Scrum bir metodoloji midir? | Laba Uluslararası Eğitim Platformu
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Arama

içerik

Scrum bir metodoloji midir?

Uluslararası eğitim platformu Laba’da Scrum eğitimine hazırlanan Arçelik’in Agile Koçu Ayşegül Saraç ile Scrum üzerine yararlı bir sohbet gerçekleştirdik.

c-61ee6ff8a27f9436365407-min-647721e41aca3692362971.png

Scrum çerçevesi nedir?

Scrum, XP, Crystal gibi birçok iteratif ve artımlı çerçeveyi içeren Agile ailesinin altındaki %58 gibi bir oranla en çok kullanılan çerçevedir.

Scrum çerçevesi de 3 temel prensip üzerine kurulmuştur;

Transparency yani Şeffaflık; Herhangi bir işin, Projenin ilerleyişi, karşılaşılan sorunlar, gelişmeler herkes tarafından görülebilir olmalıdır.

İyi bir şeffaflık örneği olarak, tüm katılımcılarla sürece ait ortak bir dilin paylaşılması, ilerleme ve problemlerin gizlenmesi yerine tüm ekiple paylaşılması gösterilebilir; 

Inspection ya da Gözlem yani Denetleme ile Projenin ilerleyişi düzenli olarak kontrol edilir, hedefe doğru ilerleyişte sapmalar hızlıca tespit edilir.

Adaptasyon yani Uyarlama; Proje, gözlem aşamasında tespit edilen sapmaları giderebilecek değişikliklere uyum sağlayabilmelidir.

Scrum Takımı taahhüt, cesaret, odak, açıklık ve saygı değerlerini bünyesinde barındırdığında ve yaşattığında, Scrum’ın şeffaflık, gözlem ve adaptasyon ayakları canlanarak herkes için güven oluşturur. 

Scrum çerçevesi, Scrum’la ilgili rolleri, etkinlikleri, eserleri, kuralları ve sınırları çizer. Scrum anlaması kolay, ancak ustaca yönetilmesi zor bir çerçevedir.

Scrum bir metodoloji midir?

Scrum, karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan bir süreç çerçevesidir. Scrum, bir ürün geliştirme tekniği, yöntemi veya süreci değildir; içerisinde çeşitli süreçleri, yöntemleri ve teknikleri kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Scrum, ürün yönetimi ve geliştirme pratiklerinizin etkililiğini açık bir şekilde ortaya koyarak iyileştirme fırsatı sunar.

Scrum ve Kanban arasındaki en temel farklar nelerdir?

Scrum ve Kanban Agile yaklaşımlar içerisinde çok yaygın uygulanır.

Scrum odağında müşteri vardır ve müşterinin ihtiyacını karşılamak için otonom takım ve ürün çevresinde işleyişini şekillendirir. Scrum küçük, çapraz-fonksiyonlu bir takımla ilerleyerek müşteriye sürekli değer yaratır. Kanban da yine aynı şekilde odağına müşteriyi koyar ama bunu sunduğu hizmeti temel alarak yapar, sistemsel bir iyileşmeye odaklanır.

Scrum’da takımlarının çapraz fonksiyonellidir, Kanban’da cross functional takımlar opsiyonel olup uzmanlığın ön planda olduğu takımlar oluşturulabilir.

İkisi de eş zamanlı olarak yapılan işleri sınırlamayı önerir. Scrum’da başlangıç ve bitiş süreleri belirlenmiş sabit süreli spritler ile yapılır. Scrum’da Sprint süresince geliştirilecek iş sayısı ile odaklanma sağlanır. Kanban’da ise işin bitimi için belli bir süre belirlenmez. Kanban’da WIP miktarı limitlenerek odaklanma sağlanır.

Scrum için bir nasıl bir altyapıya sahip olunması gerekir?

Scrum, Mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri verimli ve yaratıcı bir şekilde teslim ederken karmaşık ve uyarlanabilen sorunları ele alabildikleri küçük takımları destekleyen deneysel süreç kontrol teorisi üzerine kurulmuş bir çerçevedir. Scrum için herhangi bir özel altyapı ihtiyacı yoktur.

Scrum Master kime nedir?

Scrum Master, Scrumın, desteklenmesinden ve teşvik edilmesinden sorumludur. Scrum Masterlar bu sorumluluklarını takımdaki herkesin Scrum teorisini, pratiklerini, kurallarını ve değerlerini anlamasına yardımcı olarak yerine getirir.

Scrum Master, Scrum Takımı için bir hizmetkâr liderdir. Scrum Master, Scrum Takımıyla olan hangi etkileşimlerinin faydalı olup olmadığını anlamaları konusunda başkalarına yardım eder. Scrum Master, Scrum Takımınca üretilen değerin en üst seviyeye çıkması için herkese bu etkileşimleri değiştirmelerinde yardımcı olur.

Scrum Master, farklı yollarla Geliştirme Takımına hizmet eder:

  • Geliştirme Takımına kendini yönetme ve çapraz fonksiyonluluk konularında koçluk etmek
  • Geliştirme Takımına yüksek değerli ürünleri oluşturmasında yardım etmek
  • Geliştirme Takımının ilerlemesine engel oluşturan unsurları ortadan kaldırmak
  • İhtiyaç duyulduğu veya istendiği takdirde Scrum etkinliklerini yönetmek
  • Scrum’ın henüz tam olarak benimsenmediği ve anlaşılmadığı organizasyonlarda Geliştirme Takımına koçluk etmek.

Scrum uygulamasının başarısı ilk olarak neye bağlıdır?

Scrum uygulamasının başarısı insanların Scrum’ın beş değerini yaşatma becerisine bağlıdır. Scrum Takımındaki üyelerin her biri takım hedefini gerçekleştirmeyi taahhüt eder; Doğru şeyi yapmaya ve zorlayıcı sorunlar üzerinde çalışmaya cesaret eder; takımdaki herkes Sprint işine ve Scrum Takımının hedeflerine odaklanır. Scrum Takımı ve paydaşları yapılacak tüm işler ve bu işleri yaparken karşılaşılan zorluklar hakkında açık olmayı kabul eder. Scrum Takımının her bir üyesi diğer üyelere saygı duyar.

Ürün Sahibi rolleri ve sorumlulukları nelerdir?

Scrum takımında iş odaklı (business oriented) çalışan kişidir. Ürün gereksinimlerinin belirlendiği Product Backlog listesinden sorumludur ve liste öğelerini iş değerlerine göre (business value) sıralar. İşin vizyonunu belirler. Ne, Neden ve Ne zaman sorularının cevaplarını verir. ROI den sorumludur. Takım tarafından oluşturulan ürün parçasının müşteriye verilip verilmeyeceğine karar verir. Projede müşteriyi temsil eder ve Stakeholderlar ve müşterilerle ilişkileri yönetir. 

Kendisi alanında söz sahibi, karar mekanizmalarında yetkilendirilmiş, müzakereci, takım ve paydaşlar tarafından erişilebilir, vizyonerdir. Ürün Sahibi, Geliştirme Takımının işi sonucunda oluşan ürünün değerini en üst seviyeye çıkarmakla sorumludur. Ürün Sahibi, Ürün İş Listesini (Product Backlog) yönetmekle sorumlu olan tek kişidir. 

Ürün İş Listesi yönetimi aynı zamanda: 

  • Ürün İş Listesi kalemlerini açıkça ifade etmek 
  • Ürün İş Listesindeki kalemleri, hedeflerin ve görevlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde sıralamak 
  • Geliştirme Takımının ortaya koyduğu işin değerini en üst seviyeye çıkarmak 
  • Ürün İş Listesinin herkes için görünür, şeffaf ve anlaşılır olmasını, Scrum Takımının ele alacağı sonraki işleri göstermesini sağlamak 
  • Geliştirme Takımının Ürün İş Listesindeki kalemleri gerektiği kadar anlamasını temin etmek. 

Ürün Sahibi, bu işleri kendisi yapabilir veya Geliştirme Takımına yaptırabilir. Ancak sorumluluk her zaman Ürün Sahibindedir. Ürün Sahibi bir kişidir; bir komite olamaz. Ürün Sahibi, bir komitenin isteklerini Ürün İş Listesine yansıtabilir fakat Ürün İş Listesindeki kalemlerin önceliğini değiştirmek isteyen her kimse Ürün Sahibine başvurmalıdır.

Ürün Sahibinin başarılı olabilmesi için kararlarının organizasyondaki saygı görmesi esastır. Ürün Sahibinin kararlarını görmek isteyenler Ürün İş Listesinin içeriğine ve sıralamasına bakabilir. Başka hiçbir kimse Geliştirme Takımını farklı bir iş listesi üzerinde çalışmaya zorlamamalıdır.

Scrum takımı kimlerden oluşur ve nasıl çalışır?

Scrum Takımı, bir Ürün Sahibi (Product Owner), Geliştiriciler (Developers) ve bir de Scrum Master’dan oluşur. 

PO business bakış açısıyla hangi işin neden ve ne zaman yapılacağına karar verir. Geliştiriciler bu işlerin nasıl yapılacağına karar verir ve SM bütün süreçleri kolaylaştırır. 

Scrum Takımları, kendi kendilerini yönetir (self-organized) ve çapraz fonksiyonludur (cross-functional). Kendini yöneten takımlar, takımın dışındaki birilerinden komut almak yerine işlerini en iyi nasıl başaracaklarına kendileri karar verir. Çapraz fonksiyonlu takımlar, takımın dışındaki kişilere bağımlı olmadan işi tamamlayacak tüm yetkinliklere sahiptir.

Scrum’daki takım modeli esnekliği; yaratıcılığı ve üretkenliği en iyi şekilde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Scrum Takımları, ürünleri iterasyonlu ve artımlı bir şekilde teslim ederek geribildirim fırsatlarını en üst seviyeye çıkarırlar. “Bitti” durumundaki ürünün artımlı olarak teslim edilmesi, ürünün çalışan ve kullanılabilir bir sürümünün her an el altında olmasını sağlar. 

Haber bültenimize abone olun

Haftada en iyi materyalleri içeren bir mektup. Hiçbir şeyi kaçırmamak için abone olun
Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Konuya göre kurslar:
«Power BI ile Etkin Programlama»
PROGRAMLAR
Eğitmen Ahmet Gülkokar
26 Haziran 6 Ağustos
Ahmet Gülkokar