19 Mayıs Özel: Atatürk’ün İzinde Liderlik | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

19 Mayıs Özel: Atatürk’ün İzinde Liderlik

Atatürk'ün liderlik yaklaşımını ve modern liderlik modellerini ele alan makalemizde aynı zamanda Laba Eğitim Platformu’nun liderliğe dair kurslarını da tanıtıyoruz.

cover-84-6645fe8e31045970288186.webp

Liderlik, sosyal bir olgu olarak, tüm toplumsal dinamikler gibi sürekli evrim geçirmekte ve yenilenmektedir. Liderlik üzerine yoğunlaşan sistematik çalışmalar, bu alanın gelişimini sağlamakta ve yeni teorilerin literatüre eklenmesine zemin hazırlamaktadır. Çalışmalar aynı zamanda, günümüz bilgi çağının getirdiği yeniliklere uygun liderlik modellerinin geliştirilmesi ve yeni liderlik yaklaşımlarının ortaya çıkışını tetiklemektedir. Laba Uluslararası Eğitim Platformu, eğitim alanında liderlik kavramına özel bir önem atfetmekte ve Atatürk'ün vizyonu ile modern Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Bu özel günde, misyonumuzu paylaşırken liderlik türlerine ve bu konuda sunduğumuz eğitimlere de yer veriyoruz.

Liderlik Tanımları

Liderlik, bireyin topluluk üzerindeki etkileri ile ölçülebilir bir kavramdır. Lider, toplumun birliğini ve kişiliğini şekillendiren, gözle görülür ve hissedilir değişimler yaratandır. Bu değişimlerin toplum tarafından ne kadar hızlı kabul edildiği, liderliğin etkinliğinin bir göstergesidir. Liderler, toplumun tecrübelerini değerlendirip düzenleyerek, bu bilgiden güç alır. Bu nedenle liderler, yöneticilerden farklı olarak, yenilikçi fikirlerin öncüsü ve bu fikirleri harekete geçiren kişilerdir.

Toplum yapısını belirleyen kişiler çoğunluğa ideal ve hedef gösteren, onları organize eden ve yönlendiren liderlerdir. Liderler, toplumdan farklı düşünce yapısı ve davranış biçimleri ile ayırt edilir. Liderin kişilik özellikleri onların bulunduğu sosyal çevre ve organizasyon içinde fark edilir. Sonuç olarak lider, diğerlerinden ayrılan ve etrafında birleştiren bir figür haline gelir.

Dönüşümcü Liderliğin Temel Unsurları ve Atatürk'ün Liderlik Yaklaşımı

Dönüşümcü liderlerin temel nitelikleri; birlikte bir vizyon oluşturup bu vizyonu paylaşma, duygusal olarak dayanıklı olma, kararlılık, etkin iletişim ve motivasyon yetenekleri, cesaretli davranışlar sergileme, değişime öncü olma, risk alabilme, güvenilirlik ve öz güvene sahip olma şeklinde sıralanabilir, bu değerleri gelin beraber ele alalım:

Vizyon Oluşturma ve Paylaşım

Vizyon, dönüşümcü liderliğin belirgin özelliklerinden biridir ve arzu edilen geleceğin bir tasviridir. Dönüşümcü liderler için vizyon sahibi olmak kritik öneme sahiptir. Liderler, vizyonları aracılığıyla çevreleriyle bağ kurar ve bu bağ, onların tarihi süreçleri ve meydana gelen olayları tahmin edip bu olayları yönlendirmelerine olanak tanır. Başarısızlık durumunda, krizlerin arttığı gözlenir ve bu da liderin olaylar üzerindeki kontrolünün azaldığı anlamına gelir. Bir liderin gerçek anlamda başarılı olabilmesi için taktiksel kararlardan uzaklaşıp ülkesinin (veya modern kurumlarda takipçilerinin) uzun vadeli çıkarlarını görebilmesi ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.

Kararlılık, Cesaret ve Risk Alma

Dönüşümcü liderler, yenilikçi fikirleri ve zorlu durumlar karşısında gösterdikleri kararlılık ile tanınırlar. Ortaya çıkan zorluklar karşısında kararlılık göstermeleri, takipçilerinin de zorlukları aşmalarını sağlar. Liderler, beklenmedik zamanlarda ve zorlayıcı problemlerle karşılaşabilirler; böyle durumlarda sorunları hızlıca değerlendirmeli, karar vermeli ve aldıkları kararları cesaretle uygulamalıdırlar.

Etkili İletişim ve Güdüleme

Dönüşümcü liderler, kurdukları etkili iletişim ağlarıyla insanları örgütsel hedefler doğrultusunda motive ederler. Liderlerin asıl görevi, takipçilerinin kendilerini güçlü, yeterli ve bilgili hissetmelerini sağlamak ve onları harekete geçirmektir. Üstün iletişim kabiliyeti, etkin liderlik için zorunludur. Bir lider, mesajını net ve etkili bir şekilde ifade edemezse, sahip olduğu bilgi ve fikirlerin bir değeri kalmaz.

Değişimin Öncülüğünü Yapmak

Değişim, statükoya meydan okuyarak yeni ve farklı deneyimler aramak ve yaratıcı olmak demektir. Dönüşümcü liderler, önceden benimsenmiş metotları tekrarlamazlar; bunun yerine, problemleri çözmek için özgün ve yenilikçi kaynaklar geliştirirler. Rutin durumlardan hoşlanmazlar. Gerçek dönüşüm, eski ve köhne düşüncelerin terk edilmesiyle mümkün olur. Dönüşümcü liderler, modası geçmiş ilkeleri yıkarak, mevcut paradigmalardan sapmadan dönüşümü gerçekleştirebilen kişilerdir.

Öz güven, Güç Paylaşımı, Esnek Yönetim

Dönüşümcü liderlik, tek başına bir gösteri olmayıp, diyalog ve etkileşim sürecidir. Liderin güç paylaşımı, takipçileri yönetim süreçlerine dahil etmesi, katılımcı ve esnek bir yönetim anlayışını gerektirir. Bu esneklik, modern zamanların ötesindeki yapısal sorunlara yanıt olarak ortaya çıkan bir yönetim şeklidir. Dönüşümcü liderler, takipçilerine güvenerek, güç paylaşımının örgütsel başarıya katkı sağladığını ve tam katılımın hedeflere ulaşmada önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kabul ederler. Bu liderler, mutlak karar vericilikten ziyade, demokratik davranışları benimser ve örgütsel değişim sürecinde takipçilerinin karar süreçlerine katılımını teşvik eder. Liderin her şeyi tek başına düşünüp yapamayacağı, amaçlara takipçileriyle birlikte ulaşılacağı gerçeği bu anlayışın temelini oluşturur. Atatürk'ün liderlik tarzı da, yönettiği insanlara değer vermesi, onları karar süreçlerine dahil etmesi ve ilişkilerinde gösterdiği içtenlik ve sıcaklıkla öne çıkar.

Tüm bu kavramların derinlemesine işlendiği Laba kurslarımıza davetlisiniz, gelin birlikte size uygun olabilecek kurslara göz atalım:

  1. Etkin Yöneticilik ve Liderlik
  2. CTO Eğitimi
  3. Kadınlar için Liderlik Eğitimi
  4. Teknolojide Lider Kadınlar Eğitimi
  5. Profesyonel Proje Yönetimi Eğitimi
  6. Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü

Yukarıdaki listede kendi alanınıza dair bir eğitim göremediniz mi? Merak etmeyin, her alana dair geniş kapsamlı kurslar sunuyoruz. Tüm işletme ve yönetim kurslarımıza göz atmak için tıklayın!

Önerilen gönderi:

preview-67-6613c8ac351ae320036034.png

Türkiye, Eril mi Dişil mi?

Okuyun

Atatürk'ün Liderlik Nitelikleri ve Özelliklerine Hızlı Bir Bakış

Toplumu Tanıma ve Analiz Etme: Bir liderin başarısı, yönettiği toplumu derinlemesine tanıyıp analiz edebilmesine bağlıdır. Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun zorlu dönemlerinde yetişmiş, bu süreçte yöneticilerin hatalarını ve halkın liderlere olan ihtiyacını yakından gözlemlemiştir. "Samsun'a çıktığım gün, maddi hiçbir güce sahip olmadığım halde, yalnızca büyük Türk milletinin asil ruhundan gelen manevi bir kuvvetle hareket ettim." sözleriyle halkını nasıl anladığını ve bu güvenle harekete geçtiğini vurgulamıştır.

Organizasyon Kurma ve Yönetme Kabiliyeti: Atatürk, hayatının her evresinde doğal bir lider olarak öne çıkmış, içinde bulunduğu çevreyi etkileme ve yönlendirme yeteneğiyle tanınmıştır. Liderlik yetenekleri, belirlediği hedeflere ulaşmak için etkili organizasyonlar kurmasını sağlamıştır. Atatürk, bu yeteneklerini kullanarak dönemin zorluklarına karşı koyabilmiş ve etrafındakileri harekete geçirebilmiştir.

Laba Uluslararası Eğitim Platformu olarak, lider yetiştirme konusunda duyduğumuz gururu ifade etmekten büyük mutluluk duyarız. Geleceğin liderlerini her türlü duruma hazırlamakta, zaten lider olanlara ise bu yolda destek olmakta kararlıyız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz