Satın Alma Yönetimi Online Kursu — Müzakere tekniklerinde uzmanlaşmanıza ve sözleşme yönetiminizi geliştirmenize yardımcı olacağız | Uluslararası Eğitim Platformu Laba

Satın Alma Yönetimi

12 Online Ders

Kaan Gündem

Director of Supply Chain & Purchasing, Ex-Sinbo

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Stratejileri

Satın Alma Performans Yönetimi

Stok Yönetimi

Ürün ve Kategori Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Satın Alma Bütçe ve Finans Yönetimi

Satın Alma Fiyat Yönetimi

Satın Alma Rapor Yönetimi

Müzakere Teknikleri

Satın Alma Sözleşme Yönetimi

Eğitmen:
Kaan Gündem
Director of Supply Chain & Purchasing, Ex-Sinbo
20 yılı aşkın bir süredir ağırlıklı olarak perakende, e-ticaret ve üretim şirketlerinde Satın Alma ve Tedarik Zinciri alanında kariyer sahibidir.
Kariyerine Satın Alma Sorumlusu olarak başlamış, birçok sektörde faaliyet gösteren firmalarda orta ve üst düzey yönetici olarak hizmet etmiştir.
Global ve Matrix organizasyonlarda proje liderliği görevleri üstlenmiştir.
Kategori Yönetimi, İş Geliştirme, Kurumsal Marka ve Ürün Yönetimi deneyimi vardır.
Özellikle ev elektroniği, ofis ekipmanları, kırtasiye, yapı market sektörü ve Üniversitelerde “Satın Alma Yönetimi” konusunda dersler vermektedir.
Bu eğitimle birlikte alanında uzman bir satın alma yöneticisi olacaksınız!
Kursumuzun Temel Konuları:
Kursumuzun Temel Konuları:
Risk Yönetimi
Pandemi sonrası değişen dünyada alışık olmadığınız hızlı ve proaktif risk kararlarını nasıl alacağınızı öğreneceksiniz. Şirkette rekabet avantajı yaratmaya yardımcı olacak araçları öğreneceksiniz.
Sürdürülebilirlik
Şirketinizin sürdürülebilirliği, tedarikçilerinizin sürdürülebilirliği ile doğru orantılıdır. Karşılaşacağınız en kötü senaryolarda süreçlerinizin sorunsuz çalışması için ne gibi önlemler almanız gerektiğini anlayacaksınız.
Toplam Sahip Olma Maliyeti
Aldığınız ürün ve hizmetler, ödediğiniz faturalar dışında ne gibi maliyetlerin olduğunu anlayacaksınız.
BAŞLANGIÇ TARİHİ:
12 Mart 2024
KURSUN SÜRESİ:
6 Hafta
12 Ders
FORMAT:
Web seminerleri
Ödevler ile ilgili geri bildirim
Nasıl eğitim veriyoruz?
Uygulama temelli dersleri ve ödevleri veririz
Derslerin materyallerini pekiştirmeniz için çok özel uygulama temelli alıştırmalar geliştirdik. Bu alıştırmalar sayesinde satın alma yönetiminde uzmanlaşacaksınız.
Yardım ve Destek
Kurs eğitmeni, kurs sırasında ortaya çıkan tüm soruları yanıtlayacak ve ekibimiz öğrenme sürecinde size yardımcı olacaktır.
Network kurarız
Eğitim ile ilgili tüm bilgi ve dökümanları hızlıca edinebileceğiniz kapalı bir Whatsapp grubuna dahil olacaksınız.
Müfredat
1. Ders
SATIN ALMA YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Sürecinin Temel Taşları
 • - Satın Alma Planlaması
 • - Satın Almanın 5 Değişmez Doğrusu
 • - Kökten Uca Sorumluluk
 • - Satın Almada Kriz Yönetimi
 • - Sürdürülebilir Satın Alma ve Satın Almada Etik Değerler
2. Ders
SATIN ALMA STRATEJİLERİ
 • - Kurumsal Strateji ve Satın Alma
 • - Satın Alma Stratejik Hedefleri
 • - Yıllık Ticari Takvim Oluşturma
 • - Strateji Uygulama Planı
 • - Tedarik Planları
 • - Satın Alma Tahminleri ile Strateji Geliştirme
 • - Stratejik Risk Yönetimi
 • - İç Müşteri Yönetimi ve Stratejik İletişim
3. Ders
SATIN ALMA PERFORMANS YÖNETİMİ
 • - Harcama Analizi ile Doğru Önceliklendirme
 • - SWOT Analizi ve Stratejik Pazar Analizi
 • - İş Sonuçlarına Etki Analizi
 • - Rakip ve Rekabet Analizleri
 • - Dışsal Faktörler: PESTLE analizi
4. Ders
STOK YÖNETİMİ
 • - Stok Yönetim KPI’ları
 • - Stok Maliyetleri ve Analizleri
 • - OTIF (On Time In Full): Zamanında ve Tam Teslim
 • - Stok Devir Hızı
 • - Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 • - Tam Zamanında Satın Alma
5. Ders
ÜRÜN VE KATEGORİ YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Ürün ve Kategori Yönetimi
 • - Ürün ve Hizmetlerin Kategorik Sınıflandırılması
 • - Kategori Strateji Süreci
 • - Ürün ve Kategori Yönetimi için Dijital Çözümler
6. Ders
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Yönetimi ve Tedarik Zinciri İlişkisi
 • - Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri
 • - Tedarik Zinciri Yönetim Süreçleri
 • - Tedarik Zinciri Yönetiminin Sağladığı Avantajlar
 • - Tedarik Sevk Sürelerine Göre Firma Analizi
7. Ders
TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • - Tedarikçi Kazanma Stratejileri
 • - Tedarikçi Koruma ve Uzun Vadeli İş Birlikleri Kurabilmek
 • - Tedarikçilerde Değer Yaratma
 • - Tedarikçilerle İş Birliği
 • - Tedarikçilerin Seçimi ve Risk Yönetimi
 • - Performans Değerlendirme ve İyileştirme
8. Ders
SATIN ALMA BÜTÇE VE FİNANS YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Bütçe Süreci
 • - KPI ve Hedefler: Stratejik Başarıyı Ölçme ve İyileştirme Yolları
 • - Vade ve İskonto Analizi
 • - Bütçe Oluşturma
 • - P&L Rapor Analizi
 • - Tedarikçi Sipariş Analizi ve Dağılımı
 • - Bütçe Gerçekleşme Analizi
9. Ders
SATIN ALMA FİYAT YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Talep Toplama Süreçleri
 • - Satın Alma Teklif Yönetimi
 • - E-İhale ile Teklif Yönetimi
 • - Satın Alma Sipariş Yönetimi
 • - Toplam Sahip Olma Mâliyeti (TCO)
 • - Fiyat Müzakereleri
 • - Maliyet Analizleri
 • - Quartil Fiyat Hesaplama
 • - Maliyet Düşürme Stratejileri
10. Ders
SATIN ALMA RAPOR YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Raporları
 • - Satın Alma Raporlama Araçları ve Teknikleri
 • - Satın Alma Rapor Sunum Teknikleri
11. Ders
MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • - Stratejik Müzakerelerin Prensipleri
 • - Müzakere Türleri
 • - Müzakereci Profil Analizi
 • - Güçlü Yanlarımız
 • - Başarılı Bir Müzakere Yönetmek için İpuçları
 • - Başarılı Müzakerecilerin Ortak Özellikleri
 • - Satışçı Perspektifinden Satın Almacı
 • - Satın Alma Yetkilisi Perspektifinden Satışçı Davranışlarını Anlamak
 • - Satışçı Taktikleri
 • - Müzakere İkna Taktikleri ve Beden Dili Kullanımı
 • - Duygusal Çatışmaları Yönetme
12. Ders
SATIN ALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • - Satın Alma Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • - Sözleşme Yapma Yöntemleri
 • - Sözleşmelerdeki Temel Madde ve Prensipler
 • - Önemli Maddeler ve Gözden Kaçırmamanız Gereken Detaylar
 • - Sözleşme Sürecinde Karşılaşılabilecek Anlaşmazlıklar ve Çözümler
 • - Hedefler ve Minimum/Maksimum Sınırları Belirlemek
Bilgi İstiyorum
Kursa kayıt olmak için formu doldurun, eğitim danışmanımız
en kısa sürede sizlere ulaşarak kurs içeriği ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgi verecektir.
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bu alanın doldurulması zorunludur
Bilgi İstiyorum