FIDIC ile İleri Seviye İnşaat Sözleşmesi Yönetimi | Laba İşletme Okulu
Online Eğitim

FIDIC ile İleri Seviye İnşaat Sözleşmesi Yönetimi

İnşaat sektöründe başarılı bir kariyer hedefliyorsanız, FIDIC Sözleşmeleri İnşaat Yönetiminde İleri Seviye Eğitimi size önemli bir rekabet avantajı sunuyor. Bu eğitim, inşaat projelerinin yönetimi ve sözleşmelerin etkin yönetimi konularında derinlemesine bir anlayış kazanmanızı sağlayacak.

Eğitim boyunca, uluslararası standartlarda kabul gören FIDIC sözleşmelerini en ince ayrıntısına kadar öğrenecek ve bu sözleşmelerin yönetiminde uzmanlaşacaksınız. Sektördeki en güncel yaklaşımlar, sözleşme riskleri ve hak talepleri yönetimi gibi kritik konuları ele alarak, projelerinizi daha etkin ve başarılı bir şekilde yönlendirebileceksiniz.

Katılımcılarımız, eğitimin sonunda inşaat projelerinin her aşamasını daha iyi yönetme yeteneği kazanacak, uluslararası projelerde sözleşme süreçlerini daha etkin bir şekilde denetleyebilecek ve riskleri minimize edebilecekler. Bu eğitimle, kariyerinizde yeni bir döneme adım atarak sektörde öne çıkabilirsiniz.
İnşaat projelerinin yönetimi ve sözleşmelerin etkili bir şekilde yönetimi konusunda temel prensipleri ve yöntemleri öğreneceksiniz.
FIDIC standart sözleşmeleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek uluslararası inşaat projelerinde daha bilinçli bir şekilde yer alabileceksiniz.
Hak talepleri (claim) yönetimi stratejilerini anlayarak, projelerdeki ihtilafların çözümü ve risklerin azaltılması konusunda yetenek kazanacaksınız.
Maliyet ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirerek projeleri bütçe ve zaman çerçevesinde daha etkili bir şekilde yönlendirebileceksiniz.
Uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve prosedürlerini öğrenerek projelerdeki anlaşmazlıkları daha etkili bir şekilde çözebileceksiniz.
İnşaat sektöründeki en güncel sözleşme yönetimi yaklaşımlarını ve iyi uygulamaları öğrenerek sektördeki rekabetçi avantajınızı artırabileceksiniz.
Eğitmen:
Şefik Elbeyli
Contract & Claims Manager at ABB
Laba, bu kurs için PMI tarafından 18 iletişim saati ve PDU (Profesyonel Gelişim Birimleri) verme konusunda onay almıştır.
On yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe yerli ve yabancı büyük inşaat firmalarında Sözleşme ve Hak Talebi Yönetimi alanında görevlerde bulunmuştur.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli projelerde görev alarak birçok farklı sözleşme yapısı üzerinde çalışmıştır.
İnşaat mühendisliği altyapısı ve sözleşme yönetimi konusundaki derin bilgisi sayesinde, projelerin farklı aşamalarında sözleşmeye bağlı riskleri değerlendirmekte ve potansiyel sorunları tespit etmek konusunda uzmandır.
Sözleşme koşullarını analiz etme, ticari riskleri değerlendirme, sözleşme taraflarıyla müzakere etme, çeşitli sözleşme dokümanları ve talep dosyaları oluşturma gibi süreçlerde aktif olarak görev almaktadır.
Uluslararası ekiplerle işbirliği yaparak global projelerde sözleşme süreçlerini başarıyla yönetmiştir.
Bugüne kadar çeşitli tipteki sözleşmeler, protokoller ve benzeri belgeleri üreterek, karşı tarafla yürütülen müzakerelerde şirketin lehine sonuçlar elde etmiştir.
Proje süreçlerinde şirketlerin birçok hak talebi (claim) dosyasını hazırlamış, sunmuş ve bu talepleri savunarak anlaşmalar sağlamıştır.
Şirket içi eğitimler düzenleyerek proje ekiplerinin sözleşme yönetimi konusundaki farkındalığını artırmış ve iş süreçlerinin verimini yükseltmiştir.
Bu eğitimle, kariyerinizde yeni bir döneme adım atarak sektörde öne çıkabilirsiniz!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
FIDIC Sözleşmelerinin Temel İlkeleri ve Yapısı
FIDIC standart sözleşmelerini inceleyerek temel yapılarını, hükümlerini ve uygulamalarını anlayacaksınız.
Sözleşme Yönetiminin Temel Adımları
Projelerin başlangıcından sonuna kadar olan süreçleri ve sözleşme yönetiminin temel adımlarını analiz edeceksiniz.
Hak Talepleri (Claim) Yönetimi
Projelerde sıkça karşılaşılan hak taleplerini yönetme stratejilerini öğrenerek projelerinizdeki potansiyel riskleri azaltabileceksiniz.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
21 Mayıs 2024
KURSUN SÜRESİ:
12 Online Ders
6 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler hakkında geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmaları geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde BT İş Analistliği konusunda bir uzman olacaksınız!
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
İnşaat Projelerinde Sözleşme Yönetimi
 • - Sözleşme Yönetiminin Aşamaları ve Temel Prensipleri
 • - İnşaat Sözleşmelerinin Temel Unsurları
 • - Proje Teslim Yöntemleri ve Sözleşme Tipleri
 • - Sözleşme Dokümanları ve Özel Şartların Oluşturulması
 • - FIDIC ve Diğer Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri
 • - FIDIC Sözleşme Tipleri ve Kullanım Alanları
2. Ders
FIDIC Kırmızı Kitap Sözleşmesi ve Yönetimi
 • - Temel Prensipler ve Özellikler: Kırmızı Kitap Sözleşmesinin Ana Hatları
 • - Kırmızı Kitap Sözleşmesi Maddeleri ve Açıklamaları
 • - Kırmızı Kitap Alanlarına Yönelik Özel Gereklilikler ve Uygulamaları, Dünyadan Örnekler
 • - Kritik Sözleşme Maddelerinin Kırmızı Kitap İçindeki Rolü ve Analizi
 • - 2017 Edisyonu ile Kırmızı Kitap Sözleşmesindeki Değişiklikler
3. Ders
FIDIC Sarı Kitap Sözleşmesi ve Yönetimi
 • - Sarı Kitap Sözleşmesinin Esasları
 • - Sarı Kitap Sözleşmesi Maddeleri ve Kapsamlı Açıklamaları
 • - Sarı Kitap'ın Özel Gereklilikleri ve Uygulama Alanları, Dünyadan Örnekler
 • - Önemli Sözleşme Maddelerinin ve Süreçlerin Sarı Kitaptaki Kullanımlarının İncelenmesi
 • - Güncellemeler ve Yenilikler: Sarı Kitap'ın 2017 Edisyonundaki Değişiklikler
4. Ders
FIDIC Gümüş Kitap Sözleşmesi ve Yönetimi
 • - Gümüş Kitap Sözleşmesinin Temel Özellikleri
 • - Gümüş Kitap Sözleşmesi Maddeleri ve Açıklamaları
 • - Sektörel Odak ve İhtiyaçlar: Gümüş Kitap'ın Uygulama Alanları ve Özel Gereklilikleri, Dünyadan Örnekler
 • - Önemli Sözleşme Maddelerinin ve Süreçlerin Gümüş Kitaptaki Kullanımlarının İncelenmesi
 • - Gümüş Kitap'ın 2017 Edisyonundaki Değişiklikler
5. Ders
Diğer FIDIC Kitaplarına Genel Bakış ve Sözleşmelerde Kapsam Yönetimi
 • - Yeşil Kitap, Turuncu Kitap ve Diğer FIDIC Kitaplarının Özellikleri, Uygulama Alanları ve Kullanım Senaryoları
 • - Kapsamın Tanımlanması ve İdaresi: Sözleşmelerde Odak Noktası
 • - Tarafların Rol ve Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesi
 • - Şartnamelerin Önemli Ayrıntılarına Yönelik Stratejiler
6. Ders
Sözleşmelerde Maliyet ve Nakit Akışı Stratejileri ile Proje Finansmanının Entegrasyonu
 • - Maliyet ve Nakit Akışının Sözleşme Başarısındaki Önemi ve Uygulama Adımları
 • - Ödeme Koşullarının ve Yöntemlerinin Sözleşmelerdeki Düzenlemeleri
 • - Hesap Özetleri: Ödeme Raporlamaları, Faturalandırma Süreçleri ve Onay Mekanizmaları
 • - Maliyet Değişikliklerinin Sözleşmelerdeki Esnek Düzenlemeleri ve Uygulama Yaklaşımları
 • - Sözleşmelerde Proje Finansmanı: Stratejik Düzenlemeler ve Uygulamalar
7. Ders
Sözleşmelerde Zaman Yönetimi, İş Programı ve Süresel Kontrol
 • - Sözleşmelerdeki Önemli Tarihler, Süre ve Süreçlerin Analizi
 • - Verimli İş Programları: Düzenlemek, Yürütmek ve İzlemek
 • - Gecikmelerin Tanımlanması ve İhtilafların Yönetimi
 • - Sözleşme İşlemlerinde İş Değişikliği Yönetimi: Prosedürler ve Değerlendirme Stratejileri
8. Ders
İş Değişiklikleri ve Hak Taleplerinin Yönetimi
 • - Sözleşme İşlemlerinde İş Değişikliği Yönetimi: Prosedürler ve Değerlendirme Stratejileri
 • - Hak Talepleri ve Uyuşmazlıkların Kökenleri: Ana Nedenler ve Analizi
 • - Hak Talebi Süreçlerinin İleri Düzey Yönetimi: Talep Oluşturma, Sunum ve Değerlendirme
9. Ders
Risk Yönetimi ve Güvenceler: Sigortalar, Banka Teminatları ve Sorumluluk Kontrolü
 • - Risk Yönetimi Stratejileri: Risklerin Azaltılması ve Transferi
 • - İnşaat Projelerinde Sigortaların Yeri, Sigorta Türleri ve Kapsamları
 • - İnşaat Projelerinde Sigortaların Yönetimi
 • - Projelerde Kullanılan Banka Teminat Mektup Türleri, İçerikleri ve Hükümleri
 • - Toplam Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Sorumlulukları Düzenleyen Hükümler
10. Ders
İnşaat Projesinde Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici İşbirliği
 • - Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici İlişkileri
 • - Alt Yüklenici Seçimi ve Alt Yüklenici Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • - İşbirliğinden İş Tamamlanmasına: Alt Yüklenici Sözleşmelerinin Yönetimi ve İzlenmesi
 • - Alt Yüklenici Sözleşmelerinin Yönetiminde Temel Prensipler
11. Ders
Sözleşme Uygulamalarında İhlaller, Mücbir Sebepler, Askıya Alma ve Fesih
 • - Sözleşme Hükümlerinin İhlalleri ve Sonuçları
 • - Mücbir Sebep Kavramı ve Etkileri
 • - İşin Askıya Alınmasının Nedenleri ve Yol Açtığı Durumlar
 • - Sözleşmenin Feshi ve Fesih Hükümleri
12. Ders
Uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Yönetimi
 • - Sözleşmede Geçerli Olacak Kanunla ilgili Düzenlemeler
 • - Uyuşmazlıkların Temelleri ve Önleyici Yaklaşımlar
 • - Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Prosedürleri
 • - Arabuluculuk, Tahkim ve Mahkeme Süreçleri
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum