anlaşılacağı, mutlu ve adil bir çalışma ortamı sağlar. Çalışanın gelişimini destekleyerek daha geniş rol ve sorumluluklara hazırlarken, işletme için de iç kaynağını güçlendirerek büyüme fırsatını sunar. Değişen dünyada değişmeyen tek şey yeteneğe olan sonsuz ihtiyaçtır ve bu ihtiyacın giderilmesi için bugünün çalışanlarını, yarına hazırlayacak yetkinliklerle geliştirmekte yine ik’nın çalışanlar beraber sorumluluğu paylaştığı alanlardan biridir.

5.İşletmede bir kurum kültürünün olması insanlar için önemli bir kriter mi?

Her işletmenin kendine ait bir kültürü vardır. Kültür hem çalışanlar arasındaki ilişkiyi hem de iş yapış şekillerini önemli ölçüde etkiler. Bir işletmenin tüm çalışanlarının ve elbette üst düzey yönetiminin tutumları, değerleri, davranışları ve hedefleri o işletmenin kültürünü oluşturur. İnsanların birbirleriyle etkileşim kurma şeklini ve şirketin karar verme şeklini tanımlar. Bu nedenle İK’nın özellikle işe alım süreçlerinde, şirketin kültürü ve değerleri ile adayın değerleri arasındaki uyumu iyi biçimde gözlemlemesi kritiktir, kişinin işe başlamasının ardından yaşayacağı uyum sürecini de, şirket içerisinde uzun yıllar çalışma kararını da etkiler. Bu açıdan değerlerinin uyumu da son derece önemlidir.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz