İç Kontrol Nedir ve Şirketler için Neden Kritik Bir Öneme Sahiptir? | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

İç Kontrol Nedir ve Şirketler için Neden Kritik Bir Öneme Sahiptir?

Bu makalemizde, dinamik iş dünyasında şirket ve kuruluşların varlıklarını sürdürebilmesi için iç kontrolün neden önemli olduğunu ve Laba’nın İç Kontrol eğitimiyle birlikte etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak için izleyebileceğiniz adımları inceliyoruz.

cover-56-65d8894f30427305950176-min-65eb1f4dbce1a863224323.jpg

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsüne (IIA) göre, iç kontrol veya denetimin rolü, “risk bazlı, objektif güvence sağlayarak içgörü sunan tavsiyelerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmektir.”

İç kontrol, iç denetim ile desteklenerek bir kuruluşun iş uygulamalarını objektif olarak geliştirir. Organizasyon kültürüne, politikalarına ve prosedürlerine dair içgörü kazanmayı içerir ve yönetimin gözetimine katkıda bulunur. Bu katkı, operasyonel verimlilik, risk azaltma önlemleri ve ilgili yasa ve düzenlemelere uyum da dahil olmak üzere iç kontrollerin etkinliğinin doğrulanmasıyla sağlanır.

Şirketlerde İç Kontrolün Kritik Rolü

Günümüzde iç kontrol, mali denetimin ötesinde, şirketin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi adına genel ve ayrıntılı bir süreci kapsar. Şirketlerin hedefleri doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğinin, politika ve prosedürlerinde boşluklar olup olmadığının kontrolünü sağlayan değerli bir araçtır. Etkili bir iç kontrol sistemi olası risklerin yönetimini, bilgi güvenliğini ve şirket verilerinin ulusal standartlara uyumlu olmasını sağlar. 

Modern iş dünyasında meydana gelen hızlı değişiklikler şirketlerin gelişimini desteklerken, beraberinde ciddi riskler de getirmektedir. Örneğin, 2022 yılında yayınlanan bir PwC raporuna göre, ankete katılan şirketlerin %46’sı dolandırıcılık, yolsuzluk veya ekonomik suçlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Sürekli gündeme gelen kurumsal skandallar, sahtekarlıklar, mahremiyet ihlalleri, tehlikeye atılan etik ve yönetim hataları şirketler için iç kontrolün yadsınamaz rolünü kanıtlamaktadır.

Etkili bir iç kontrol ve denetim sistemi, mevcut iç kontrollerin riskleri azaltmak için yeterli olduğuna, yönetişim süreçlerinin verimli bir şekilde yürütüldüğüne ve kurumsal hedeflerin yerine getirildiğine dair güvence oluşturur. Ek olarak, operasyonel verimsizliklerin, gereksiz harcamaların, dolandırıcılığın ve yasa veya düzenlemelere uyumsuzluk durumlarının tespit edilmesine olanak tanır. Bu sayede, şirket veya kuruluşlar önemli ölçüde para tasarrufu yapabilir ve piyasadaki itibarlarını koruyabilirler.

Dijital dönüşüm ve değişen standartlarla birlikte gittikçe daha küresel ve karmaşık bir hale gelen iç kontrol sürecine dair güncel bilgiye sahip olmak, etkili bir sistem oluşturmanın yapı taşıdır. İç kontrol ve denetim alanında 17 yıllık tecrübeye sahip eğitmenimiz Dr. Meltem Tümerdem Gençay liderliğinde gerçekleşecek İç Kontrol eğitimimiz sayesinde kafanızda iç kontrole dair yer alan tüm soru işaretlerine cevap bulabilir ve uzman geri bildirimi ile şirketinizde operasyonel verimi sağlayan bir iç kontrol ve denetim sistemi kurmayı öğrenebilirsiniz.

iç denetim nedir?, risk yönetimi

İç Kontrol Eğitimiyle Etkili Bir İç Kontrol ve Denetim Sistemi Oluşturma

Eğitimde Sizleri Neler Bekliyor?

 1. İç Kontrol Hakkında Kapsamlı Bilgi 
  Makalemiz boyunca bahsettiğimiz gibi, etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak mali teftişlerden çok daha fazlasını gerektiren detaylı bir süreçtir. Bu sürecin temelini atarken, uluslararası bir standart haline gelen COSO temelli iç kontrol yaklaşımı, iç ve bağımsız denetimin detaylarına hakim olmak, şirketinizin ihtiyaç duyduğu sistemin temellerini sağlam atmanıza yardımcı olur.
 2. İç Kontrol Sisteminin Temelini Atma
  Etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmanın en önemli unsurlarından biri süreci şeffaf ve kontrol edilebilir bir zeminde hazırlamaktır. Eğitimde edineceğiniz bilgi birikimi ile işletmenizde SOD ilkelerine uygun, Check List örnekleriyle kontrol sağlayabileceğiniz bir iç denetim sistemini nasıl kuracağınızı öğreneceksiniz. Bu sayede, gerekli prosedürleri oluşturarak süreçlerinizi optimize edip daha verimli ve etkin bir çalışma ortamı oluşturabileceksiniz.

  İç kontrol, şirketteki tüm departmanları içerdiğinden, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışanlarınızın sistem konusunda bilgilendirilmesi de süreç içindeki kritik bir aşamadır. “Kurumsal Yönetişim ve İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” dersinde, temelini hazırladığınız sistemi personelinize nasıl yansıtmanız gerektiğini kavrayacaksınız.
 3. Denetim Süreçlerinde Verimi Sağlama
  İç denetim sürecinin birçok aşaması vardır ve bu aşamaların her birinin kendine özgü önemli görevleri ve zorlukları bulunur. Denetim süreçlerine ayrılan 5 ders boyunca, denetim planlama ve programlama, veri toplama ve analizi, bulguların değerlendirilmesi ve raporlama, takip ve izleme gibi denetimin kritik adımlarını detaylarıyla inceleme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, dolandırıcılık tespiti ve önleme, bilişim sistemleri denetimi, uyum denetimi ve performans denetimi gibi denetimle ilgili diğer önemli konularda da bilgi edineceksiniz.
 4. Gelişmiş Risk Yönetimi
  Kodak, Blackberry ve Macy's gibi bir zamanlar kendi sektörlerinde lider olan şirketler, değerlerinde ve sektör pozisyonlarında büyük düşüşler yaşadı. Taksi, seyahat ve perakende gibi tüm endüstriler, Uber ve Amazon gibi oyunun kurallarını değiştiren oyuncuların sayısının artmasıyla büyük iş modeli değişimlerine tanık oldu. Kuralların sürekli değiştiği iş dünyasında, stratejik risklere ek olarak şirketlerin çok çeşitli finansal ve itibari risklerin de farkında olması gerekir.

  Eğitim boyunca, risk temelli denetim yaklaşımını öğrenerek riskleri proaktif bir şekilde yönetebileceksiniz. Risk haritaları oluşturarak riskleri görselleştirebilecek ve onları minimize etme veya kabul etme stratejilerini öğrenebileceksiniz. Bu sayede şirketinizin risk profilini daha iyi anlayabilecek ve risklere karşı daha bilinçli kararlar alabileceksiniz.
 5. Finansal Analizleri Güçlendirme 
  Eğitimin üç dersini kapsayan “Finansal Denetim” kısmında, finansal tabloları doğru bir şekilde okuma ve yorumlama becerisi kazanarak şirketinizin finansal durumunu daha iyi anlayabileceksiniz. Finansal rasyolar ile risk değerlendirmesi yapabilecek ve makyajlanmış finansal raporlar ile hile tespiti konusunda yeni beceriler edineceksiniz. Bu sayede şirketinizin finansal sağlığını ve sürdürülebilirliğini daha iyi analiz edebilecek ve finansal riskleri minimize edebileceksiniz.
 6. Dijitalleşme ve Bilişim Sistemlerinde Güvenliği Sağlama
  COVID-19 pandemisiyle birlikte otomasyon ve uzaktan çalışma kavramları dijital güvenlik sorunlarını artırdı. PwC raporu, 2020-2022 yılları arasında dezenformasyon sahtekarlığıyla karşılaşan kuruluşların oranının yüzde 15’e çıktığını gösteriyor. Siber güvenlik, otomasyon ve dijital dönüşümün şirket varlığını sürdürmek için kaçınılmaz olduğu bir dönemde hiç olmadığı kadar büyük bir önem taşıyor.

  Eğitim boyunca, bilişim sistemlerinin güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenerek şirketinizi siber saldırılara karşı koruyabileceksiniz. Ek olarak, penetrasyon testleri ve yedekleme süreçleri hakkında bilgi edinerek bilişim sistemlerinizin sürekliliğini ve güvenliğini sağlayabileceksiniz.
 7. Sürdürülebilirliği Artırma
  ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) raporlama ve kontrol faaliyetlerini öğrenerek şirketinizin sürdürülebilirlik performansını artırabileceksiniz. İşletmenizin çevresel ve sosyal etkilerini minimize edebilecek ve kurumsal yönetim ilkelerini daha iyi uygulayarak sürdürülebilir bir başarıya ulaşabileceksiniz.

İç kontrol ve iç denetim, daha etkili organizasyonel operasyonlar, risk yönetimi ve karar alma yoluyla organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan değerli araçlar olsa da oldukça detaylı süreçlerdir. Tüm süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve eğitimimizin müfredatını detaylı incelemek için tıklayın!

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Konuya göre kurslar:
«İç Kontrol»
Finans
Eğitmen Meltem Tümerdem Gençay
29 Temmuz 4 Eylül
Meltem Tümerdem Gençay