Kurs Satış Yönetimi — Satış süreçlerinin incelikleri | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

Satış Yönetimi

‘’Satış Yönetimi’’ ile kariyerinizi yeni bir seviyeye taşıyın!

Müşteri değer analizi ve sınıflandırma yöntemleriyle satışta uzmanlaşın, özelleştirilmiş prim sistemleri tasarlayarak müşteri sadakatini ve performansınızı artırın. Çok kanallı stratejiler ve ortak iş planları ile pazara güçlü bir giriş yapın.

6 haftanın sonunda:
Upsell, cross-sell ve bundle stratejileriyle mailing stratejileri geliştireceksiniz.
Yatırımlarınızı optimize etmek için ROI yönetimi ve stratejileri uygulayacaksınız.
P&L tabloları ile karlılık stratejilerinizi şekillendireceksiniz.
CRM datası kullanarak müşteri ilişkilerinizi etkili şekilde yöneteceksiniz.
Sıcak ve soğuk satış yöntemlerini kullanarak müşteri etkileşiminde ustalaşacaksınız.
SMART hedeflendirme ve ekip SCOR kartı kullanarak satış hedeflerinizi belirleyeceksiniz.
Eğitmen:
Pınar Canlı
Baymak-BDR Thermea Group Satış ve Pazarlama Direktörü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
Kariyerine Unilever’de saha yöneticisi olarak başlamış ve 12 yıl boyunca çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır.
Barry Callebaut Group'ta Satış Direktörü olarak gıda üreticilerinin iş geliştirmelerinden sorumlu olmuş, Ar-Ge ve fabrika ekipleriyle proje yönetimi yapmıştır.
Nestle’de Satış Direktörü olarak 1.500 kişilik ekibi yönetmiş, toplam geliri artırma ve pazar segmentasyonu gibi yapısal değişimleri yönetmiştir.
2022 yılından itibaren Baymak-BDR Thermea Group'ta Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmakta, şirketin ticari operasyonlarını yönetmektedir.
FMCG ve B2B sektörlerinde büyük ekipler yönetme, müşteri pazarlaması, kategori yönetimi gibi alanlarda deneyim kazanmıştır.
Baymak'ta yeni satış stratejisi ile sürdürülebilir büyüme sağlamış ve müşteri memnuniyetini artırmıştır.
Nestle’de satış performansı, kapsam ve segmentasyon analizi yaparak yeni pazara açılma hedeflerinin tasarlanmasına katkı sağlamıştır.
Unilever’de C&C kanal stratejisini geliştirmiş ve küresel çapta ilk Perfect C&C Lansmanı’nı gerçekleştirmiştir.
Unilever Türkiye'de Müşteri Geliştirme ekibinden seçilerek yöneticilik pozisyonlarına yükselen ilk kadınlardan biri olmuştur.
Unilever Türkiye’nin çeşitlilik ve dahiliyetçilik etki alanının genişletmek için kurduğu ‘’Birlikte Güçlüyüz’’ platformunun kurulmasına liderlik etmiştir.
Kurs boyunca satış süreçlerinin inceliklerini öğrenecek, bir satış liderinde olması gereken özellikleri kendinize kazandıracaksınız.
3 ayın sonunda proje yönetimi konusunda çok daha iyi ve profesyonel bir kariyeriniz olacak!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Omnichannel Satış Yönetimi
Çeşitli satış kanallarını nasıl entegre edeceğinizi ve etkili bir bayi/distribütör ağı kurmanın yollarını öğreneceksiniz.
Müşteri Değer Analizi ve Sınıflandırma
Müşteri ihtiyaçlarını anlama, doğru segmentlere ayırma ve değerlerini maksimize etme stratejilerini öğreneceksiniz.
Etkili Müzakere ve Satış Stratejileri
Win-win müzakereleri yapma, etkili satış sunumları oluşturma ve satış hedeflerine ulaşma teknikleri geliştireceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
22 Nisan 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyalini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. uygulama temelli ödevler sayesinde bütçenizi nasıl yönetip kontrol edeceğinizi daha iyi anlayacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni kurs sırasında ortaya çıkan soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitimle ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
Şirketin Kalp Damarı: Satış
 • - Satışın esasları
 • - Müşteri tanımı: Müşteri ve alışverişçi kavramları
 • - Satış kanalları: Omnichannel yönetimi
 • - Satışta pazara gidiş modeli belirleme
 • - Satış KPI ölçümü: Penetrasyon, fatura kesilen müşteri sayısı, sell-in, sell out
 • - Satış profesyonelinde olması gereken beceriler
2. Ders
Etkin Müşteri Yönetimi
 • - Satışta güven inşası
 • - Müşterinin beklentilerini ve hedeflerini anlamak
  • - Pain point belirleme ve çözüm odaklı satış
 • - Müşteri değer analizi
 • - Müşteri sınıflandırma stratejileri
 • - Müşteriler için eşit ve adil prim sistemi
 • - Etkin fiyatlandırma
3. Ders
Zaferin Anahtarı: Satışta Müzakere Sanatı
 • - Müzakere sürecinin içyüzü
 • - Başarılı müzakere süreçleri ve yönetim stratejileri
  • - Müzakere teknikleri
 • - Soru sorma ve dinleme sanatı
 • - Kazan-Kazan (Win-Win) yaratma stratejileri
 • - Satış arenasında ikna kabiliyetleri
 • - Güvenin inşası: Başarılı müzakere için temel taş
 • - Sorumluluk alma / müzakereyi bitirme becerileri
  • - Çatışma yönetimi
4. Ders
Müzakere Becerileri Üzerine Role Playing Çalışması
 • - Verilen müzakere case’i üzerinde müzakere role play’leri ve ekip olarak Ders 3’te öğrendiklerimizin pratik uygulaması ile pekiştirilmesi
5. Ders
Çok Kanallı Satış Yönetimi
 • - Pazara gidiş modelleri
 • - Kanal yapılanması
 • - Geleneksel kanal yönetimi
  • - Bayi / distribütör kanalı ve bölge yönetimi
  • - Sıcak ve soğuk satışta etkili yöntemler
  • - Script oluşturmanın püf noktaları
 • - Satışta key account yönetimi
 • - D-Commerce yönetimi
 • - B2B yönetimi
 • - Çoklu kanal yönetiminde 6P optimizasyonu
  • - Upsell, cross sell ve bundle stratejileri
  • - Mailing stratejileri
6. Ders
Satış Noktasında Mükemmellik: Hedefler, Araçlar ve Stratejiler
 • - Alışverişçi ve alışveriş misyonu, karar ağacı
  • - Kişiselleştirilmiş satış stratejileri
  • - CRM datası kullanımı
  • - Sales funnel (Satış hunisi)
 • - Satış noktası segmentasyonu
 • - Doğru ürün, doğru yerde: Kategori yönetimi
 • - Mükemmel satış noktası KPI’larının belirlenmesi
 • - Satış noktası mükemmelliği ölçümlenmesi
7. Ders
Ortak İş Planlama: Satış Planı Oluşturmanın Püf Noktaları
 • - Stratejik iş birliğinde anahtar rol: Ortak iş planlama süreci
 • - Ortak iş planlama süreci adımları
  • - Müşteri ile ortak iş sonuçlarının analizi
  • - İş birliği için fırsat ve risklerin belirlenmesi
  • - Müşteri ve şirket önceliklerinin belirlenmesi
  • - Ortak amaçların ve bu amaçlara ulaşacak stratejik planların oluşturulması
  • - Ortak hedeflerde anlaşılması
 • - Diamond model ile sorumluluk paylaşımı ve departmanlar arası iletişimin güçlenmesi
 • - Satışta performans ölçümü ve değerlendirmenin stratejik rolü
8. Ders
Ticari Satış Sunumu Oluşturma
 • - Ders 7 ödev sunumlarının incelenmesi
 • - Ticari sunum sanatı: Nedir ve neden ihtiyaç duyarız?
 • - Adım adım ticari satış sunumu
  • - Etkili sunum teknikleri
 • - Grup çalışması ve konu üzerinde tartışarak öğrenme
9. Ders
Ticari Satış Sunumu Pratiği
 • - Yeni lansmanı yapılacak ürün için gruplar halinde ticari satış sunumu hazırlığı ve grup sunumları
10. Ders
Finansal Farkındalıkla Satışa Yön Verme
 • - Satış ve operasyon planlama süreci
  • - Stok yönetimi ve talep tahmini
 • - Satış tahmininin finansal tahmine dönüştürülmesi
 • - Satışta karlılığı artırma stratejileri
 • - Grup olarak bir satış P&L’i oluşturma
  • - Finansal raporlama ve bütçe planlama
 • - ROI yönetimi püf noktaları
11. Ders
Lider Gözüyle Satış Ekibi Yönetimi
 • - Merkez satış ekibinin kurulması ve idaresi
  • - İşe alma stratejileri ve süreçleri
 • - Adım adım saha satış ekibi oluşturma
 • - SMART hedeflendirme
 • - Satış hedefleri
 • - Satış ekibinde performans yönetimi
  • - Ekip SCOR kartı
  • - Satışta inclusion ve diversity
 • - Geri bildirim verme stratejileri
 • - Kişisel gelişim planı oluşturma
 • - Koçluk & Mentörlük & Buddy sistemi
12. Ders
Uzun Dönemde Başarı İçin Kişisel Kariyer Stratejileri
 • - Satış rolleri ve uzun dönem kariyer planlaması
 • - Kendi kişisel planlarınızı oluşturma çalışması
 • - Network oluşturmanın püf noktaları
 • - Kişisel marka oluşturma
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum