Tebrikler, Ayın Elemanı seçildiniz! Ya da belki bir yöneticisiniz ve bu onuru bir çalışanınıza bahşettiniz. Ancak bu başarının ardındaki gerçek maliyeti hiç düşündünüz mü? | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Ayın Elemanı Programları: Gerçek Bir Teşvik mi Yoksa Sadece Bir Gösteri mi?

Tebrikler, Ayın Elemanı seçildiniz! Ya da belki bir yöneticisiniz ve bu onuru bir çalışanınıza bahşettiniz. Ancak bu başarının ardındaki gerçek maliyeti hiç düşündünüz mü? Bu ödülün kazanılması veya verilmesi, gerçekte kurumunuz ve takımınız için ne anlama geliyor?

cover-44-65955c04bbae5542118247-min-659c0c1b595c0927100110.jpg

Motivasyon, iş dünyasında uzun yıllar boyunca merkezi bir rol oynamıştır. İnsan kaynaklarından başlayarak, çeşitli sektörlerdeki firmalar, çalışanların motivasyonunu artırmak, geliştirmek ve sürdürmek için çeşitli teknikler uygulamışlardır. Özellikle 2000'lerin başlarında, hem perakende mağazalarında hem de büyük kurumsal firmalarda sıkça rastladığımız "Ayın Elemanı" uygulaması bu tekniklerden biriydi. Ancak, zamanla bu uygulamanın popülaritesi azaldı. Acaba bu uygulamanın çalışan motivasyonu üzerinde gerçekten bir etkisi var mıydı, yoksa sadece bir geçici moda mıydı? Bu soruların cevaplarını araştırmak ve çalışan motivasyonunu etkileyen faktörleri daha derinlemesine incelemek oldukça önemli. Bu makalede, "Ayın Elemanı" programlarının iş dünyasındaki yeri ve etkisini detaylı bir şekilde bilimsel ve psikoloji bazlı kaynakların ışığında ele alacağız.

Ayın Elemanı Programlarının Yükselişi ve Düşüşü

Başlangıçta, özellikle 2000 ile 2009 arasında, Ayın Elemanı programları yaygın olarak desteklenmiştir. Bu programlar, hak eden çalışanları tanımak, sembolik ödüllerle moral artırmak ve diğerlerinin takip edeceği olumlu örnekler oluşturmak için birçok yönetim kitabında ve makalelerde sıkça önerilmiştir.

Popüler olmalarına rağmen, Ayın Elemanı programları eleştirilerle de karşılaşmıştır. Bilimsel eleştirilere göre, bu teşvikler genellikle sonuç odaklı olup, davranışları göz ardı ediyor. Yani bu yaklaşım, etik veya yasa dışı davranışları teşvik edebilir. Sonuç elde etmek adına her türlü yola başvurulabilir. Ayrıca Ayın Elemanı ödülleri için seçilen yollar sıklıkla çalışanları kazanmak için gerekli davranışlar konusunda kararsız bırakır ve bu da kafa karışıklığına ve potansiyel şirket içi manipülasyonlara yol açar.

Rekabetin Üretkenlik Karşıtı Etkileri ve Çalışanlar Üzerindeki Psikolojik Etki

"Ayın Elemanı" programları genellikle psikolog B.F. Skinner ve onun davranışçılık teorisiyle ilişkilendirilir. Skinner, çalışmalarında, bir ödül veya takdirin istenen bir davranışı güçlendirdiğini öne sürmüştür. Çalışanlara uzun yıllar hizmet veya olağanüstü performans için ödül verilmesinin, arzu edilen davranışı artırmanın bir yolu olduğu düşünülmüştür.

Ancak sosyal bilimciler, sosyal karşılaştırmanın ve bu karşılaştırmanın davranışları nasıl motive ettiğinin giderek daha fazla farkına varmaktadır. Sosyal karşılaştırma, hem kişisel hem de profesyonel ortamlarda gerçekleşir ve iş yerinde verimliliği artırmak için kullanılabilir. Yapılan çalışmalar, yanlış bir uygulamanın şirket ve örnek olarak gösterilen çalışan için felaket sonuçlar doğurabileceğini de bulmuştur.

Tipik olarak tek bir ödül için rekabeti içeren Ayın Elemanı programları, sağlıksız iş yeri dinamiklerine yol açabilir. Bu, çalışanların kendi kazanma şanslarını artırmak için meslektaşlarının liyakatlerini azaltan eylemlerde bulundukları sabotajı içerebilir. Böyle bir rekabet, iş gücünün genel performansı ve etik değerlerine zarar verebilir.

Ayın Elemanı programlarının yapısı, çalışanların çoğunluğunu istemeden “kaybeden” olarak etiketleyebilir, bu da demotive edici ve küçük düşürücü olabilir. Birkaç üst düzey performans gösterenin “başarılı” performansının gölgesinde birçok çalışanın performansında azalmaya yol açabilir.

Ayın Elemanı programları daha başka nedenlerle etkisiz olabilir:

 1. Ödülün geçici doğası, ödül sonrası çalışanları demotive edebilir.
 2. Ödülün algılanan değeri düşük olabilir.
 3. Belirsiz performans kriterleri, ödülün nasıl kazanılacağını belirsiz kılabilir.
 4. Kazananın her şeyi alması” yaklaşımı herkes için motive edici bir yöntem olmayabilir, çünkü bazıları tüm meslektaşlarını geçebileceklerine inanmayabilir.

İnsan Deneyiminde Sosyal Karşılaştırma

Sosyal karşılaştırma, insan davranışının tanınmış bir yönü olarak 1950'lerden beri kabul edilmekte. 1954 yılında Leon Festinger, grup iletişimi ve uzlaşmayı incelediği çalışmasında bu konsepti tanıttı. Bireylerin, küçük gruplarda, kendi görüşlerini ve yeteneklerini değerlendirmek için, kendilerini benzer diğer bireylerle karşılaştırdıklarını öne sürdü.

Sosyal karşılaştırmanın motivasyonu, bireyin kendini geliştirme veya kendini değerlendirme arzusuna bağlıdır; her ikisi de bir kişinin öz değer duygusuna katkıda bulunur. Bu, bireylerin kendilerini oluşturdukları grup bağlamında tanıma ve anlama arzusundan kaynaklanır.

Çalışmalar, Ayın Elemanı uygulamalarının tetikleyeceği karşılaştırma biçimleri ve kıskançlığın üretkenliği teşvik edebileceğini, ancak aynı zamanda azalmış üretkenliğe ve rol model olarak görülen çalışana karşı sabotaj veya saldırılara yol açabilecek olumsuz duyguları tetikleyebileceğini bulmuştur. Özetle, sosyal karşılaştırma, insan etkileşiminin doğal bir parçası olmasına rağmen, bireyler ve gruplar üzerinde, özellikle iş yeri bağlamında, değişken etkilere sahip olabilir. Sağlıklı ve üretken bir organizasyonel kültürü teşvik etmek için bu dinamikleri anlamak hayati öneme sahiptir. 

Çalışan Teşviklerini Yeniden Düşünmek

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, Ayın Elemanı programlarının kullanımını ve yapısını yeniden değerlendirmek önemlidir. Şeffaf, davranış temelli kriterlere dayanan ve tüm çalışanları kapsayıcı bir tanıma odaklanan alternatif motivasyon stratejileri daha etkili olabilir. İş yerindeki rekabeti sağlıklı ve yapıcı bir şekilde teşvik eden, çalışanların bireysel katkılarını ve takım içindeki iş birliklerini ödüllendiren yaklaşımlar geliştirilmelidir. Ayrıca, ödül sistemlerinin sadece birkaç kişiyi değil, tüm çalışanları motive edecek şekilde tasarlanması, kurumun genel performansını ve çalışan memnuniyetini artırabilir. Bu yeniden düşünülen teşvik sistemleri, sadece bireysel başarıları değil, aynı zamanda takım çalışmasını ve iş yerindeki pozitif davranışları da vurgulamalıdır. Sonuç olarak, çalışan motivasyonunu artırmak ve sürdürmek için, Ayın Elemanı gibi geleneksel programların ötesine geçerek daha kapsamlı ve etkili stratejilerin uygulanması gerekmektedir.

Çalışan Motivasyonunu Artırma: Parasal Olmayan Teşvikler ve İlkeler

İş yerinde motivasyon her zaman finansal yatırım gerektirmez. Çalışan performansını olumlu yönde etkileyebilecek maliyeti düşük çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bunlar şunları içerir:

 • Sıkı Performans Geri Bildirimi: Çalışanlara düzenli olarak işlerinin geri bildirimlerinin verilmesi.
 • Çalışan Gelişim Fırsatları: Becerilerini ve kariyerlerini geliştirmek için eğitim ve büyüme fırsatları sunmak.
 • İş Programı Özerkliği: Çalışanlara iş programları veya görevler konusunda söz hakkı tanıma.
 • Çalışan Sorumluluğu: Daha yüksek hesap verebilirlikle gelen rollerin tanıtılması ve çalışanlara otonomluk sağlanması.
 • Yönetimsel Esneklik: Açık iletişimi teşvik etme ve katı hiyerarşik yapıları azaltma.
 • Performansa Dayalı Değerlendirme: Çalışanları kıdem veya rütbe yerine gerçek iş performanslarına göre değerlendirme.

Önerilen gönderi:

preview-40-6569cc89321bd969577021.jpg

Geleceği Şekillendiren Dinamikler: Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü

Okuyun

Motivasyon İlkeleri

Motivasyonun etkili olması ve hem çalışanlar hem de işverenler için olumlu sonuçlar doğurması için bazı ilkeleri takip etmek gerekir:

 • Çabaya Orantılılık: Ödül, harcanan çabaya uygun olmalı, daha büyük çabalar için daha büyük ödüller verilmelidir.
 • Ödüllerin Çeşitliliği: Ödüller, gerçek çabaya göre değişken olmalı ve çalışanın pozisyonuna veya rütbesine bağlı olmamalıdır.
 • Pozitif Motivasyon: Pozitif başarılar (parasal veya parasal olmayan) takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir.
 • Hemen Ödüllendirme: Ödüller, nitelikli olaydan hemen sonra verilmeli, böylece istenen davranışlar pekiştirilmelidir. Aynı zamanda bu yöntemle Ayın Elemanı konsepti de geri plana atılmalıdır.
 • Basitlik ve Şeffaflık: Motivasyonel ve ödüllendirme ilkeleri basit, açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 • Organizasyonel Hedeflerle Uyum: Motivasyon sistemi, organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu olmalı ve bu hedeflere ulaşmayı teşvik eden etik davranışları desteklemelidir.

Bu ilkeler ve parasal olmayan teşvikler bir arada, çalışanların katılımını, memnuniyetini ve üretkenliğini teşvik eden bir ortam yaratır. Bu da organizasyona bütün olarak fayda sağlar. Eğer bu konular sizi heyecanlandırıyorsa ve yöneticilik yeteneklerinizi daha da geliştirmek istiyorsanız, size özel hazırladığımız üç kursa göz atabilirsiniz: "Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü", "Etkin Yöneticilik ve Liderlik" ve "İş Hayatında Kadınlar için Liderlik Eğitimi". Bu kurslar, iş yerinde motivasyon ve liderlik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak değerli bilgiler ve uygulamalar sunacak. Tüm kurslarımıza göz atmak için hemen tıklayın!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz