Marshall Rosenberg'ün Mirası: Şiddetsiz İletişim'in Gücü | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Marshall Rosenberg'ün Mirası: Şiddetsiz İletişim'in Gücü

Bu makale, iş yerinde empati ve anlayışı artırmak ve daha etkili bir çalışma ortamı yaratmak için Şiddetsiz İletişim yöntemlerinin uygulanmasını ve önemini ele alır.

cover-51-65b3b4286fa82328302743-min-65bce4b3a328b029944777.jpg

Günümüz dünyasında iletişim, sadece bilgi alışverişi değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin temelidir. Şiddetsiz İletişim, Marshall Rosenberg tarafından geliştirilen ve insan ilişkilerini derinleştirmeyi hedefleyen bir iletişim stratejisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılarken empati ve dürüstlüğü ön plana çıkararak, Mahatma Gandhi'nin Ahimsa modelinin modern yorumudur. Bu makalemizde, Şiddetsiz İletişim’in kökenleri, bileşenleri, toplumsal etkileri ve iş yerindeki uygulama yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Şiddetsiz İletişim’in Kökenleri ve Felsefesi

Şiddetsiz İletişim, insan ilişkilerini daha anlamlı ve samimi bir düzeye taşımayı amaçlayan bir iletişim stratejisidir. Psikolog ve ara bulucu Marshall Rosenberg tarafından yaratılan bu yaklaşım, bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılarken, empati ve dürüstlüğü merkeze alır. Mahatma Gandhi'nin Ahimsa modeli gibi tarihsel barışçıl yaklaşımlardan esinlenen Şiddetsiz İletişim, insanların temel ihtiyaçlarını anlamayı ve bu ihtiyaçları karşılarken, yargılayıcı ve suçlayıcı dilden uzak durmayı hedefler.

Şiddetsiz İletişim'in Dört Temel Bileşeni

Şiddetsiz İletişim, gözlemler, duygular, ihtiyaçlar ve talepler olmak üzere dört temel bileşenden oluşur. Gözlemler, nesnel olayları yargısız bir şekilde ifade etmeyi; duygular, bu gözlemlere verilen içsel tepkileri; ihtiyaçlar, bu duyguların altında yatan temel motivasyonları; talepler ise bu ihtiyaçları karşılamak için önerilen somut adımları kapsar. Bu bileşenler, eleştiri ve suçlamadan uzak, anlayış ve empatiye dayalı bir iletişim kurmamıza yardımcı olur.

İletişimde Empati ve Dürüstlüğün Önemi

Şiddetsiz İletişim, iletişimde empati ve dürüstlüğü ön plana çıkarır. Bu yaklaşımla, bireyler arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar yerini daha derin bir anlayışa ve karşılıklı saygıya bırakır. Şiddetsiz İletişim'in temelinde yatan düşünce, her insanın temel ihtiyaçlara sahip olduğu ve bu ihtiyaçların karşılanmasının, bireysel ve toplumsal refah için kritik olduğudur.

 • Şiddetsiz İletişim'in Uygulama Alanları

Şiddetsiz İletişim, aile içi iletişimden iş yerindeki etkileşimlere, eğitimden sosyal aktivizme kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Örneğin, aile içi ilişkilerde Şiddetsiz İletişim, ebeveynler ve çocuklar arasında daha anlayışlı ve destekleyici bir iletişim kurulmasına yardımcı olur. İş yerinde ise, çalışanlar arasındaki iletişimi iyileştirerek, iş birliğini ve verimliliği artırabilir.

Şiddetsiz İletişim, toplumsal düzeyde barışçıl çözümlerin ve daha sağlıklı toplulukların oluşmasına katkı sağlar. Bireylerin ve grupların sosyal davranışlarını olumlu yönde değiştirerek, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine ve toplum içindeki bağların güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle sosyal aktivizm ve uluslararası çatışma çözümlerinde, Şiddetsiz İletişim'in barışçıl ve yapıcı yaklaşımları, etkili çözümler üretmede kilit rol oynar.

 • İş Yerinde Şiddetsiz İletişimi Teşvik Etmek İçin 7 Adım
 1. Kendinizi Fark Edin ve Aktif Dinleyici Olun: 
  Öz farkındalıkla başlayarak kendinizle empatik bir bağ kurun. Duygularınızı, ihtiyaçlarınızı ve sizi tetikleyen mesele ve durumları tanıyın. Bu sizin daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Meslektaşlarınızı kesintiye uğratmadan dinleyin. Cevabınızı hazırlarken dikkatlice dinleyin. Başınızı sallamak ve göz temasını korumak gibi bedensel işaretlerle karşınızdaki kişiye onunla ilgilendiğinizi gösterin.
 2. Empati Gösterin: 
  İletişim kurduğunuz kişinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Duyduklarınızı yansıtarak gerçekten ilgilendiğinizi gösterin. Bu esnada beden dilinizin de farkında olun. Açık ve rahat bir beden dili, gerilimi hafifletmeye yardımcı olabilir.
 3. "Ben" Dilini Kullanın: 
  Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı "Ben" ifadeleri kullanarak dile getirin. Örneğin, "Ben... olduğunda rahatsız oluyorum" şeklinde ifadeler kullanın. "Sen" veya “Biz” dili kullanımlarından kaçının, bu, çalışanın herkes tarafından yargılandığını hissetmesine neden olabilir.
 4. Varsayımlardan Kaçının: 
  Açık uçlu sorular sorarak belirsiz durumları netleştirin. Başkalarının niyetlerini, başlarından geçenleri veya motivasyonlarını bildiğinizi varsaymaktan kaçının.
 5. Anda Kalın ve Odaklanın: 
  Geçmişteki sıkıntılara ya da gelecekteki endişelere değil, mevcut duruma ve konuşmaya odaklanın. Geçmiş sıkıntıları güncel sıkıntılarla birleştirerek olayları büyütmek yerine şu anda ne yapılabilir ona odaklanmaya çalışın.
 6. Saygılı Olun, Suçlama ve Eleştiriden Kaçının: 
  Saygılı bir dil kullanın ve aşağılayıcı veya saygısız dilden kaçının. Kibar ve profesyonel bir dil tercih edin. Kişiye değil, soruna veya davranışa odaklanın. Eleştiri yapmaktan ve yargılamaktan kaçının. Geri bildirimi yapıcı bir şekilde verin, spesifik davranış ve etkisine odaklanın, sorunu kişisel bir mesele haline dönüştürmeyin.
 7. Başarıları Kutlayın: 
  Şiddetsiz İletişim’i teşvik etmek için çalışanlarınızın başarılarını tanıyın ve ödüllendirin. Çalışanlarınıza minnettarlığınızı ifade edin ve onların çalışmalarını takdir ettiğinizi gösterin.

İş yerinde Şiddetsiz İletişim’i teşvik etmek sürekli bir süreçtir. Bu, organizasyonun tüm üyelerinin (üst yönetimden saha çalışanlarına kadar) açık, empatik ve saygılı diyalogu değerlendiren bir kültürü benimsemesini gerektirir.

şiddetsiz iletişim

 • Şiddetsiz İletişim’in Uygulanmasında Örnekler

Şiddetsiz İletişim sürecinin Rosenberg tarafından belirlenen dört bileşeni vardır: Gözlem, Duygu, İhtiyaç ve İstek. Bu bileşenlerin iş yerinde bir anlaşmazlık durumda nasıl uygulanabileceğini inceleyelim. Örneğin, bir çalışanın performansında düşüş olduğunda ne yapmalısınız?

 1. Gözlem 

  Durumu yargılamadan, değerlendirmeden veya yorumlamadan objektif bir şekilde gözlemleyin.

  Örnek: Bir çalışanınızın performansında son zamanlarda bir düşüş gözlemliyorsunuz.

 2. Duygu

  Durum hakkında nasıl hissettiğinizi, hem olumlu hem de olumsuz açıdan ifade edin.

  Örnek: Yönetici olarak, çalışanınızın düşük performansı karşısında hayal kırıklığına uğradığınızı ve endişelendiğinizi hissediyorsunuz.

 3. İhtiyaç

  Her bir duygunun kaynağında yatan ihtiyaçları belirleyin.

  Örnek: Hayal kırıklığınızın kaynağının, ekip olarak belirlenen hedeflere ulaşma ihtiyacından kaynaklandığını fark ediyorsunuz. Endişeniz ise, projenin zamanında tamamlanması ve kalite standartlarının korunması ihtiyacından geliyor.

 4. İstek

  İhtiyaçlarınızı karşılamak için taleplerinizi açık, somut ve olumlu bir şekilde ifade edin. Taleplerin zorlayıcı olmaması önemlidir, çünkü karşı tarafı savunmaya geçirebilir.

  Örnek: Çalışanınıza, performansındaki düşüşü fark ettiğinizi ve bu durumun sizde yarattığı hayal kırıklığını ve endişeyi dile getirebilirsiniz. Performansındaki düşüşün nedenlerini anlamak istediğinizi belirtin ve onunla durumu iyileştirmek için bir plan yapmak istediğinizi ifade edin. Son olarak, projenin başarısı için onun katkısının önemini vurgulayarak, performansını artırma konusunda iş birliği yapma arzunuzu belirtin.

  Bu örnek, Şiddetsiz İletişim’in iş yerinde nasıl uygulanabileceğini ve çalışanlar arasında daha açık, anlayışlı ve yapıcı bir iletişim ortamı yaratmayı nasıl destekleyebileceğini göstermektedir.

Sonuç: Şiddetsiz İletişim'in Geleceği ve Potansiyeli

Şiddetsiz İletişim, bireyler ve toplumlar için dönüştürücü bir potansiyele sahiptir. Bu yaklaşım, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde ifade etmelerini sağlayarak, sağlıklı ve destekleyici ilişkilerin gelişmesine olanak tanır. Şiddetsiz İletişim'in geleceği, bireylerin ve toplulukların bu iletişim stratejisini benimsemesi ve uygulamasıyla daha da şekillenecektir. Bu yaklaşım, bireylerin kendi iç dünyalarıyla barışık olmalarını ve başkalarıyla daha anlamlı bağlar kurmalarını mümkün kılar. Empatik, anlayışlı ve destekleyici bir toplum yapısının inşasında Şiddetsiz İletişim, önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Profesyonel gelişiminizi desteklemek ve günümüzün dinamik iletişim trendlerini yakından takip etmek istiyorsanız, Laba İnsan Kaynakları ve İşletme ve Yönetim kurslarımıza kesinlikle göz atmalısınız!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Konuya göre kurslar:
«Etkin Yöneticilik ve Liderlik»
İşletme ve Yönetim
Eğitmen Beril Atakul
31 Temmuz 2 Eylül
Beril Atakul