Geleceği Şekillendiren Dinamikler: Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Geleceği Şekillendiren Dinamikler: Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü

Organizasyonel gelişim ve kurum kültürünün iş performansına etkilerini irdeleyen, işveren markası ile kurum kültürü arasındaki ilişkiyi ele alan ve insan kaynakları yönetimine odaklanan bu makale, kurumlar için kritik olan bu konuların detaylı bir analizini sunmaktadır.

cover-38-6569cc8931b76080578366-min-657714a723135025185491.jpg

Organizasyonel gelişim, her kurumun önem verdiği ve sürekli olarak üzerinde çalıştığı bir konudur. Bu süreçte, kurum kültürü, bir organizasyonun kimliğini, değerlerini ve davranışlarını belirleyen temel bir unsur olarak öne çıkar. Kurum kültürü, çalışanların bir arada tutulmasını sağlayan, onlara rehberlik eden ve iş hayatı deneyimlerini biçimlendiren bir yapı olarak işlev görür. Bu bağlamda, kültürün önemi ve iş performansı üzerindeki etkisi, organizasyonların başarısında kritik bir rol oynar. Bu makalede, organizasyonel gelişim ve kurum kültürünün iş performansına etkileri, çalışanların bağlılığı ve verimliliği üzerindeki rolü üzerine odaklanıp size bilimsel gerçekleri sunduk. Ayrıca, işveren markası ile kurum kültürü arasındaki ilişkiyi inceledik ve bu ilişkinin çalışanların şirkete bağlılığı ve tutumları üzerindeki etkileri ele aldık. 

Size Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü konusunda derinlemesine bir eğitim hazırladığımızı söylesek ne derdiniz? Eğitimin tanıtımına geçmeden önce, gelin birlikte organizasyonel gelişim ve kurum kültürü dünyasını inceleyelim. Çünkü bu alanda sunacağımız veriler oldukça önemli ve etkileyici olacak!

Tanımlar: Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü 

Kurumsal kültür, bir organizasyonu bir arada tutan "normatif birleştici" olarak tanımlanır. Burada kültürün, bir organizasyonu tanımlayan ve diğerlerinden ayıran özelliklerin kümesi olduğu öne sürülmektedir. Diğer bilimsel tanımlar kültürü, başarıya yol açtığına inanılan ve dolayısıyla yeni üyelere öğretilen değerler ve davranışlar olarak tanımlar.

Kurum kültürü, grup tarafından öğrenilen, dış uyum sağlayıp iç bütünleşme sorunlarını çözen, oldukça işe yarayan ve dolayısıyla yeni üyelere problemlere ilişkin doğru algılama, düşünme ve hissetme şekli olarak aktarılan temel kavramların bir deseni olarak tanımlanabilir. Gruplar zamanla evrimleştikçe, bireyleri etkin ve yetkin bir bütün haline getirme ve dış çevreye uyum sağlama gibi iki temel zorlukla karşılaşırlar. Gruplar zamanla bu sorunlara çözüm bulduğunda, “kültür” olarak adlandırdığımız paylaşılan varsayımlar ve inançlar kümesini yaratırlar.

Peki kurum kültürünün faydaları nelerdir?

Organizasyonel kültürün ekonomik performans ve organizasyonun başarısıyla ilişkilendirildiği görülmüştür. Örneğin, sürekli gelişime adanmış organizasyonlar, vizyon sahibi liderler ve temel değerlere odaklanan organizasyonlar uzun vadede daha fazla finansal başarı göstermiştir

Organizasyonel kültür, şirketin başarısını artıran üç önemli işlevi yerine getirir

  • Kontrol sistemi, 
  • Sosyal birleştiricilik,
  • Anlam oluşturma. 

Bu işlevler sayesinde kültür, çalışan kararlarını ve davranışlarını etkileyen derinden gömülü bir sosyal kontrol biçimi olarak işlev görür. Ayrıca, çalışanlar kültürü içselleştirerek, organizasyonun bir parçası olduklarını hisseder ve bu durum onların sosyal kimlik ihtiyacını karşılar. Son olarak, kültür, çalışanlara şirkette neler olup bittiğini anlama ve diğer çalışanlarla etkileşim kurma konusunda yardımcı olur. Organizasyonel kültür, iş hayatımızın arka planını oluşturur ve organizasyondaki her şeyi renklendirir. Ayrıca, davranışları kontrol etmek için güçlü bir mekanizma sağlar ve iş hayatı dünyasına anlam yükler.

Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü

Kurumsal şirket kültürünün çalışan performansına etkisi

Kurumsal kültür, bireyleri bir araya getirip onları organizasyon deneyiminin bir parçası olmasını sağlayan bağlayıcı bir unsur olarak işlev görür. Güçlü bir kurum kültürü, çalışanların şirketin temel değerlerini ve inançlarını ne kadar geniş ve derin bir şekilde benimsediklerini ifade eder. Temel olarak, kurum kültürü, anlam oluşturma sürecini yönlendirir ve çalışanların organizasyondaki olayların "ne olduğunu" ve "neden olduğunu" anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, kurumsal kültür, beklenen davranışları anlamayı kolaylaştırır ve organizasyonun kültürünü benimseyen ve destekleyen meslektaşlarla iş birliği yapmayı sağlar. Kültür, iş yerinin her yönünü etkiler ve organizasyonun her alanına güçlü bir arka plan oluşturarak her şeyi etkisi altına alır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi davranışları düzenlemede güçlü bir araç sağlar, çevremize nasıl değer atadığımızı ve olayları nasıl yorumladığımızı etkiler.

Bilimsel makalelere göre, kurumsal bir kültür organizasyonel verimliliği olumlu yönde etkiler. Gelin kurumsal kültürün performans üzerine olan tüm kanıtlanmış etkilerini beraber inceleyelim:

  • Kurumsal kültürün çalışan iş performansı üzerindeki etkisi, organizasyonel gelişimin kritik bir yönünü oluşturur. Bir organizasyonun değerlerine, normlarına ve uygulamalarına uyum sağlama, çalışanların bağlılığı ve etkinliği için kritik öneme sahiptir.
  • İş performansı, bireyin görevleri etkili bir şekilde yerine getirme yeteneğine dayanır. Sürekli iyileşmeyi destekleyen bir kurumsal kültür geliştirmek, çalışanların iş yaklaşımlarını geliştirmek ve kalite farkındalığı oluşturmak önemlidir.
  • Çalışanlar, organizasyonel sistemi anlayarak kendi uyumlarını belirleyebilirler. Dolayısıyla, her organizasyon, çalışan performansını derinden etkileyen bir öğrenme ortamı sunar.
  • Farklı kültürler arasında başarılı bir şekilde iş yapabilmek için, organizasyon kültürü, üyelerinin düşünceleri, eylemleri ve yorumları aracılığıyla ifade bulur.
  • Kurumsal kültür, stratejik yönetim, organizasyonel davranış ve endüstriyel organizasyon gibi birçok alanda yoğun bir şekilde etki göstermiştir.

Önerilen gönderi:

preview-9-64f5cfd0e0146970279470.png

Etkili İşe Alım Stratejileri Nasıl Oluşturulur?

Okuyun

İşveren markası ve kültür ilişkisi

İşveren markasının, organizasyon içinde ve dışında firmanın kendisini farklı ve çekici kılan özellikleri net bir şekilde tanımlamasına yönelik çabaları temsil ettiği görülüyor. Son yıllarda işveren markası organizasyonlarda oldukça popülerlik kazanmış durumda.

İşveren markası kavramı, şirketlerin çalışanları çekme ve elde tutma konusundaki çabalarında etkili olabilecek güncel bir yaklaşım olarak gösteriliyor. İşveren markası stratejisi, şirket markasına daha fazla değer katarken organizasyonu güvenilir ve çekici bir kuruluş olarak konumlandırıyor. Geçmiş çalışmalar, işveren markasının şirketlerin işleyiş şeklini değiştirme potansiyeline sahip, yeni ve heyecan verici bir alan olduğunu göstermiştir. Ancak, bu konularla ilgili hâlâ açıklığa kavuşturulması gereken birçok mesele bulununurken, konulara dair hakimiyet ve uygulama yöntemleri geliştirmek adına, devamlı kendini geliştirmek ve eğitime öncelik vermek ise kritik bir öneme sahip.

İşveren markasının etkileyici ve farklı iş teklifleri oluşturmak ve sürdürmek için de kullanılması olasıdır. Geleneksel bir markada işveren markasının hem kişiliği hem de konumu bulunmaktadır. İşveren markası, yaygın olarak kabul edilen ve sürekli olarak kapsamı ve etkinliği genişleyen bir uygulama haline gelmiştir.

Araştırma bulguları, işveren markasının gelişim değerinin çalışanların istifaya yönelik niyetlerini etkilediğini göstermektedir. Bu çerçeve, yönetimsel bakış açısından etkili insan kaynakları yönetimi stratejilerini geliştirmek için çok değerli içgörüler sunmaktadır. Böylelikle bu durum, organizasyon yönetimine, değerli çalışanları elde tutmaya ve organizasyonun insan sermayesini geliştirmesine yönelik stratejik planlamayı güçlendirecek araçlar sağlar.

Tüm bu bilgiler ilginizi mi çekti? Size iyi bir haberimiz var! 

Tüm bu konuların ve ayrıntılarının detaylı bir şekilde ele alınacağı Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü Online canlı eğitimimiz, İK yöneticileri, işletme sahipleri/startup kurucuları ve bölüm/departman yöneticileri için özel olarak tasarlanmıştır. İnsan Kaynakları ve Yetenek Çekme Direktörü Canan Emgen rehberliğinde sunulan kursumuz, organizasyonel gelişim ve İK alanında kilit bilgi ve becerilere odaklanır.  Kurum kültürü, işe alım stratejisi, performans yönetimi ve değişim yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmayı amaçlar. Bu kurs sonunda sürdürülebilir bir kurum kültürü yaratmanın yollarını keşfedecek ve organizasyonel performansı artırmaya yönelik stratejik adımlar atacaksınız. Kayıt olmak için hemen tıklayın!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Konuya göre kurslar:
«Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü»
İnsan Kaynakları
Eğitmen Canan Emgen
16 Nisan 21 Mayıs
Canan Emgen