Kurs Gümrük ve Dış Ticaret Yönetimi | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

Gümrük ve Dış Ticaret Yönetimi

Uzak diyarlara uzanan ticaret yollarının gizemini keşfetmek, ufkunuzu global pazarlara açmak ve işinizi uluslararası bir serüvene dönüştürmek istiyorsanız, Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimi tam da size göre!

Gümrük ve dış ticaret labirentinin gizemlerini çözerek, ihracat ve ithalatın her adımında emin adımlarla ilerleyin. Dijitalleşmenin ve e-ticaretin sunduğu fırsatlardan yararlanarak karlılığınızı artırın, zamandan tasarruf edin ve rekabette öne geçin. Hayallerinizin sınırlarını aşmaya ve global bir ticaret uzmanı olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye hazır mısınız?

Hemen kayıt olun, dünyanın kapılarını aralayın!
İş dünyasında öğrendiğiniz dış ticaret mevzuatları ve politikalarına uygun olarak şirketin dış ticaret operasyonlarını optimize edebileceksiniz.
Incoterms kapsamında ihracatçı ve ithalatçının sorumluluklarını belirleyebilecek, Incoterms’ü uluslararası ticaret işlemlerinde kullanabileceksiniz.
EXF ve FCA gibi farklı teslim şekillerini değerlendirerek işletmenizin hedefine en uygun olanı seçebileceksiniz.
Uluslararası pazarlara giriş için çeşitli pazarlama stratejileri şekillendirebilecek, pazarda ürün ve hizmet satışı gerçekleştireceksiniz.
İthalat ve ihracat işlemlerinde gerekli gümrük belgelerini derleyebilecek, beyannameleri doldurabilecek ve gümrük idaresine sunabileceksiniz.
Peşin ve mal mukabili ödeme gibi uluslararası ticarette sık kullanılan ödeme yöntemlerini işletmenizin ihtiyaçlarına göre optimize edebileceksiniz.
Eğitmen:
Erman Karabacak
Logistics Manager, Schindler Group
Schindler Türkeli Asansör'de İthalat & İhracat Müdürü olarak görev yaptı.
Burada tüm ithalat ve ihracat operasyonlarını yönetti, malzeme talep planlamasını optimize etti.
Vaillant Group'ta İthalat ve İhracat Operasyonları Şefi olarak çalışırken thalat ve ihracat süreçlerini yönetti, akreditif kontrolü yaptı ve ihaleleri yönetti.
Federal Mogul'da İthalat Operasyonları Uzmanı olarak çalışırken Onaylı Kişi Statü Sertifikası Elde Etme Projesini başarıyla yönetti.
İstanbul Üniversitesi'nde Tedarik Zinciri Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı.
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001 dahil çeşitli sertifika projelerinde yer almıştır.
Gümrük operasyonlarında, maliyet azaltma ve devlet teşviklerinde uzmanlığı vardır.
Takımları yönetme, etkili iş akışları oluşturma ve stratejik planlamayı denetleme konusunda kanıtlanmış liderlik becerisine sahiptir.
Gümrük ve Dış Ticaret alanında uzmanlaşarak sektörde söz sahibi olacaksınız!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
Gümrük kanunu ve ilgili yönetmeliklere hakim olarak gümrük cezaları, denetimleri ve ihtilafları üzerinde değerlendirme yapabileceksiniz. Aynı zamanda gümrük vergisi ödemeniz ve lisans almanız gereken işlemleri de belirleyebileceksiniz.
İthalat ve İhracat Süreçleri
İthalat ve ihracat süreçlerini planlayabilecek, taşıma ve lojistik seçeneklerini değerlendireceksiniz. Ödeme yöntemlerini ve risklerini anlayarak; akreditif, vesaik mukabili gibi ödeme yöntemlerini kullanabileceksiniz.
Uluslararası Ticaret
Uluslararası ticaret anlaşmalarını analiz ederek işletmeniz için fırsatları ve riskleri belirleyebileceksiniz. Dış ticarette kullanılan önemli belgeleri derleyebilecek ve ilgili süreçleri yönetebileceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
8 Mayıs 2024
KURSUN SÜRESİ:
7 Hafta
14 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersler ve ödevler veriri
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde gümrük ve dış ticaret süreçlerine hakim olacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Dış Ticaret ve Gümrük Yönetimi: Uluslararası Ticaretin Esasları, Politikalar ve Uygulamaları
 • - Dış ticaret ve uluslararası ticaret terimleri
 • - Türkiye'deki dış ticaret politikalarına genel bakış
 • - Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarına giriş
 • - Dış ticaret süreçleri ve aşamaları
 • - Uluslararası ticaret politikaları, stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması süreçleri
 • - İthalat ve İhracat Gümrük prosedürleri ve işlemlerine giriş
 • - Uluslararası ticaret kurumları ve anlaşmalar
  • - Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
  • - Dünya Gümrük Örgütü (WCO)
  • - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
  • - Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve gümrük birlikleri
 • - Türkiye'de dış ticaretin yönetiminde yer alan kurum ve kuruluşların pratik rolleri, işleyişleri ve örnekler
2. Ders
Dünya ve Türkiye’de Dış Ticaret: Hukuki Süreçler, Mevzuatlar ve Prosedürler
 • - Dış ticaret mevzuatı
 • - Uluslararası ticaret hukuku çerçevesi
 • - Dış ticaret sözleşmeleri ve sözleşme hukuku
 • - Dış ticaret kambiyo mevzuatı
 • - Türkiye-AB gümrük birliğinin etkileri
 • - Türkiye’nin güncel dış ticaret politikası
 • - Dış ticarette operasyonunda kullanılan belgeler
  • - Gümrük beyannamesi
  • - Ticari belgeler
  • - Resmi belgeler
  • - Taşıma belgeleri
  • - Sigorta belgeleri
  • - Teşvik belgeleri
 • - Dış ticarette hukuki uyuşmazlıklar ve çözümü
  • - Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tahkim kuralları
3. Ders
Dış Ticarette Uluslararası Pazarlar
 • - Uluslararası pazar ve pazar yerlerinin genel özellikleri
 • - Uluslararası pazar araştırması ve hedef pazar belirleme
 • - Hedef pazar seçim süreci
 • - Uluslararası pazarlama stratejilerini şekillendiren makro ve mikro faktörler
 • - Uluslararası pazara giriş stratejileri
 • - Uluslararası pazarlara yönelik stratejik planlama
 • - Uluslararası pazarlarda dijital ortamları kullanarak ürün ve hizmet satışlarını gerçekleştirmek
 • - Uluslararası pazarda başarılı olmuş şirket örnekleri ve incelenmesi
 • - İthalat ve ihracat sınırlamaları
 • - Gümrük tarifeleri ve ticaret bariyerleri
 • - Uluslararası anlaşmaların bu süreçlerdeki etkileri
4. Ders
Dış Ticaret İthalat Süreci ve Gümrük Uygulamaları
 • - Dış ticarette ithalatın esasları ve süreç dinamikleri
 • - İthalat rejimi ve özellikleri
 • - İthalat çeşitleri ve iş akışları
 • - İthalat mevzuatı
 • - Gümrük işlem süreçleri ve anahtar kavramlar
 • - Gümrük mevzuatının işleyişi ve uygulanması
 • - Gümrük kanunu, ulusal ve uluslararası gümrük yönetmelikleri
 • - Gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları
 • - Gümrük belgelerinin hazırlanması ve ithalat süreçlerinde kullanımı
 • - Gümrük kanununda eşya
  • - Eşyanın gümrüğe beyanı ve sunulması
  • - Eşyaya gümrükçe işlem ve kullanım belirlenmesi
  • - Eşyanın geçici depolanması, menşei, kıymeti
  • - Eşyanın ağırlığı ve kapları
  • - Eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolü
  • - Geri gelen eşyanın vergilerden muafiyeti
 • - İthalat sürecinde karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler
 • - Gümrük uygulamalarının işletme stratejilerine etkisi
 • - Gümrük işlemlerinin pratik boyutu: Örnek uygulamalar
5. Ders
Dış Ticaret İthalat Süreci ve Uygulamaları
 • - Gümrük işlemleri ve vergilendirme pratiği
  • - Gümrük tarife cetveli ve tarife hesaplama uygulamaları
  • - Gümrük vergilerinin hesaplanması ve ödeme süreçleri
 • - Gümrük rejimleri ve uygulamalı ithalat süreçleri
  • - Serbest Dolaşıma Giriş
  • - Transit rejimi ve transit belgelerinin düzenlenmesi
  • - Gümrük antrepo rejimi ve antrepo işlemleri örnekleri
  • - Dahilde işleme ve geçici ithalat uygulamaları
  • - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
  • - Hariçte işleme rejimi
  • - İhracat rejimi
  • - Senaryolar ve uygulama örnekleri
 • - Gümrük beyannamesi hazırlama pratiği
 • - Gümrük idaresinden bilgi alma, verilmesi ve gizlilik
6. Ders
Dış Ticaret İthalat Süreci ve Uygulamaları
 • - Gümrük işlemlerinde basitleştirilmiş uygulamalar
  • - Onaylanmış kişi statüsü
  • - Yetkilendirilmiş kişi statüsü
 • - Bu statülerin avantajları, başvuru süreçleri ve pratikte uygulanması
 • - Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler
 • - Gümrük ve kaçakçılık suçları, mücadele mevzuatı
 • - İthalatta maliyetler
 • - Uluslararası ticarette adil rekabetin sağlanması, damping ve sübvansiyon karşıtı önlemler
 • - İthal edilen ürünlerin standartlara uygunluğu, güvenliği ve denetimi
 • - İthalatta kota, tarife kontenjanı ve ithal lisansı
 • - İthalatta taşıma ve lojistik
 • - İthalat maliyetlerini etkileyen faktörler ve bunların yönetimi
 • - İthalatta vergilendirme
 • - İthalat örnek uygulamalar
7. Ders
Dış Ticaret İhracat Süreci ve Uygulamaları
 • - İhracat kavramı ve süreci
 • - İhracat rejimi: Uygulamalar ve ihracat izinleri
 • - İhracat çeşitleri
 • - İhracatta iş akışları
 • - İhracat planlaması
 • - İhracat belgeleri ve prosedürler: Örnekler ve kullanım senaryoları
 • - İhracat mevzuatı
 • - İhracat fiyatlandırması ve ödeme yönteminin seçilmesi
 • - İhracatın finansmanı ve devlet destek programları
 • - İhracat teşvikleri ve krediler
 • - İhracatta riskler ve yönetimi: Gerçek hayat durumları ve risk analizleri
 • - İhracat uygulamaları ve örnek senaryolar: İşletme odaklı çalışmalar ve analizler
8. Ders
Dış Ticaret İhracat Süreci ve Uygulamaları (Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Uygulamaları)
 • - Dahilde işleme rejiminin tanımı
 • - Amaçları, kullanım gerekçeleri ve avantajları
 • - Rejimin yasal dayanağı ve uygulama süreçleri
 • - Önemli tanımlar
 • - Dahilde işleme rejimine tabi olmayacak eşya
 • - Serbest bölgelere ihracat
 • - Dahilde işleme müracaatı ve işlemler
 • - Süreler
 • - Aracı ihracatçı ile ihracat ve temsilci ithalatçı ile ithalat
 • - İkincil işlem görmüş ürün
 • - Ayniyat tespiti
 • - Süreçlerin izlenmesi ve uyumun sağlanması
 • - Rejim taahhüdünün kapatılması
 • - Hariçte işleme rejimi
 • - Vergilendirme politikaları ve cezalar
 • - Yaygın hataların incelenmesi ve çözümler
9. Ders
Teslim Şekilleri
 • - Incoterms (International Commercial Terms - Uluslararası Ticari Terimler) kuralları ve önemi
 • - Incoterms 2020 ve getirdiği değişiklikler
 • - Teslim şekillerinin işleyişi
  • - İş yerinde Teslim (Ex Works (EXW))
  • - Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (Free Carrier (FCA))
  • - Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid To (CPT))
  • - Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage and Insured Paid To (CIP))
  • - Terminalde Teslim (Delivered At Terminal (DAT))
  • - Belirlenen Yerde Teslim (Delivered At Place (DAP))
  • - Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim(Delivered Duty Paid (DDP))
  • - Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim (Free Alongside Ship ( FAS))
  • - Gemide Masrafsız Teslim (Free On Board (FOB))
  • - Masraflar ve Navlun Teslim (Cost and Freight (CFR))
  • - Masraflar, Sigorta ve Navlun Teslim (Cost, Insurance And Freight (CIF))
 • - Teslim şekilleri: Uygulamalı analizler ve örnek senaryolar
 • - Teslim şekillerinin ödeme koşulları üzerindeki etkileri
 • - Teslim şekillerinin işletmeler üzerindeki etkileri ve stratejik kararlar
10. Ders
Dış Ticaret ve Lojistik
 • - Dış ticarette nakliye ve lojistik süreçleri
 • - Deniz, hava, kara ve demir yolu taşımacılığı
 • - Uluslararası taşıma (kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu) sözleşmeleri
 • - Lojistik depo & antrepo sözleşmeleri
 • - Tedarik zinciri yönetimi: Pratik senaryolar ve lojistik ağların optimizasyonu
 • - Taşıma ağları ve iletişim sistemleri
 • - Lojistik işlemlerde iş akışı: Gerçek dünya senaryoları ve işletme süreçleri
 • - Lojistikte verimlilik artırma ve maliyet optimizasyonu örnekleri
 • - Dış ticarette lojistik ve nakliye bakımından karşılaşılan riskler
 • - Taşıma sigortası ve risk yönetimi stratejileri
11. Ders
Dış Ticaret Ödeme Şekilleri: Seçimi, Özellikleri, Riskler ve Kritik Noktalar
 • - Ödeme süreçlerinin genel işleyişi ve akışı
 • - Dış ticarette ödeme şekilleri
  • - Peşin ödeme
  • - Mal mukabili ödeme
  • - Vesaik mukabili ödeme
  • - Kabul kredili ödeme
  • - Akreditifli ödeme
  • - Banka ödeme yükümlülüğü
 • - Akreditif çeşitleri
 • - Akreditif yöntemi ve UCP 600
 • - Akreditifte yaygın görülen sorunlar ve çözüme yönelik stratejiler
 • - Uygun ödeme yöntemi seçiminde kritik noktalar
 • - Dış ticaret ödemelerinde risk yönetimi
 • - Ödeme süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri
 • - Ödeme süreçleri örnek uygulamalar
12. Ders
Dış Ticaretin Finansmanı
 • - Dış Ticaretin finansmanı ve uygulamalar
 • - Dış ticaret finansman yöntemleri nelerdir?
 • - Dış ticaretin finansmanı için gerekli olan evraklar nelerdir?
 • - Dış ticaretin finansmanı için gerekli olan koşullar nelerdir?
 • - Dış ticaret finansmanı için kaynaklar: Kuruluşlar ve destek programları örnekleri
13. Ders
Teknolojinin Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamalarındaki Etkileri
 • - Teknolojinin dış ticaret üzerindeki etkileri ve uygulamalar
 • - E-ticaretin yükselişi ve küresel ticaret dinamiklerine etkisi
 • - Dijitalleşmenin ihracat ve ithalat süreçlerine katkıları
 • - İhracatta ve ithalatta yeni teknolojiler
 • - Dijital ticaret platformları ve özellikleri
 • - Dijital platformların kullanımı ve örnekler
 • - Gümrük süreçlerinde dijitalleşme, online ticaretin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar
 • - Gümrük işlemlerinde elektronik uygulamalar
14. Ders
#Atölye 01: Akreditif ile İlgili Uygulama
 • - Akreditif konusunda vaka üzerinden uygulama yapılması.
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum