Pazarlama dünyasından 35 önemli terim | Laba işletme okulu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Pazarlama dünyasından 35 önemli terim

Yararlı metrikler, modeller ve araçlar

image2-61128d058c091952368199-min-6491be558f7f6488153586.jpg

Pazarlama uzmanları, tüketicileri çekmek, performans göstergeleri için formüller geliştirmek ve marka tanıtımına yönelik yaklaşımları revize etmek için düzenli olarak yeni teknikler bulurlar. Tüm pazarlama terimlerini saymak zor ama modern iş süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak 35 temel terimi sizler için seçtik.

Dönüşüm Oranı, reklam etkileşimi başına elde edilen ortalama dönüşüm sayısının yüzde değeridir.

Ortalama Sipariş Değeri, pazarlama çabasının Yatırım Getirisini ölçen metriklerden biri.

Ziyaretçi Başına Gelir, sitenin her ziyaretçiden aldığı ortalama gelir miktarı. Dijital pazarlamanın temel metriklerinden biri.

Tüm Reklamların İzlenme Oranı, belirli bir süre boyunca potansiyel bir hedef kitleye reklam malzemelerinin tüm izlenimlerini dikkate alan bir reklam kampanyasının toplam oranıdır. Ayrı reklamların oranının toplamı olarak hesaplanır. Örneğin, kitlenin %50'si reklamı ilk günde, %20'si ikinci günde gördüyse, reklamların iki günlük izlenme oranı 70 olacaktır.

Hemen Çıkma Oranı. Google Analytics'te hemen çıkma, sunucunun 1 isteği içeren bir oturumdur. Örneğin, kullanıcı sitenin sayfasını açar açmaz diğer istekleri etkinleştirmeden siteden hemen ayrıldı.

Yaşam Boyu Müşteri Değeri, şirketin bir müşteriyle iş birliğinden elde ettiği kâr. En basit formül şöyle görünür:

Yatırım Getirisi Oranı, pazarlama Yatırımınızın Getirisini gösteren Yatırım Getiri Oranı.

Tıklama Başına Maliyet, bir reklam başlığına veya bağlantıya tıklamanın maliyeti. Ücretli dijital reklamın verimliliği izlemek için önemli bir gösterge.

Müşteri Edinme Maliyeti, şirketin her yeni müşteriyi çekmek için harcadığı maliyettir. Yalnızca reklam bütçesini değil, pazarlama uzmanlarının maaşlarını, yazılım maliyetlerini ve diğer giderleri de içerir.

Aktif Kârlılık Oranı, şirketin reklama harcanan her dolar için ürettiği kâr. Bu gösterge %100'ün üzerindeyse reklam başarılı sayılır, %100'den daha düşükse şirket kazandığından fazlasını harcar.

Pazar Payı Oranı, rakiplere göre bir şirketin pazardaki konumunu değerlendiren bir metrik.

Kayıp Müşteri Oranı, belirli bir süre için şirketin hizmetlerini kullanmaya reddeden müşterilerin yüzde değeri.

Tıklanma Oranı, bir reklam başlığına veya bağlantıya tıklayan müşterilerin yüzde değeri.

Kullanıcı Başına Ortalama Gelir,  şirketin belirli bir süre için bir kullanıcıdan/müşteriden elde ettiği ortalama geliri yansıtan bir metrik.

Bin Gösterim Başına Maliyet, farklı reklam platformlarının verimliliğini değerlendirmenizi sağlayan dijital pazarlamadaki temel medya göstergelerinden biridir.

A/B testi, hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için bir web sayfasının veya uygulamanın iki sürümünü birbiriyle karşılaştırmanın bir yöntemidir.  Örneğin, tuşların boyutu veya konumu, başlıkların rengi veya yazı tipi. Amaç, seçeneklerden hangisinin dönüşümleri artıracağını tespit etmektir.

Boston Consulting Group Matrix, talep ve şirketin pazardaki yerini dikkate alan klasik ürün analizi modeli. 1960'ların sonlarında Boston Consulting Group uzmanları tarafından geliştirildi. Bu konsepte göre ürünler dört türe ayrılır:

 • Yıldızlar: Pazar büyümesi yüksek ve pazar payı yüksek ürünler.
 • Nakit inekler: Pazar büyümesi düşük ancak pazar payı yüksek ürünler.
 • Köpekler:  Pazar büyümesi düşük ve pazar payı düşük ürünler.
 • Soru işaretleri: Pazar büyümesi yüksek ancak pazar payı düşük ürünler.

BCG'nin görevi, önceliğin şirketin kârını sağlayabilecek kanıtlanmış ürünler (yıldızlar ve nakit inekler) ve yeni gelecek vaat eden ürünler (soru işaretleri) olduğu ve köpeklerin yavaş yavaş piyasadan çekildiği ideal bir set oluşturmaktır.

Basamaklama Yöntemi, pazarlama araştırmasında tüketicilerin gerçek motivasyonunu ortaya çıkaran derin bir görüşme tekniği.

Ürünün özellikleriyle ilgili sorularla başlayan görüşme, yavaş yavaş alıcının ürün sayesinde karşılamayı umduğu değerlere ve ihtiyaçlara doğru ilerler. Yöntem, Sonuç Zinciri teorisine dayanmaktadır.

Nöropazarlama, insan beyninde etki eden, düşüncelere giriş yaparak amaca direkt ulaşmanın yollarını arayan bir pazarlama çalışması.

Göz Aktivitesinin Ölçümü, nöropazarlama araçlarından biridir. Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu. 

SMART, bir pazarlama stratejisinde etkili bir şekilde hedefler belirlemek için bir metottur. SMART kısaltmasının her harfi bir hedef verimlilik kriterleri belirtir:

 • Specific (Özel) Hedef Belirleme
 • Measurable (Ölçülebilir) Hedef Belirleme
 • Achievable (Erişilebilir) Hedef Belirleme
 • Relevant (Gerçekçi ve Alakalı) Hedef Belirleme
 • Time bound (Zaman kısıtlamalı ve Takip edilebilir) Hedef Belirleme

Değer Tutum ve Yaşam Şekilleri, 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen bir psikografik müşteri segmentasyon sistemi. İki ana kriteri dikkate alır: Satın alma güdüsü ve karakter özellikleri.

Motivasyon üçe ayrılır:

 • İdealler için çabalamak: Tüketici, değerler ve ilkeler tarafından yönlendirilen seçimler yapar.
 • Başarı için çabalamak: Müşteri, çevresini etkilemek için ürün ve hizmetleri seçer.
 • Kendini ifade etmek için çabalamak: Alıcı, kendi kimliğini ve sosyal önemini vurgulayan ürünleri seçer. 

Alıcılar sekiz türe ayrılır: 

#1. Yenilikçiler başarılı ve gelişmiştir, yeni fikirlere açıktır, seçkin niş ürünleri seçer ve 3 motivasyon seviyesinin hepsini gösterebilir.

#2. Düşünürler olgun ve sağduyuludur, iyi düşünülmüş satın almalar yapar, malların fiyatına ve faydacılığa odaklanır.

#3. Takipçiler, iyi bilinen markalardan tanıdık ürünler seçerek muhafazakar ve geleneğe bağlıdır.

#4. Başarılılar, net amaç ve hedeflere sahipler, başarıya odaklanıyorlar, prestijli malları tercih ediyorlar.

#5. Çabalayanlar, paralarının yetmeyeceği dürtüsel satın almalara meyilli olan aktif ancak nakit sıkıntısı çeken müşterilerdir.

#6. Deneyciler, özgürlüğe ve kendini ifade etmeye değer verir, eğlence için para harcamayı sever ve zevklerinde tutarsızdır.

#7. Yaratıcılar, yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanmış, lüks ürünler yerine pratik ürünleri seçme eğilimindedir.

#8. Hayatta kalmaya çalışanların kaynakları sınırlıdır ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar, bu nedenle satın almak için üç temel motivasyondan hiçbirini göstermezler.

Net Tavsiye Skoru, uluslararası danışmanlık şirketi Bain & Company tarafından oluşturulan marka sevgisinin bir göstergesi. Müşteri anketine göre belirlenir. Tanıdıklarına bir markayı önerme olasılıklarını 0-10 arasında derecelendirmeleri istenir. 0-6 puan veren müşteriler eleştirmenler, olumsuz yorumları bırakan hoşnutsuz tüketiciler; 7-8 puan veren şirketin itibarını etkilemeyen tarafsız bir kitle; 9-10 puan veren ise destekçiler, en sadık müşterilerdir.

Inbound Pazarlama, 2005 yılında Hubspot tarafından geleneksel spam ve soğuk arama yaklaşımına alternatif olarak geliştirilen bir dijital pazarlama konsepti. Maksimum erişime değil, sadık ve ilgili bir kitlenin gelişimine öncelik verir. Sosyal medyada, sohbet botlarında, faydalı içerikte hedefli reklamlar kullanır ve inflüenserlerle çalışır.

İçerik Pazarlama, İnbound Pazarlamanın bir öğesidir; doğrudan ürünün reklamını yapmayan, ancak markanın güvenilirliğini artıran ilginç ve faydalı içeriklerle hedef kitleyi çekmek için geliştirilen bir yöntemdir. Örnekler: Medyadaki uzman makaleleri, sosyal medyadaki bloglar, video incelemeleri.

Etkileyici Pazarlama, sosyal medyada ünlü medya kişiliklerinin yardımıyla tanıtımdır. Mikro etkileyiciler (5 ila 100 bin kişi arasındaki nispeten küçük ancak yüksek düzeyde güven ve katılım dolu bir kitleye sahip), ortalama etkileyiciler (100 bin ila 1 milyon kişi arasında) ve makro etkileyiciler (1 milyondan fazla kişi) arasında ayrım yapılır.

Buzz Pazarlama, bir ürünü veya markayı, çevresinde olumlu veya çelişkili söylentiler yayarak dolaylı olarak tanıtma yöntemi. Çoğu zaman, Etkileyici Pazarlamanın bir parçası olarak sosyal medyadaki inflüenser aracılığıyla başlatılır.

Bütünsel Holistik Pazarlama, Amerikalı pazarlama uzmanları Philip Kotler ve Kevin Keller tarafından oluşturulmuş sistematik bir iş yaklaşımı. Pazarlama programlarını tek bir strateji içinde planlamayı, geliştirmeyi ve uygulamayı düşünülür. Dört farklı kavramı birleştirir: İlişkisel pazarlama, entegre pazarlama, şirket içi pazarlama ve sosyal sorumlu pazarlama.

Performans Pazarlama, belirli hedeflere ve finansal olarak ölçülebilir göstergelere ulaşmayı amaçlayan dijital tanıtım kavramı. Sonuçların ve harcanan bütçelerin sıkı kontrolünü varsayar.

Growth Hacking, optimal büyüme stratejisi arayışında farklı kanallar ve pazarlama teknolojileri ile denemelerdir. Terim, şu anda milyarlarca dolar değerinde olan Dropbox, Eventbrite, LogMeIn ve Lookout'un dinamik büyümesini tanımlamak için pazarlama uzmanı Sean Ellis tarafından icat edildi.

Porter'ın Matrisi, 1979 yılında Michael Porter tarafından tanımlanan bir şirketin stratejik imkan analizi modeli.  5 faktörü dikkate alır:

 • Pazara giren yeni rakiplerin tehlikesi
 • Alıcıların pazarlık gücü
 • Tedarikçilerin pazarlık gücü
 • İkame malların ortaya çıkma tehlikesi
 • Endüstri içi rekabet

En uygun liderlik stratejisini seçmeye yardımcı olur: Ürün, fiyat veya niş stratejisi.

SWOT analizi kısaca; şahsınız ve işletmeniz için güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza, fırsatların farkına varmanıza ve karşılaşabileceğiniz tehditleri görmenize yardımcı olacak faydalı bir tekniktir:

Güçlü Yönler (Strength), bir ürünü rakiplerden ayıran, şirketin kârlılığını ve müşteri memnuniyetini artıran unsurlardır.

Zayıf Yönler (Weaknesses), bir şirketin başarılı olmasını engelleyen, kârı ve müşteri sadakatini azaltan eksikliklerdir.

Fırsatlar (Opportunities), şirkete fayda sağlayabilecek dış olaylardır. Bunlar genellikle yasal (mevzuattaki değişiklikler), ekonomik (döviz kurundaki değişiklikler) ve sosyal (sağlıklı yaşam tarzının popülerliği) faktörlerdir.

Tehditler (Threats), bir işletmeyi olumsuz etkileyebilecek dış olaylardır. Örneğin, vergi artışı, damping, hammadde fiyatı artışı.

Harekete Geçirme Çağrısı, müşteriyi bir bağlantıyı takip etmeye, bir ürün satın almaya, kaydolmaya veya başka bir işlem yapmaya teşvik eden reklamdaki bir cümle veya slogandır.

Ürün Yaşam Döngüsü, ürün geliştirmenin 4 ana aşamasıdır: Pazara giriş, satış büyümesi, olgunluk, satış düşüşü. 

Bazı pazarlama uzmanları beşinci bir aşamayı belirler - pazardan ayrılma aşaması.

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz