Tedarik Zinciri Yönetimi: Başarıya Giden Yolda Adım Atın | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Tedarik Zinciri Yönetimi: Başarıya Giden Yolda Adım Atın

Şirketler, sürdürülebilir rekabet avantajları oluşturabilmek ve belirsizliklerle başa çıkabilmek için tedarik zinciri yönetimi konusunda uzmanlık gerektiren becerilere ihtiyaç duyabilir. Peki Tedarik Zinciri Yönetiminde olmazsa olmazlar neler? Gelin beraber inceleyelim.

cover-5-6537aa8849d31467056178-min-65411f51c5ab0477596499.jpg

Lee ve Billington'un bilimsel araştırmasındaki tanımına göre tedarik zinciri, ham madde tedariğinden başlayarak ara ürünlerin ve nihai ürünlerin müşterilere teslimine kadar uzanan süreçte işletmeler arasındaki tedarik ve dağıtım ağını ifade eder. Günümüzde tedarik zinciri yönetimi, işletmeler için hayati bir öneme sahip olan ve gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanan bir iş sistemidir. Bu sistem, işletmeler arasındaki iş birliği ve bütünleşmeyi destekleyen ve gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla değer yaratma özelliğine sahiptir. 

Artık işletmeler, sadece tek başlarına rekabetçi olmak yerine, tedarik zincirlerinin bütününe yönelik bir rekabeti gözetme mecburiyetindeler. Bu nedenle ülkemizdeki işletmelerin, rekabeti sürdürmek ve gelecek nesillere başarılı işler devretmek için tedarikçileri ve müşterileri ile iş birliği içinde çalışmaları, güven inşa etmeleri ve iş süreçlerini paylaşmaları gerekmektedir. Bu sayede, sınırların ortadan kalktığı bir tedarik zinciri yönetimi, zincirin bütün üyeleri için daha fazla yarar sağlayacaktır.

Neden Tedarik Zinciri Yönetimi?

Tedarik zinciri yönetiminin sunduğu faydalar, zincirde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve diğer paydaşlar arasında etkili iletişim, koordinasyon ve kontrol ile ortak amaçları gerçekleştirme yolunda kritik bir rol oynar. Bu yaklaşım, zincirin her aşamasında maliyetleri düşürme, verimliliği ve karlılığı artırma ve müşteri tatmini sağlama gibi hedeflere ulaşmada katkı sağlar. 

Ayrıca, tedarik zinciri içinde iş birliği ve bilgi paylaşımı sayesinde talepteki belirsizlikleri azaltarak stok yönetimini optimize eder, böylece planlamalarda kolaylık ve maliyet azalmaları sağlar. Bu yaklaşım, güven inşası ve iş birliği ile risklerin paylaşımını kolaylaştırırken yeni ürün geliştirme ve pazara sunma süreçlerini hızlandırarak rekabet avantajı sağlar.

Yıkıcı Etkileri Analiz Etme ve Stratejiler Oluşturma

Çalışmalara göre tedarik zinciri aksaklıklarından etkilenen işletmeler, olumsuz sonuçlar ve dramatik mali kayıplar bildirmişlerdir. Tedarik zinciri aksaklık riski modelleri, yıkıcı riskleri ölçme ve değerlendirme, aralarındaki karşılıklı bağımlılıkları inceleme ve ağ boyunca yayılan risklerin dinamiklerini keşfetme yollarına odaklanmaktadır. Tedarik zinciri süreçlerindeki yıkıcı etki analiz modellerinde amaç, mevcut yaklaşımları yapılandırmak, eksiklikleri ortaya koymak ve ileriye dönük modelleri sistematik olarak geliştirmektir. Bu sayede analizler, gelecekteki araştırma çabalarına rehberlik eder.

Bir tedarik zinciri risk yönetimi çerçevesinin daha fazla süreç adımı desteklenmeli ve modellerin kapsamını ve kullanışlılığını genişletmek için daha fazla risk azaltma stratejisi dahil edilmelidir.

Laba Tedarik Zinciri Yönetimi Kursumuzun da temelini oluşturan bu bölümde, işletmenizin tedarik zinciri süreçlerini derinlemesine inceleyerek, bu süreçlerde potansiyel yıkıcı etkileri tanımlayacak ve belirsizliklerle nasıl başa çıkabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu yöntemler, işletmenizin daha sağlam bir temel oluşturmasına yardımcı olacaktır. Tedarik zincirinizi optimize etmek ve daha verimli hale getirmek için özel stratejiler geliştireceksiniz. Bu stratejiler, tedarik zincirinin her aşamasında maliyetleri azaltma, verimliliği ve karlılığı artırma konularında size rehberlik edecektir. 

Evrensel SCOR Modeli Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve Uygulama

"SCOR Modelinin Tedarik Zinciri Yönetiminde Uygulanışı" başlığı altında yazar Rolf Poluha, kitabına şu sözlerle başlıyor: 

"SCOR'u kullanmak, şirket için bir yaşam tarzı haline gelmeli. SCOR en üst düzey yöneticileri bir araya getirerek genel kararlar almayı içeriyor. Üstelik hiçbir maliyet gerektirmiyor. SCOR işinizin nasıl gittiğini belirlemek için kullanabileceğiniz olası ölçütleri söyleyen bir araçtır. SCOR sihirli bir değnek değil, basit ve etkili bir yönetim aracıdır. Neden herkesin bu modeli kullanmadığını ise anlamıyorum."

Tedarik Zinciri İşlemleri Referansı (SCOR), tedarik zinciri süreçlerinin standart bir tanımını, performans ölçütlerini, en iyi uygulamaları ve etkinleştirici teknolojileri sunar. Referans modelinin temel yapısı, beş tedarik zinciri sürecini incelemektedir: Planlama, Kaynak Temini, Üretim, Teslimat ve İade. SCOR modelini kullanmak işletmelere rekabet avantajı sağlar.

Bu modeli öğrenerek, işletmenizin operasyonlarında bu evrensel yöntemi nasıl uygulayabileceğinizi kavrarsınız. SCOR, tedarik zinciri performansını değerlendirmek ve geliştirmek için güçlü bir araçtır.

Önerilen gönderi:

preview-1-64e6169a3dc7d814939532.png

Şirketinizde Başarınızı İkiye Katlayacak Etkili Problem Çözme Becerisi Nasıl Kazanılır?

Okuyun

Liderlik Anlayışlarını Yeniden Gözden Geçirme

Sürdürülebilir bir Tedarik Zinciri Yönetimi, son yıllarda hem endüstri hem de akademide giderek daha önemli hale gelmiştir. Bulgulara göre, tedarik zinciri liderliği ve yönetim mekanizmalarının bileşik etkisi, tedarik zinciri yapısını ve onu iyi kavrayabilmeyi etkiler. Özellikle liderlik anlayışının konumlandırılması, kurumlarda rekabeti kazanmak için hayati bir öneme sahiptir.

Kursumuzda, yeni normalde liderlik gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimlere nasıl uyum sağlayabileceğinizi öğrenmek için metodolojik bir yaklaşım geliştireceksiniz. Liderlik anlayışlarını yeniden gözden geçirme, işletmenizin liderlik pozisyonunu güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

Laba Tedarik Zinciri Yönetimi Kursumuzdaki dersleri incelemek ve kayıt olmak için tıklayın.

Laba’da Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Kursu eğitmenimiz ve Hayat Kimya Tedarik Zinciri Direktörü olan Bora Tanyel aynı zamanda 26 yıllık profesyonel deneyime sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans derecesine sahip olup, Harvard İşletme Okulu'ndan Kurumsal Liderlik Sertifikası almıştır. Tanyel, YH ve Pladis Global tarafından düzenlenen Yılın Yıldızları Yarışması'nda Maliyet Avantajı ve Büyümeye Katkı kategorisinde 2020 ve 2021 finalisti olmuştur.

Tedarik Zinciri Yönetimi Kursumuz, iş dünyasının karmaşıklığını ve rekabeti yönetmek için kritik öneme sahip olan bir dizi beceriyi kazanmanıza olanak tanır. Eğitmenimiz Bora Tanyel'in rehberliğinde, tedarik zinciri süreçlerinin yanı sıra liderlik, strateji ve iş birliği alanlarında uzmanlık kazanacaksınız. Bu sayede, maliyetleri düşürme, verimliliği ve karlılığı artırma ve müşteri tatmini gibi amaçlara yönelik daha iyi bir yol haritası oluşturabileceksiniz.

Kursumuz, geleneksel tedarik zinciri eğitimlerinden farklıdır. Öğrencilerimize standart bir formasyon sunmak yerine, zihinsel, metodolojik yaklaşımlar ve örnek çalışmalar ile dolu bir deneyim sunuyoruz. Katılın ve gelecekteki başarılarınızı şekillendirmek için bu fırsatı kaçırmayın!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz