Bilişim Teknolojileri Liderliği (CIO) Eğitimi — online eğitim | Laba Eğitim Platformu
Online Eğitim

Bilişim Teknolojileri Liderliği (CIO) Eğitimi

CIO pozisyonuna geçmek için ihtiyacınız olan yetkinlikleri ve araçları edinin!

Kursun sonunda kendi şirketiniz için güncel bir BT Master Planı çıkarabileceksiniz. Bu plan, şirketinizin stratejik hedeflerine kolayca ulaşması için gerekli tüm BT yatırım ve projelerinin planını içeriyor olacak.
6 haftanın sonunda:
Yazılım yaşam döngüsü (SDLC) kullanarak projeleri etkin bir şekilde yöneteceksiniz.
Hedeflere göre yönetim (MBO) prensipleri ile OKR ve KPI belirleyerek BT takımlarının performansını ölçeceksiniz.
CAPEX ve OPEX yönetimini gerçekleştireceksiniz.
OnePage strateji metodu ile stratejik hedefleri tanımlayacaksınız.
Maliyet yönetimi için yol haritası oluşturacaksınız.
BT personelinin performans ve gelişim kartlarını oluşturacaksınız.
Eğitmen:
Mesut Sandal
CIO - Bor Holding
30 yılı aşkın BT tecrübesinin 15+ yılı C-Level Bilgi Teknolojileri Yöneticiliği ile geçmiştir.
Banka, sigorta, endüstriyel üretim ve hizmet sektöründe köklü firmalarda BT yöneticiliği yapmıştır.
Kariyeri boyunca birçok kurumda, 70+ uzmandan oluşan BT ekiplerini yönetmiştir.
TEB Leasing, TEB Sigorta, TEB Faktoring ve TEB Portföy Yönetimine yönelik temel yazılım sistemlerinin BNP Paribas TEB Grup Şirketleri'nde uygulanmasına başarıyla liderlik etmiştir.
C-Level BT yöneticisi olarak; sırasıyla aşağıdaki firmalarda çalışmıştır:
 • • BNP Paribas, TEB Grup Şirketleri Yazılımları Direktörlüğü
 • • BİLTİM A.Ş, Genel Müdürlüğü (Çolakoğlu Holding Sanayii Üretim Şirketleri BT Firması)
 • • BNP Paribas, Cardif Sigorta, CIO
 • • Bor Holding, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
CIO olmak için gereken tüm bilgilerle yeni kariyerinize hazır olacaksınız!
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Kursta aşağıdaki konuları analiz edeceğiz:
Yönetim ve Kontrol Planı
Kesintisiz bir BT hizmeti sağlayabilmek için CIO olarak nasıl bir yönetim ve kontrol planı hazırlanması gerektiğini öğrenin!
BT Dijital Dönüşüm Programı
Kurum hedefleriyle uyumlu, kapsamlı ve sürdürülebilir bir dijital dönüşüm stratejisi hazırlayarak kurumsal başarının temellerini sağlamlaştırın!
Maksimum Verimle Organizasyon Modeli
Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun bir BT organizasyonu kurun. Stratejik kaynak planlamayla BT yeteneklerini kazanarak, kuruluşunuzun uzun vadeli başarısını garantileyin!
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
8 Ağustos 2024
KURSUN SÜRESİ:
12 Online Ders
6 Hafta
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler hakkında geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersler ve ödevler veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde CIO olabileceksiniz!
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
İş Dünyasında IT'nin ve CIO’nun Rolü
 • - CIO’nun kurum içindeki yeri
 • - CIO’nun profili ve yetkinlikleri
  • - Yönetici özellikleri
  • - BT yöneticisi olarak CIO
  • - Üst düzey yönetici olarak CIO
  • - Bütçe ve kaynak yönetimi
 • - IT, veri ve yenilikçi teknoloji arasındaki ilişki
 • - CIO’nun dijital dönüşüme katkısı
 • - CIO'nun iş stratejilerini destekleme ve uygulama süreci
2. Ders
Stratejik Yol Haritası: CIO'nun İlk 100 Gününde Hedefler
 • - CIO'nun işe başlama stratejisi ve yol haritası
 • - Gelecek için hazırlık: BT master plan
  • - BT master planının paydaşlara sunumu ve onay süreci
  • - KPI belirleme ve performans değerlendirme
 • - Mevcut BT altyapısının analizi
  • - Güçlü ve zayıf yönlerin BT stratejisindeki yeri
  • - Mevcut BT varlıklarının envanterinin çıkarılması
 • - Kurumsal, sürdürülebilir ve kesintisiz BT hizmet modeli
 • - İş sürekliliği planlarının oluşturulması ve yönetilmesi
3. Ders
Kesintisiz Hizmet Sağlayan Stratejik İş Ortağı BT Mimarisi
 • - BT liderlik perspektifi: BT'de kritik süreçlerin ve yapıların yönlendirilmesi
 • - BT organizasyonları ve kurumsal iç ilişkilerin yapılandırılması
  • - BT aktivite envanteri
  • - BT rolleri ve rollere ait yetkinliklerin yönetilmesi
  • - Görev tanımları: Verimlilik ve başarı için anahtar faktör
  • - BT kritik personel yönetimi temel prensipleri
 • - Üst düzey BT yönetimi
  • - Yönetim komiteleri
  • - Karar alma süreçleri
 • - BT hizmetlerinde kalite yönetimi
4. Ders
BT Departmanının Dijital Dönüşümdeki Stratejik Rolü ve CIO için Başarının Anahtarları
 • - Başarı için kritik BT başlıkları: Dijital dönüşümün girdileri ve çıktıları
 • - Kurum içi iş süreçlerinin analizi
  • - Papatya modeli süreç analizi
 • - Dijital dönüşüm sürecine başlarken: Etkili yönetim ve uygulama yöntemleri
  • - Hızlı kazanım projeleri
  • - İş süreçleri önceliklendirmesi
  • - Teknolojilerin ve teknik yetkinliklerin BT organizasyonuna kazandırılması
 • - Kurumun dijital dönüşüm stratejik yol haritası
5. Ders
Kurum Hedefleriyle Uyumlu Dijital Dönüşüm Stratejisi Oluşturma: BT ve Veri Odaklı Yaklaşımlar
 • - Kurumsal stratejik hedefler
 • - One Page strateji yaklaşımı
  • - Durum analizi
  • - Stratejik hedeflerin belirlenmesi
  • - İnisiyatiflerin seçimi ve önceliklendirilmesi
  • - One Page stratejisinin kurum içinde yayılımı
 • - BT stratejik projeleri & yeni teknolojiler & maliyet yönetimi yol haritası
 • - Proje seçimi ve önceliklendirme
 • - CFO ile iş birliği: CAPEX / OPEX / IRR
  • - Finansal performans ölçütlerinin belirlenmesi ve izlenmesi
 • - IT bütçe modelleri
  • - Bütçe tahmini ve karar verme süreçleri
 • - ROI ve NPV analizleri
6. Ders
CIO Olarak Veri Odaklı Bakış
 • - IT ve veri ilişkisi
 • - Kurum veri haritası
 • - Veri analitiği tedarikçi ve tool seçimi
 • - CDO vs CIO: Çatışma ve iş birliği
 • - Bilgi merkezli çalışma kültürünü benimseme: CIO stratejisi
  • - BI vs. Advanced Analytics vs. ML/AI: Kullanım senaryoları
  • - DWH vs. Data Lake vs. Big Data seçim kılavuzu
 • - Veri tabanı yönetimi
  • - Verilerin toplanması
  • - Verilerin görselleştirilmesi
  • - Veri tabanlı karar verme
7. Ders
IT İş Ortağı ve Paydaş Yönetimi: Kaynak Kullanımı ve Tedarikçi İlişkileri
 • - Tedarikçilerle etkili iş birliği
  • - İş birliği biçimleri ve sözleşmeler
  • - Değerlendirme ve seçim
  • - Anlaşma, SLA
  • - Ödeme prosedürleri ve hesap yönetimi
  • - Kontrat cezaları ve sözleşme yükümlülükleri
 • - Fikri mülkiyet hakları ve lisanslar
  • - Gölge IT (Shadow / Wild IT)
 • - Kaynak kullanımı ve yönetimi
 • - Teknik olmayan paydaşlara etkili iletişim yaklaşımları
8. Ders
Talep & Proje & Yazılım Destek Bakım Yönetimi
 • - BT talep yönetimi
 • - Aktif problem idaresi için ipuçları
 • - CIO olarak proje yönetimi
 • - Başarılı proje devreye almanın ana prensipleri
  • - Yazılım yaşam döngüsü idaresi (SDLC)
 • - Agile metodolojileri ve CIO: SAFe, LeSS
 • - Modern BT yönetimi: DevOps
 • - CIO liderliğinde IT projeleri ve portföy yönetimi
9. Ders
CIO’nun Siber Güvenlik ve IT Altyapısına Etkisi
 • - CSO ve CIO birlikteliği
 • - DevSecOps ile yazılım geliştirmede güvenlik ilkelerinin incelenmesi
 • - CIO liderliğinde Bulut & CIO & IT stratejileri
 • - SLA / OLA ile iş birliği modeli: Hizmet kalitesinin garantisi
 • - Güvenlik & IT altyapısı ve çeviklik
 • - Siber güvenlik yaklaşımları
 • - İleri düzey risk analizi ve modelleme süreçleri
10. Ders
BT Organizasyon ve Kaynak Yönetimi
 • - IT organizasyonu oluşturmanın prensipleri
 • - Ekip motivasyonu için metotlar
 • - Ekip içinde delegasyon stratejileri
 • - IT ekiplerine yatırım: CIO rolünde eğitim ve yetenek geliştirme
 • - Kaynak planlama, ölçüm ve değerlendirme
 • - Departman bütçesi oluşturma, kontrol sağlama ve yönetme
 • - BT yeteneklerinin kazanılması ve elde tutulması
  • - Gelecek odaklı yetenek planlaması
11. Ders
Liderlik Sanatı: Vizyon & Planlama, Motivasyon ve Beklentileri Yönlendirme
 • - Etkili yönetimde başarının anahtarı: Hedefe doğru yönetim, vizyon ve planlama
 • - Personel motivasyonunu güçlendirme yöntemleri
 • - Beklentilerin etkin ve verimli yönetilmesi
 • - Hedeflere göre yönetim (MBO): OKR ve KPI belirleme
 • - CIO perspektifinden kriz ile başa çıkma stratejileri
 • - Multitasking (Çoklu görev) & ASAP kültürü ve riskleri
 • - İnovasyon kültürü oluşturma
12. Ders
IT Takımlarında CIO Olarak Etkili Geri Bildirim & Performans & İlişki İdaresi
 • - Etkili geri bildirim ve performans değerlendirmesi
  • - SMART geri bildirim tekniği
 • - Ödüller ve Sonuçlar
  • - Havuç insanları yönetimi
  • - Sopa insanları yönetimi
 • - İlişki yönetimi
  • - Uzaktan çalışan ekip ilişkileri
 • - En sert ceviz: Öz yönetim
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum