Şirketin ana finansal tabloları: Uluslararası standartlara göre nasıl oluşturulur | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Şirketin ana finansal tabloları: Uluslararası standartlara göre nasıl oluşturulur?

Finansal tabloların oluşumunun temeli...

image2-61af2979c1dd6850386497-min-6477207a8f1a1018351384.jpg

Finansal raporlara yöneticiler, işletme sahipleri, yatırımcılar ve borç verenler tarafından iş kararları vermek için ihtiyaç duyulur. Standart finansal raporlama bilanço, kâr ve zarar tablosu, sermaye değişikliği tablosu ve nakit akış tablosu içerir.

Bu dört belgeye neden ihtiyaç duyulduğunu ve bunları uluslararası standartlara göre nasıl düzenleyeceğinizi anlatacağız.

UFRS'nin temel ilkeleri

 • Tahakkuk yöntemi. Olaylar, fonların alındığı ve ödendiği zamandan bağımsız olarak meydana geldikleri dönemde yansıtılır.
 • İş devamlılığı. Bu ilke, şirketin yakın gelecekte faaliyetlerini durdurmayı planlamadığını varsayar, bu da varlıkların tasfiye maliyetlerini hesaba katmadan gösterilmesi gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca, UFRS'nin bilgilerin niteliksel özelliklerine ilişkin gereksinimleri vardır:

 • Bilgiler, yeterli ekonomik bilgiye sahip kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olmalıdır.
 • Uygunluk: Veriler, bilinçli ekonomik kararlar alınmasına yardımcı olabilir.
 • Asıl gereklilik: Bilginin olmaması veya yanlış sunulması ekonomik bir kararı etkileyebilir.
 • Güvenilirlik: Verilerde herhangi bir hata veya bozulma yoktur.
 • Tarafsızlık: Raporlamada tarafsızlık.
 • Tamlık: Bilgide boşluk yoktur.
 • Karşılaştırılabilirlik: Kullanıcılar farklı dönemlerdeki verileri karşılaştırabilmelidir.

UFRS ilkelerine göre finansal tablolar dört belgeyi içermelidir:

 • Mali durum tablosu (bilanço)
 • Kapsamlı gelir tablosu (gelir tablosu)
 • Sermaye değişikliği beyanı
 • Nakit akışı tablosu

Bilanço (finansal durum tablosu)

Bilanço, bir şirketin belirli bir tarihteki mali durumunu gösterir. Mevcut kaynaklar, öz sermaye ve borç hakkında bilgi içerir.

Bilançoyu kullanarak şunları değerlendirebilirsiniz:

 • Şirketin genel mali durumu
 • Kuruluşun finansal kaynak kaynaklarının yapısı
 • Varlıkların likiditesi
 • İş ödeme gücü

Standart bir muhasebe raporu, iki bölümden oluşan bir tablodur: Varlık ve Borç.

Bilanço varlığı, bir işletmenin faaliyetlerinde kullanılan ve fayda sağlayabilecek mülk ve borçlarıdır. Örneğin binalar, ulaşım, hesaplardaki para, müşteri borcu.

Yükümlülükler, bilanço varlığının oluşturulduğu kaynaklardır. Borç, öz sermaye ve borç sermayesinden oluşur, yani şirketin kayıtlı sermayesini, bankalardan kredileri, cari ücret borçlarını, vergi yükümlülüklerini içerir.

Düzgün hazırlanmış bir bilançoda varlıklar ve yükümlülükler her zaman eşittir.

Gelir Tablosu (P&L)

Gelir tablosu, şirketin raporlama dönemi faaliyetlerinin sonuçlarını gösterir ve ne kadar kâr veya zarar elde ettiğini gösterir. Onun yardımıyla, işletmenin kârlılığını artırmanın ve kârı artırmanın yollarını bulabilirsiniz.

Bu rapor aşağıdakileri analiz etmek için kullanılır:

 • Şirketin gelir ve giderlerinde farklı dönemlerde meydana gelen değişiklikler
 • Kâr yapıları (net, brüt, satışlardan elde edilen kâr)
 • Üretimin kârlılığı ve verimliliği, kaynak kullanımı ve ürün pazarlaması

UFRS standartlarına uygun olarak, gelir raporu şunları yansıtmalıdır:

 • Faaliyet geliri (satışlar)
 • İşletim sonuçları
 • Finansman maliyetleri
 • Gelir vergisi gideri
 • İşletmenin finansal sonuçları
 • Şirketin raporlama dönemi için nihai sonuçları (kâr veya zarar)
 • Kuruluştaki acil durumlar ve bunların iş üzerindeki etkileri hakkında bilgi

Şirket, ilgili kuruluşlarla ortak faaliyetlerden kâr veya zarar elde ediyorsa, bu da rapora kaydedilmelidir

Sermaye Değişikliği Beyanı

Sermayedeki değişikliklere ilişkin rapor, şirketin kayıtlı, yedek ve ek sermayesinin hareketine ilişkin verileri gösterir.

Bu rapor aşağıdakileri değerlendirmek için gereklidir:

 • Sermayedeki değişiklikler
 • Kâr dağıtımında işletme politikası

Farklı ülkeler farklı standartlar benimsemiştir. Ancak, kural olarak, rapor, sermayenin yapısını ve onunla birlikte yapılan işlemleri (yetkili, ek, yedek sermayede artış ve azalma, hisseli işlemler, yedeklerin oluşumu, karşılanmamış zararlar) yansıtmalıdır.

Nakit Akışı Tablosu (CF)

Nakit akışı tablosu, şirketteki fon kaynakları ve bunların raporlama dönemindeki kullanımına ilişkin verileri kaydeder.

Nakit Akışı raporu aşağıdakileri değerlendirmek için kullanılır:

 • Şirketin finansal, işletme ve yatırım faaliyetleri
 • Kısa vadeli likidite
 • Uzun vadeli kredibilite
 • İşletmenin nakit ihtiyaçları

Nakit akış tablosunda şirketin tahsilatları (girişleri) ve ödemeleri (çıkışları) kaydedilir. Temel alanlara ayrılırlar: İşletme, yatırım ve finansal faaliyetler.

UFRS standartları yeterince esnektir. Belirli bir ülkede hangi finansal raporlama kurallarının benimsendiğine bakılmaksızın rehberlik edilebilirler. Önemli olan temel ilkeleri (tahakkuk ve süreklilik) hatırlamak ve raporu kaliteli bilgilerle doldurmaktır.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz