Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü Hakkında | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü Hakkında

Deneyimli eğitmenimiz Canan Emgen ile Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü dünyasını keşfe çıkıyoruz.

cover-82-65fc004548f1d509551080-min-660580177367f123977604.jpg

Mavi’de İnsan Kaynakları ve Yetenek Çekme Direktörü olan Laba Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü lideri Canan Emgen ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Kursunuzun odak noktaları oldukça çeşitli ve geniş kapsamlı görünüyor. Hangi konuların işletmeler için en kritik olduğunu düşünüyorsunuz ve bu konulara odaklanmak, bir işletmenin başarısında neden bu kadar önemli?

İşletmelerin insanı odağına alarak oluşturdukları bir kurum kültürü ve pozitif, gelişimi önemseyen bir çalışma atmosferi sunmaları büyük önem taşımaktadır. Zira artık biliyoruz ki, çalışanların işlerine katılımı ve işlerinde anlam bulmaları, katkı sağlama imkanı, aidiyet hissi, öğrenme ve gelişme fırsatlarına erişimleri olduğunda gerçekleşebiliyor. Yapılan araştırmalar, çalışanların %70'inin kendi şirketlerinde gelişim fırsatları göremediğinde ayrılma riski taşıdıklarını ortaya koymaktadır. Gelecek dönemde başarılı olabilmek adına işletmelerin, vizyon ve misyonlarına uygun bir kurum kültürü oluşturma, bu kültüre uygun bireyleri işe alma, şirketin amaçları doğrultusunda stratejiler geliştirme ve bu stratejileri hayata geçirecek yetenekli kişileri bünyelerine katma, ekip oluşturma, liderler yetiştirme ve bu liderlerle çalışanların bağlılığını sağlama gibi konulara yoğunlaşmaları gerekmektedir.

İşinizin en çok hangi kısmından keyif alıyorsunuz?

İşimin en çok keyif aldığım kısmı, insanların hayatına dokunma, etki etme ve bilgi paylaşma süreci. Yeni yetenekler keşfetmek, kariyer imkanı sağlamak, gelişimlerini görmek ve çeşitli konularda rehberlik etmek beni gerçekten mutlu ediyor. Özellikle gençlerin merak ettikleri konularda daha fazla bilgi edinmek, endişe duydukları konulara yardımcı olmak, manevi yönde destek sağlamak, mümkünse yaratıcı çözümler bulmalarına yardımcı olmak benim için tatmin edici bir deneyim.

Eğitim verme süreciyle başlayan yolculuğumda ise her seviye katılımcıya çeşitli konularda farklı perspektifler kazanmalarına yardımcı olabilmenin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Uzun yıllardır yaptığım işin, insanların öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak aşamaya gelmesi, onların gelişimlerine destek olması, benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır.

Son olarak, işim sayesinde sürekli olarak, yeni bilgiler edinme ve aktarmak istediğim konular hakkında araştırma yapma fırsatı buluyorum. Bu araştırmalar beni yepyeni alanlara çıkarıyor ve bu sayede hem güncel kalabiliyorum hem de öğrendiklerimi uygulayabileceğim alanlar üzerine araştırıyor ve düşünüyorum. Bu da benim öğrenmeyle birlikte keşfetmeye olan tutkumu besliyor. 

Kursunuza katılan bir İnsan Kaynakları Yöneticisi veya bir işletme sahibi, kurs sonunda hangi yetkinlikleri elde edecek ve bunlar iş dünyasında nasıl bir avantaj sağlayacak?

Eminim ki her kurs katılımcısının iş hayatında edindiği birtakım yetkinlikleri vardır, olması da gerekir. Verdiğim eğitimler süresince, konularında uzman ve alanlarında yetkin pek çok değerli katılımcı ile tanışma fırsatı buldum. İş dünyasında başarı elde etmek için gerekli olan çeşitli yetkinlikler, pratik yaparak, deneyimler edinerek ve eğitimler alarak geliştirilebilir. Sunduğumuz içerik, doğrudan yetkinlik geliştirmeye odaklı olmasa da, teorik bilgiler sunma, konuları farklı bakış açılarından ele alma ve farklı sektörlerden gelen katılımcıların deneyimlerini dinleme fırsatı verir. Hatta bazen katılımcılar, kendi şirketlerindeki uygulamaların başarılı olduğunu ve sektörlerinde geride kalmadıklarını keşfederek şaşırabilirler. 

Buna rağmen, bu sürecin kişilerin kariyer gelişimlerine katkı sunacağına, yeni perspektifler kazandıracağına ve iş dünyasında daha etkin olmalarına yardımcı olacağına inanıyorum. Yetkinlik geliştirmenin en etkili yollarından biri, kuşkusuz, pratik yapmaktır. Katılımcılarımıza, öğrendiklerini deneyimlemek ve yeni beceriler kazanmak adına uygulamaları tavsiye ediyorum. Yalnızca bu şekilde yetkinliklerini pekiştirebilirler. İK alanında çalışmasalar bile, bu kurs aracılığıyla yeni bir beceri kazanabilir ve böylece geniş bir yetenek yelpazesine sahip olabilirler.

Kurum kültürünün, bir şirketin performans yönetimi üzerindeki etkisi nedir? Kursumuz bu iki bileşen arasındaki etkileşim hakkında hangi perspektifleri sunuyor?

Kurum kültürü çalışanların davranışlarını, tutumlarını ve performanslarını şekillendirdiğinden kursumuz bu iki bileşeni en etkin şekilde nasıl kurgulayabileceğimize ve uygulayabileceğimize odaklanıyor. Emin olduğumuz bir konu ise kurum kültürünün bir şirketin performans yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu. Çünkü iyi bir kurum kültürü, şirketin hedeflerine ulaşmasını desteklerken olumsuz bir kültür performansı ve rekabet gücünü negatif yönde etkileyebilir. Amacımız pozitif yönde bir ivme kazandırmak olduğundan, kursumuz boyunca performans bileşenlerinden iletişim, geri bildirim, gelişim, motivasyon ve bağlılık kavramları üzerinde duruyoruz.

“Öğrenen organizasyonlar olmak” üzerinde sıkça durduğunuz bir konu. Bu dersi ve bir organizasyonun sürekli öğrenmeye dayalı olmasının neden bu kadar kritik olduğunu açabilir misiniz?

"Öğrenen organizasyonlar olmak" Peter Senge tarafından popüler hale getirilen bir kavramdır. Bu kavram, organizasyonların sadece belirli bir zaman dilimindeki hedeflere odaklanmak yerine sürekli olarak öğrenme ve gelişme sürecinde olmaları gerektiğini vurgular. Sürekli öğrenme ve bununla paralel olarak yeni beceriler geliştirme her organizasyon için kritik olacaktır, çünkü değişim ve yenilik, modern iş dünyasının kaçınılmaz bir gerçeğidir. 

Değişime uyum sağlama, rekabet avantajını artırma ve öğrenen bir organizasyon haline gelebilme yönünde, çalışanların bireysel olarak sürekli öğrenmeye ve gelişmeye yönlendirilmesi, bilginin paylaşımının teşvik edilmesi ve iş birliğinin desteklenmesi gibi faktörlere önem verilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi, değişim ve yeniliğin modern iş dünyasında kaçınılmaz oluşudur.

Bu eğitimle, öğrenen bir organizasyon olma yolunda hangi adımların atılması gerektiğini işveren ve çalışan perspektifinden ele alıyor, uzun vadeli, sürdürülebilir ve gelişime açık bir iş ortamı yaratılması yönünde hem teorik hem de pratik bilgiler sunuyoruz.

Kursunuzda işlenen konular arasında "Dönüşüm Yaratan Kurumlar" bulunuyor. Bu kavramı açabilir misiniz? Bir kurumun dönüşüm yaratmasını sağlayan temel unsurlar nelerdir?

Değişim, gelişim ve yenilik, modern iş dünyasının kritik unsurlarıdır. Günümüz iş dünyasında değişim hızı arttıkça, bu değişime uyum sağlamanın önemi de aynı oranda artmaktadır. Değişime uyum sağlayan kurumlar, dönüşüm yolunda önemli bir adım atmış olurlar. Dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayan kurumlar ise, elde ettikleri ivmeyi sürdürülebilir kılmak ve sektörlerinde diğer kurumlara öncülük etmek gibi sorumluluklar üstlenirler.

Kurumların dönüşüm yaratmasını sağlayan beş temel unsur şunlardır: İlk olarak, bir kurumun dönüşüme başlamadan ve dönüşüm süreci boyunca, net bir vizyon, strateji ve yol haritasına sahip olması gereklidir. Bu yolculukta, vizyonu paylaşacak, ekipleri motive edecek, gerekli kaynakları sağlayacak yetkin bir lider ile süreci taşıyacak çalışanlara ihtiyaç vardır. Çalışanların dönüşüm sürecine aktif olarak katılımı ve desteği, sürecin başarısı için hayati önem taşır. Bu aşamada, yeni beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik destek sağlanmalıdır. Son olarak, müşteri odaklı yaklaşarak, müşteri geri bildirimlerini analiz etmek, verimliliği ve rekabet avantajını artırmak, süreçleri gözden geçirmek ve teknoloji ile süreç iyileştirmelerine odaklanmak, dönüşüm sürecindeki önemli unsurlar arasındadır.

Önerilen gönderi:

preview-66-65b26677a5fa9991972993.jpg

İşe Alımda Yapay Zeka Devrimi

Okuyun

Kurs katılımcılarımızın karşılaştığı temel zorluklar nelerdir? Kursumuz bu sorunları nasıl çözebilir?

Hangi sektörde olursa olsun, son yıllarda her kuruluşun karşılaştığı iki temel sorun, yetenek çekme ve yeteneği elde tutma olmuştur. Bu zorlukların üstesinden gelmenin yolu, öncelikle sağlam bir kurum kültürü oluşturmakla başlar. Sağlıklı bir kurum kültürü, çalışanların işlerine olan bağlılığını artırır ve onları şirkette uzun süreli kalmaya teşvik eder. Bu eğitimde, çekici bir kurum kültürü oluşturmanın yöntemlerini sunuyor, çalışanların şirkette kalmasını teşvik edecek konular üzerinde durup bağlılık artırıcı çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz.

Eğitim boyunca kullanılacak araçlarda olmazsa olmaz neler ve bunlar öğrencilerimize ne gibi faydalar sağlayacak? (SMART ve POWER Modeli gibi)

Gerçekleştirdiğim kurslar süresince katılımcıların en çok işe alım, seçme ve değerlendirme dersinde kullanılan modellemelerden faydalandıklarını ve kendi iş ortamlarında uygulama arzularını gördüm. Bir diğeri de performans değerlendirme, geri bildirim, hedef belirleme aşamalarında kullanılan SMART modeli oldu. Bu modeli iyi anlamak ve kurguyu bu model üzerinde yapmak gidilecek hedefi de netleştirdiğinden çok faydalı. Kim bilir belki en güzel yanı katılımcıların kendi özel yaşamlarında da bu modelden faydalanabilmeleridir.

5 hafta 10 ders sürecek olan Organizasyonel Gelişim ve Kurum Kültürü kursumuza kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için tıklayın!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Konuya göre kurslar:
«Etkin Yöneticilik ve Liderlik»
İşletme ve Yönetim
Eğitmen Beril Atakul
31 Temmuz 2 Eylül
Beril Atakul