Çevrimiçi Kurs IT Recruiter — Kariyerinizi ilerletmenize ve BT işe alım becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacağız | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Online Eğitim

IT Recruiter

Kariyerinizi ileriye taşımaya ve BT işe alımındaki becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız?

BT sektöründe etkili iş analizi yapma, doğru adayları bulma ve teknik becerileri değerlendirme konularında derinlemesine bilgi edineceğiniz, stratejik yaklaşımları ve yenilikçi teknolojileri öğreneceğiniz bir eğitim sizleri bekliyor.
BT projelerinde veya işe alım süreçlerinde terminolojiyi doğru bir şekilde kullanabileceksiniz.
İş gereksinimlerini analiz ederek doğru pozisyon profillerini oluşturabileceksiniz.
Aradığınız pozisyona uygun olarak teknik beceri değerlendirme süreçleri oluşturabileceksiniz.
BT işe alım sürecinde kullanılan mülakat tekniklerini öğreneceksiniz, mülakat sonuçlarını analiz ederek doğru adayı seçebileceksiniz.
Sadece işverenin değil, adayların da ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir işe alım süreci yaratabileceksiniz.
Yeni teknolojik araçları ve yöntemleri kullanarak işe alım süreçlerinizi iyileştirebileceksiniz.
Eğitmen:
Nurettin Afşar
Senior Recruiter, EPAM Systems
Dijital ve fiziksel ürün geliştirme ile dijital platform mühendisliği hizmetlerinde sektöre liderlik eden, önde gelen küresel dijital dönüşüm hizmetleri sağlayıcısı EPAM Systems'de çalışmaktadır.
10 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında, özellikle BT sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışmıştır. Ağırlıklı olarak işe alım, yetenek çekme, yetenekleri tutundurma ve işveren markası çalışmalarına odaklanmıştır.
BT, inşaat ve konuk ağırlama sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı işe alım projelerinde yer almıştır.
Yüksek lisansını İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tamamlamıştır.
Tez çalışmasını Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yapmıştır.
Halen EPAM Systems'de aktif olarak yurt dışı projelerde görev yapmak üzere BT uzmanlarının işe alımını gerçekleştirmektedir.
Bu kursa kimler katılabilir?

Kurs boyunca verilen ödevlerle genel olarak bir pozisyon için iş analizi, işe alım süreci tasarımı, iş ilanı oluşturma, psikoteknik testler ve karar aşamasında adayların değerlendirilmesi ile baştan sona işe alım sürecini uygulamalı olarak tamamlamış olacaksınız.

 • İnsan kaynaklarının temel fonksiyonlarını keşfedin.
 • BT dünyasının dilini öğrenin ve işe alımda kullanılan etkili yöntemleri keşfedin.
 • Teknoloji ve insan kaynakları arasındaki köprüyü kurmanın yollarını öğrenin.
 • Doğru İK personelini uygun pozisyonlara yönlendirme becerisi kazanın ve bu alanda aranan bir uzman olma yolunda ilerleyin.
 
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Mülakatlar ve Teknik Değerlendirme
BT işe alım süreçlerinde sektöre ve pozisyona uygun mülakatlar düzenleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Adayların teknik yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirerek uygulama senaryolarıyla test edebileceksiniz.
Stratejiler ve Kaynaklar
BT işe alımının temel hedeflerini ve stratejilerini öğrenerek işe alım süreçlerinde hedefler belirleyebilecek ve bu hedeflere uygun stratejiler geliştirebileceksiniz. Stratejilerinizin performansını takip ederek gerekli düzeltici önlemleri alabileceksiniz.
Teknoloji ve Analitik Yaklaşımlar
Yeni teknolojik araçları ve yöntemleri kullanarak işe alım süreçlerinizi iyileştirebileceksiniz. Yapay zeka ve otomasyonun işe alım süreçlerindeki aday deneyimine etkisini ve insan faktörüyle nasıl entegre edilebileceğini öğreneceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
13 Şubat 2024
KURSUN SÜRESİ:
10 Ders
5 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Dersleri pekiştirmeniz için uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde işe alım sürecinin her aşamasında uygulamalı deneyim kazanacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Bilgi Teknolojilerinde İK’nin Yeri
 • - İnsan kaynakları yönetimi ve fonksiyonları
 • - İK’de işe alım, seçme ve yerleştirme, yetenek yönetimi fonksiyonu
 • - BT pazar yapısı, çalışan/işveren dinamikleri
 • - İşe alım uzmanı sorumlulukları
 • - BT şirketlerinde organizasyon yapısı, departmanlar/işler/roller/pozisyonlar
 • - BT yetkinlikler iş unvanları ve uzmanlık seviyeleri: Junior-Mid-Senior-Lead
 • - BT terminolojisi, kavramlar, teknolojiler ve iş alanları
 • - BT işe alım sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözümleri
2. Ders
İş Analizi, İK Planlaması, Açık Pozisyonların Belirlenmesi ve Profil Oluşturma
 • - İK planlaması, iş gücü talebi ve arzının belirlenmesi
 • - İş gücü talebini etkileyen faktörler
 • - İş yükü ve iş gücü analizleri
 • - İş tanımı ve iş gerekleri
 • - Aday havuzları, aday arama kaynakları ve araçları
 • - Pozisyon profili ve yetkinliklerin belirlenmesi
 • - BT iş tanımının oluşturulması ve görevlerin tanımlanması
 • - İş analizi ve pozisyon profili belirlemenin önemi ve etkileri
3. Ders
BT İşe Alım Stratejileri ve Kaynaklar
 • - BT işe alımının hedefleri ve stratejileri
 • - İK fonksiyonları ve işe alım arasındaki ilişki
 • - BT işe alım stratejilerinin belirlenmesi
 • - İşe alım kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kullanımı
 • - İşe alımın içeriden veya dışarıdan yapılması kararları
 • - İşe alım stratejilerinin uygulanması ve yönetimi
 • - BT işe alımında verimlilik, zaman yönetimi ve hedeflerin takibi
 • - İşe alımda metrikler (İşe alım performans kriterleri)
4. Ders
BT İşe Alım Süreci Yönetimi
 • - BT işe alım sürecinin aşamaları
 • - İşveren markası bağlamında işe alım süreci
 • - Doğru kanalların seçimi ve hedef kitleye ulaşma stratejisi
 • - BT işe alım ilanlarının hazırlanması
 • - İş başvuru süreci ve başvuruların değerlendirilmesi (Seçim)
 • - Mülakat çeşitleri ve mülakat yöntemi seçimi (Yetkinlik bazlı mülakat)
 • - Mülakat soruları, değerlendirme, ağırlıklandırma ve raporlama
 • - Referans kontrolü ve arka plan araştırması
5. Ders
BT Aday Takip Sistemi, Yetenek Değerlendirme Merkezi
 • - Aday takip sistemi, aday veri tabanı, aday havuzları
 • - BT yetenek ve yetkinlik testlerinin seçimi ve kullanımı
 • - Teknik beceri testleri ve uygulama örnekleri
 • - Kişilik ve davranış testlerinin rolü ve uygulanması
 • - BT ön değerlendirme ve yetenek değerlendirme merkezi uygulamaları
6. Ders
BT Mülakatları ve Teknik Değerlendirme
 • - BT mülakatlarının planlanması ve yapılması
 • - Teknik mülakatlar ve uygulama senaryoları
 • - BT yetkinliklerinin ve deneyiminin değerlendirilmesi
 • - Mülakat sürecinde uygulama hataları ve sakınma yolları
 • - Roleplay çalışması: Mülakat
7. Ders
Değerlendirme ve Karar Süreci
 • - Mülakat sonuçlarının analizi ve karar verme süreci
 • - Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve ağırlıklandırılması
 • - Karar verme ve değerlendirme
 • - Sonuçların işveren ihtiyaçlarıyla uyumu
 • - Teklif ve sözleşme süreci, ücret ve yan haklar
 • - İşe alım kararlarının izlenmesi ve geri bildirim
 • - Onboarding ve deneme süreci geri bildirimleri
8. Ders
İşe Alıma İnsan Odaklı Bakış
 • - BT işe alımında çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemi
 • - Kapsayıcı işe alım stratejilerinin geliştirilmesi
 • - Çeşitlilik eşitliği yasalarının uygulanması
 • - Aday çeşitliliğinin sağlanması ve teşvik edilmesi
 • - Ön yargı ve stereotiplerin azaltılması
 • - Kapsayıcı dil ve iletişim stratejileri
 • - İşe alım sürecinde kapsayıcılığın izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • - İşe alımında etik ve yasal süreçler
 • - İşe alımda sürdürülebilirlik
 • - İşe alımda kariyer gelişimi
9. Ders
İş Alımına Teknoloji Desteği
 • - Yapay zeka araçlarının BT işe alımda kullanımı
 • - Otomasyonun araçları, rolleri ve etkileri
 • - Veri analitiği ve tahmin modellerinin işe alıma katkısı
 • - Online sınavlar ve uzaktan işe alım süreçleri
10. Ders
Küresel Olarak Bilgi Teknolojilerinde İnsan Kaynağı Yönetimi
 • - Dünya genelinde BT sektöründe mevcut trendler ve yenilikler
 • - BT iş süreçlerindeki küresel farklılıklar ve benzerlikler
 • - Küresel BT iş pazarının dinamikleri ve etkileri
 • - Kültürel farklılıkların BT işe alım sürecine etkisi
 • - Uluslararası işe alım stratejileri ve uygulamaları
 • - BT işe alımında uzaktan iş birliği ve küresel ekipler
 • - Uzaktan iş birliği araçları ve platformları
 • - İnsan kaynaklarının geleceği
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum